Activiteiten agenda

Geen evenementen

Kerkdiensten

zondag 24 juni 2018 - 09:30 uur
Dhr Gijs Bleijenberg uit Nunspeet (Proefpreek)
zondag 24 juni 2018 - 19:00 uur
Ds D. Rodenburg
zondag 1 juli 2018 - 09:30 uur
Ds. J. Hansum
zondag 1 juli 2018 - 19:00 uur
Da. Scheltens-Ritzema
Gezamenlijke Jeugddienst in de Gereformeerdekerk

Oproep Autovriendendienst

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in College van diakenen

liftenlangswegOmdat er op dit moment meer mensen zijn die vervoer van en naar de kerk aanvragen, is er behoefte aan extra vrijwilligers die een autovriendendienst willen vervullen. In principe gaat het om tijdelijk vervoer, maar dit kan ook langer duren.

Er wordt gestreefd, per vrijwilliger, naar 1 autorit in de 6 weken. Dit kan ook een keer in de maand zijn, dit hangt af van het aantal vrijwilligers.

Elkaar een vriendendienst bewijzen hoort ook bij een stukje 'gemeente-zijn'.
Gemeenteleden die zich geroepen voelen om in deze behoefte te voorzien graag een telefoontje of mail naar: 0318-484140,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hermien van Hierden (autovriendendienst)

Jaarrekening College van Kerkrenmeesters

Geschreven door College van Kerkrentmeesters op . Gepost in College van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2017
Hieronder treft u een verkorte balans en een staat van baten en lasten van het jaar 2017 aan. Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers van het jaar 2016 opgenomen. De jaarrekening 2017 is door het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd op 6 maart 2018 en door de Kerkenraad in de vergadering van 15 mei 2018. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Henk van Voorst, tel. 0318-482132.

De jaarrekening van 2017 ligt, 14 dagen ter inzage, op het adres van de penningmeester, Hertenlaan 20 te Lunteren, welke u kunt inzien na telefonische afspraak. Zoals uit de cijfers blijkt hebben we het jaar 2017 afgesloten met een overschot van € 8.067 terwijl een tekort van € 4.020 was begroot.

Uitnodiging geloofsopvoeding v/h jonge kind

Geschreven door Caroliene v/d Berg op . Gepost in Uit de kerkenraad

UITNODIGING AVOND OVER GELOOFSOPVOEDING VOOR HET JONGE KIND DINSDAG 19 JUNI 20.00u

2018-06-19-Geloofsopvoeding-site

Beste (doop)ouders,

Op dinsdag 19 juni organiseren wij voor jullie de 3e avond in de reeks van doopcatechese. Maar ook jullie als ouders, die voorgaande jaren jullie kindje hebben laten dopen, zijn meer dan welkom.

Voor deze avond hebben we Nieske Selles uitgenodigd. Zij is moeder van 5 kinderen, waarvan 3 kinderen vanuit pleegzorg. Nieske schrijft boeken over geloofsopvoeding en geeft met veel plezier workshops hierover.

Aanlevering afkondigen@maranathakerk.net

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in College van kerkrentmeesters

staattegenapenstaartjeAanlevering Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wekelijks worden er verzoeken ingediend naar genoemd mailadres voor b.v. beamer, afkondiging, nieuwsbrief, voorbede/dankzegging. Om dit zo overzichtelijk mogelijk te houden voor hen die deze gegevens klaarmaken de vraag om als onderwerp het thema gebruiken en niet b.v. beamer of afkondiging.

Gelijk even een opfrisser. Tekst, presentatie, compleet aanleveren, zie site. Verzoeken voor vrijdag 18:00 indienen en alleen naar genoemd mailadres. Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt voor iets wat voor de indiener al ruim van tevoren bekend is. Uitzondering zijn pastorale zaken waar voorbede voor gevraagd wordt.

Gerrie Harrewijne heeft verschillende jaren om de maand deze "klus geklaard". Met haar aftreden als kerkrentmeester stopt zij ook hier mee. Gerrie, hartelijk dank voor je inzet. Ankie Mulder zal dit van haar overnemen en haar heten we dan ook van harte welkom in dit voor velen stukje onzichtbare werk achter de schermen.

75+ verjaardag op 10 juli 2018

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in College van diakenen

viermetfeestmutsen

De volgende – en in deze vorm tevens laatste – verjaardagsmiddag is op dinsdag 10 juli a.s. van 14:00-16:00 uur.
De jarigen van mei en juni zijn van harte welkom. U heeft inmiddels bericht ontvangen of zal dit nog zeer spoedig krijgen.

 

Informatie bij de komende kerkdiensten

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Bijzondere kerkdiensten
Er staan voor de komende weken een aantