22 maart 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Jan van de Burgt op 22 maart 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Inleidende muziek bij binnenkomst
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Woorden van herinnering
 • Luisteren naar muziek: 'De vleugels van mijn vlucht'
 • Gebed
 • Bijbelwoorden: Psalm 23
 • Overdenking
 • Muziek: 'De Heer is mijn Herder'
 • Dankgebed en voorbede
 • Uitleidende muziek:
 • Defileermars der Koninklijke Marine - Marinierskapel
 • Op de algemene begraafplaats te Lunteren
 • Gedicht 'Tot ziens'
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 18 maart 2018

Voorganger:Cock Kroon
MMV: Vox Vivenda uit Voorthuizen

Klik onderaan op de knop orde van dienst voor de uitgewerkte versie met liederen etc.

 • Koorzang: Palmzondag
 • Opening
 • Koorzang: Het geheim van het Middelaarschap
 • Samenzang: Lied 562 vers 1 en 3..Ik wil mij gaan vertroosten
 • Koorzang:
  -U voor ons
  -Alles wat over ons geschreven is
 • Samenzang: Lied 575 vers 1, 2 en 6 Jezus, leven van mijn leven..
 • Meditatie
 • Orgelsolo
 • Koorzang:
  -Als ik het wond're kruis aanschouw - vers 4 met samenzang:
  Lof Hem die door zijn kruis en dood
  gena voor zondaars heeft bereid!
  Lof Hem en zijne liefde groot, alom en tot in eeuwigheid!
  -Mijn Jezus ik hou van U - vers 4 met samenzang:
  Als ik in Uw glorie Uw eeuwigheid kom,
  dan buig ik mij vóór U in Uw heiligdom,
  gekroond met Uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U
  'k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als U
 • Samenzang: Lied 619 vers 1, 2, 4 en 6 Lof zij God in de hoogste troon
 • Koorzang:
  - Zingen wij voor Jezus
  - De Heer is verrezen
 • Samenzang: Lied 634 vers 1 en 2 U zij de glorie...
 • Koorzang: Finale uit Oratorium Jozef: Geloofd zij onze God!
 • Sluiting
 • Samenzang: Lied 624 vers 1,2 en 3 Christus onze Heer verrees

btnluisteren btndownloaden

18 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 18 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Doopdienst

In deze dienst worden Sen Noah van de Fliert, Gijsbert Gerrit Teunis van Holland en Emma Lianne Lammers gedoopt.
Voor de uitgewerkte orde van dienst klik op de betreffende knop onderaan.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: psalm 100 vers 1,2
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 100 vers 4
 • Woorden bij de doop & gebed
 • Zingen: Hemelhoog 479 Heer U bent mijn leven
 • Presentatie & doopbeloften
 • Zingen: Hemelhoog 506 Laat de kind'ren tot Mij komen (tijdens dit lied worden de dopelingen de kerk binnengedragen)
 • Bediening van de doop: Sen Noah van de Fliert, Gijsbert Gerrit Teunis van Holland en Emma Lianne Lammers
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente:
 • Zingen: Hemelhoog 61 De Here zegent jou (Dit lied in tegenstelling tot wat er in de gedrukte orde van dienst staat)
  de Here zegent jou
  en Hij beschermt jou
  Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij je zijn
  Hij zal Zijn vrede aan je geven

  de Here zegent u
  en Hij beschermt u
  Hij schijnt Zijn licht over uw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij u zijn
  Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

   (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en -lied met kinderen van de onderbouw (kinderen gaan naar de kindernevendienst)
 • Schriftlezing: Johannes 3: 22-30
 • Zingen: Hemelhoog 416:2 Jezus, U bent het licht in ons leven (3x)
 • Verkondiging: Hij moet groter worden en ik kleiner. (Joh. 3,30) (afbeelding zie voorzijde orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Liedboek 939 Op U alleen
 • (Kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547 Onze Vader
 • Collecten (Tijdens de collecte: Kerk in Actie filmpje bij collectedoel)
 • Slotlied: Hemelhoog 472 Ga nu heen in vrede
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

16 maart 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Mark Heijting & Reijnanda Moor op 16 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Intochtsmuziek: 'A Thousand Years' (Christina Perri)
 • Woord van welkom
 • Zingen: Psalm 103: 1en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH609 Machtig God, sterke Rots (2x)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 40: 27-31 (NBV)
 • Zingen: NLB 868: 1, 2 en 4
 • Verkondiging: Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. (Jesaja 40, 31b Herz. Statenvert.)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH629 De kracht van uw liefde
 • Woorden over het huwelijk
 • Beloften van trouw
 • Gebed & zegen
 • Zegenlied: NLB 363
 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging huwelijksbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: HH473 Gebed om zegen
 • Zending en Zegen
 • Uittochtsmuziek (orgel/piano)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 14 maart 2018
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • - Intochtslied: Psalm 65:1, 5.
 • - Stil gebed, Votum en Groet,
 • - Zingen: Psalm 65: 6.
 • - Gebed.
 • - Bijbellezing: Jesaja 58: 6-14
 • - Zingen: Lied 103c: 1,2,3
 • - Bijbellezing: Marcus 4: 1-9,13-20
 • - Zingen: Lied 923
 • - Verkondiging: Onvoorwaardelijke liefde doorgeven
 • - Zingen: Lied 978
 • - Voorbeden.
 • - Collecte
 • - Slotlied: Lied 117a
 • - Zegen.

btnluisteren btndownloaden

14 maart 2018, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Middagdienst op 14 maart 2018 - Kinderbiddagdienst voor Gewas & Arbeid

Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema
Pianist: Sipke de Boer

 • Welkom d.m.v. filmpje, we doen dit staande: https://www.youtube.com/watch?v=t5aJDSXWmhU 
 • Votum en Groet
 • We blijven staan en zingen; Psalm 81:1 en 9
 • Gebed
 • Inleiding op het thema van de Kinderbiddagdienst: Vertel het maar!
 • We zingen; Lees je Bijbel bid elke dag
 • Bijbellezing: 2 Koningen 4: 1 -7 Elisa helpt een arme weduwe. (Uit de Startbijbel)
 • Zingen op de melodie van psalm 100:
 • - Dominee Ria gaat iets vertellen over het Bijbelverhaal : Vertel het maar! Open je hart, open je mond!
 • We zingen; 'k Stel mijn vertrouwen (OTH 291)
 • De gebedsbriefjes worden verzameld
 • Gedicht: Vertel het maar (themalied Onderbouw, ingekort)
 • We zingen Als je bidt zal Hij je geven (OTH 475) https://www.youtube.com/watch?v=42vf7cLxbsA
 • Danken & Bidden (gebedsbriefjes van de kinderen).
 • We zingen; het Onze Vader
 • Collecte; IJM Nederland.
 • Tijdens de collecte luisteren we naar het lied en zingen we mee
 • Is je deur nog op slot https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8
 • We zingen; De Here zegent jou
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 maart 2018 - Vesper

"Ik heb u vrienden genoemd..." ( Joh. 15:15)

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

Klik onderaan op de knop orde van dienst voor de uitgewerkte versie met liederen etc.

 • Luisterlied: 'Ubi Caritas' : Waar Liefde en vriendschap zijn, daar is God
 • Mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 195, 'Klein Gloria'
 • Zingen: Psalm 117 d
 • Zingen: Psalm 116: 3 en 6 (Lector leest de psalm en afwisselend zingt de gemeente)
 • Zingen: Psalm 118: 5, 6 en 9
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Johannes 15: 9-17
 • Inkeer en verstilling
 • Zingen: Lied 790
 • Zingen: Lied 970
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed
 • Slotlied: 248
 • Zegenbede
 • gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'
 • Uitleidende muziek: Evening Prayer, Margaret Rizza
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Mededelingen
 • Psalm 146: 1,3 Zing mijn ziel voor God uw Here (melodie JdH446)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 146: 4 Aan wie hongert geeft hij spijze (melodie JdH 446)
 • Leefregel: Romeinen 13: 8-10
 • Filmpje Imago Dei 'Naastenliefde'
 • HH 685 Laat zo je licht maar schijnen (2x)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Johannes 6: 1-15
 • Antwoordlied: NLB 653: 2,6 Gij zijt het brood van God gegeven
 • Verkondiging: Delen is vermenigvuldigen
 • 2018-03-11-gebroken-brood
 • Muzikale meditatie
 • NLB 836: 1,2 O Heer die onze Vader zijt (melodie LvK Gz 463)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: sela – woord van God (graag met beeld en geluid)
 • Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

4 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 4 maart 2018

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door:
De Solisten : Arrien en Violaure van Prooijen
Deklamatie: Fred Takken
Organist/pianist: Ina Tamerus
Ds.A.Groeneveld zal mediteren over het Thema: "Levensgenieters....??!!"

 • De dienst begint rond 18.50 uur met het zingen van een tweetal liederen:
 • Lied 413 (Ldb.2013) Grote God wij loven u...
 • Lied 298 (OTH) Heer wij zijn bijeen gekomen.....
 • Afkondigingen
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Lied 211 (OTH) Abba Vader U alleen.....
 • We belijden zingend en staande ons geloof : Lied 289 (ELB) Ik geloof in God de Vader.....
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Son nata a lagrimar ( Händel)
 • Pie Jesu ( A.Llyod Webber)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied 178 (ELB) Als ik maar weet....
 • Schriftlezing: Prediker 3 : 1-15 (Emma)
 • Lied 209 (OTH) Wees mijn verlangen o Heer van mijn hart...
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Panis Angelicus ( César Franck)
 • You raise me up ( Josh Groban)
 • Schriftlezing: 1 Tim.6 : 6-11 (Jasmine)
 • Lied 256 (jOh.de Heer) 1-3-4 Als op 's levenszee....
 • Meditatie: "Levensgenieters....??!!" Nav. Pred.3 :13
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied 823 (lied.2013) Gij hebt o Vader van het leven verzen: 1-2-4-5
 • Declamatie Fred Takken: "Alles heeft Zijn tijd...."
 • Lied 351 (ELB) Machtig God sterke rots....
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Some say love it is a river ( LeAnn Rimes)
 • Via Dolorosa (sela/ Sandi Patty)
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed- gez. Onze Vader
 • Inzameling van de gaven......
 • Lied 416 (liedb.2013) Ga met God en Hij zal met je zijn...
 • Zegen (gesproken Amen)
 • Lied 416 : 4 Ga met God en Hij zal met je zijn....

 btnluisteren btndownloaden

4 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 4 maart 2018
Voorganger: Da a.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal

 • Combo speelt een " lijdenstijd" lied: lied 177 uit Hemelhoog?
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: lied 215 : 1,4, 7 ( liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: psalm 131: 1
 • Verootmoediging
 • Tien Woorden/samenvatting
 • Zingen: lied 413; 3 ( liedboek 2013)
 • Gebed om licht en leiding van de Heilige Geest
 • Paasproject- leiding van de kindernevendienst
 • Kinderen ( OB eb MB) gaan naar de kindernevendienst, intussen speelt het combo lied 228 of 274 uit Hemelhoog?)
 • Schriftlezing: Jesaja 52 : 13-53: 12
 • Zingen: lied 562 ( Liedboek 2013)
 • Schriftlezing: Marcus 9 : 30 t/m 37
 • Zingen: lied 991: 1, 7 en 8 ( liedboek 2013)
 • Verkondiging : Gekomen om te dienen
 • Muzikale mediatie : combo: lied 726 uit Hemelhoog ? of iets anders?
 • Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • Zingen: lied 181 ( Hemelhoog)
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van gaven- intussen zingen we : lied 181 ( Hemelhoog)
 • Slotlied: lied 578: 1 en 6 ( liedboek 2013)
 • Zending en zegen, beantwoorden met het zingen van lied 425 ( liedboek 2013)
 • Combo speelt een " lijdenstijd" lied : 191 Hemelhoog?

btnluisteren btndownloaden

25 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 25 februari 2018
Voorganger: Ds. H. van Dolder

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 25a: 1 – Mijn ogen zijn gevestigd
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25a: 2 – Maar wees mij dan genadig
 • Gebed
 • Schriftlezingen: 2 Samuel 7: 12-16 en Marcus 10: 46-52
 • Lied: Psalm 119: 12 en 14 - Ik klem mij vast
 • Verkondiging – Zoon van David, Jezus, ontferm U over mij (Marcus 10: 48b)
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: LB 556: 1, 2 en 3- Alles wat over ons geschreven staat
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: LB 412: 3, 4 en 6 – U, Vader, U zij lof
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: LB 978: 1 en 4 – Aan U behoort, o Heer der Heren
 • Zegen
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

25 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 25 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Nlb 289: 1,2 Heer, het licht van uw liefde schittert
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Nlb 289: 3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Mt 16: 24-26
 • Ps. 86,4 Leer mij naar uw wil te handelen
 • Gebed om de Geest
 • Veertigdagenproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: 1 Petrus 4, 12-19 en Mt 11: 28-30
 • HH181: 1,4 Hij kwam bij ons heel gewoon
 • Verkondiging: Delen in Jezus' lijden

2018-02-25-Ochtend

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 835 Jezus ga ons voor
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied (beeld en geluid): hh721 Er is een dag
 • Slotlied: NLB 907 Jezus mijn verblijden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

18 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 18 februari 2018
Voorganger: Ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en mededelingen
 • Toelichting op Iona
 • Lied: God welcomes al
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 975
 • Lied 301k, Lied 308a (Kyrie en Gloria-lied, met toelichting)
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Mar.1:9-15
 • Lied 27a
 • Verkondiging
 • Lied: A voice proclaims...
 • Lied 131a
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven. Tijdens de inzameling van de gaven zingt de cantorij: I am the vine....
 • Slotlied 257
 • Zegen
 • Lied 426

 btnluisteren btndownloaden

18 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 18 februari 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 57 : 5 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 57 : 6 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel: Galaten 5:13-18
 • Zingen: Lied 1008 : 1 (Rechter in het licht verheven, Liedboek 2013)
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Lied 104 (Alzo lief had God de wereld, Hemelhoog)
 • Kinderen naar kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • 1e Lezing: Ruth 4
 • Zingen: Psalm 107 : 2 (Liedboek 2013))
 • 2e Lezing: Titus 2:11-14
 • Zingen: Psalm 107 : 4 (Liedboek 2013)
 • Verkondiging: Er is een Verlosser!
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Zingen: Lied 557 (Er is een Verlosser) Hemelhoog)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 966 : 1, 3, 4 (Liedboek 2013)
 • Zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

11 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
In deze avonddienst zal de preek worden verzorgd door Tonny Havinga, 3e-jaars stagiaire van de CHE.

 • Psalm 27,2 Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ln913:5 Neem mijn wil en maak hem vrij
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: HH 517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging en viering
 • Danklied: HH 548 Breng dank aan de eeuwige
 • Dankgebed voor avondmaal en gebed om de Geest
 • Schriftlezing: 2 Korinthe 3: 6 - 18
 • Verkondiging deel 1
 • Tijdens preek HH 294 De rivier
 • Verkondiging deel 2
 • Muzikale meditatie orgel/piano
 • Antwoord Lb833 Neem mij aan zoals ik ben (3x)
 • Gebed (eventueel Onze Vader)
 • Lb413 Grote God wij loven U
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

11 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Lb405: 1,3,4 Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 97:6 Gods heil Gods glorie staat
 • Gebed
 • Kinderlied HH503 God kent jou
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 34: 1-10
 • Lb 938 Christus die U wilt tooien
 • Verkondiging: In het voorbijgaan
 • Muzikale meditatie
 • HH667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding Lb 273: 1,2,4 Loof God, die zegent al wat leeft
 • Nodiging
 • Viering
 • Na tafel 1: lb 426 God zal je hoeden
 • Na tafel 2: lb 833 Neem mij aan zoals ik ben
 • Na tafel 3: lb 16b Behoed mij o God
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lb 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

4 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 4 februari 2018
Voorganger: Ds. W. Smelt - ZWO dienst in de Gereformeerde kerk

Voor de uitgewerkte orde van dienst klikt u op de knop onderaan.

 • Welkom
 • Lied vooraf (staande) : LvdK gezang 304: 1 en 3
 • We worden stil tot God
 • Votum en groet (Wij gaan daarna zitten.)
 • Begintekst: Jesaja 52:7
 • Zingen: Psalm 66:2 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Marcus 4:26-29
 • Bas en Sieneke zingen:
 • Verkondiging Thema: Terwijl de boer slaapt.....
 • Gedicht: gezang 65:
 • Zingen psalm 127 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Op Toonhoogte lied 50 (= Opwekking 54)
 • Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
 • Info over het project NOAD
 • Collecte
 • Bas en Sieneke zingen:
 • Slotlied: OTH 111 (= Opwekking 44)
 • Zegen
 • Amenlied: Psalm 118:9
 • Als we de kerk verlaten zingen Bas en Sieneke: Lopen op het water

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

4 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 4 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Psalm 43:3, 4 o Here God kom mij bevrijden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps 43: 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen?
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Markus 12: 28-31
 • Hh 657 U die mij geschapen hebt
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied: hh389 ben je groot of ben je klein
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 33: 12-23 en Markus 9:2-8
 • Hh16 Als een hert (2x)
 • Verkondiging - Met als kernvers: 'Toen zei Mozes: toon mij toch Uw heerlijkheid' (Ex. 33,18, HSV)
  2018-02-04-Ochtend
 • Muzikale meditatie (suggesties: hh626, hh653,hh627, hh647, hh294)
 • Hh656 U Heer bent wonderschoon (3x)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorstellen Gijs Bleijenberg
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Combo speelt (en zingt?) HH637 Houd me dichtbij U
 • Slotlied: hh479 Heer U bent mijn leven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

28 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 28 januari 2018
Voorganger:

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 66: 1, 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 64: 1, 2, 6 Behoed mij heer hoor naar mijn klagen
 • Gebed
 • Schriftlezing(en):
 • Lezing 1: Genesis 3: 9-10
 • Lezing 2: Hebreeen 10: 23-25
 • Lied NLB 799: 1 Kom, kinderen niet dralen
 • Lezing 3: Johannes 15: 1-11
 • Lied: NLB 799: 5, 6 Kom, kinderen niet dralen
 • Verkondiging: Bemoedigen doet goed
 • Gebed
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 426 (engels en nederlands) God to enfold you
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 793 Bron van liefde, licht en leven
 • Avondgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 838: 1, 3 O grote God, die liefde zijt

 btnluisteren btndownloaden

28 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 28 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Kerkschooldienst

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 100: 1, 2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 582a, Dit is de dag
 • H582b, This is the day
 • Gebed om ontferming
 • De Tien woorden
 • Zingen: HH 88, Zoek eerst het koninkrijk
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • We bekijken en bespreken het volgende filmpje:van de catechisanten
 • Zingen: HH338, 'k stel mijn vertrouwen
 • Filmpje Imago Dei
 • Schriftlezing: Exodus 16: 1-12 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: Psalm 81:9
 • Schriftlezing: Exodus 16: 13-30 (Bijbel in gewone taal)
 • Psalm 105: 15 en 18
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 885
 • Kinderen van de onderbouw komen terug in de dienst
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • HH547 Onze Vader die in de hemelen zijt
 • Collecten
 • Luisterlied tijdens collecten: Ik zal er zijn
 • Slotlied: Psalm 23c Mijn God mijn herder zorgt voor mij
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

21 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 21 januari 2018
Voorganger:Richard Verhoef - Jeugddienst

 • Band speelt voor aanvang dienst 1 of 2 nummers (+/- 18.45 uur)
 • People get ready(Joss Stone) en Hands to the heaven(Kari Jobe)
 • (JD commissie komt binnen en gaat zitten)
 • Welkom & afkondigingen (Jouke)
 • Intochtslied Opwekking 668 Heer U bent goed
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen (2x) Opwekking 610 – Als gebed de hemel raakt
 • Opwekking 640 – Mijn hulp is van U Heer
 • Gebed
 • Zingen (1) Opwekking 680 – Mijn Redder
 • Schriftlezing
 • Zingen (2) Hillsong – Oceans
 • Opwekking 802 – Hier is mijn hart Heer
 • Overdenking
 • Zingen (2) Opwekking 764 – Zegekroon
 • Opwekking 772 – Overwinnaar
 • Slotgebed
 • Collecten Onder collecte Opwekking 782 – Geloofd zij de Heer
 • Slotlied Opwekking 698 – Nooit meer alleen
 • Zegen en /of zegenlied Opwekking 710 – Gebed om zegen
 • Uitlooplied Shackles

 btnluisteren btndownloaden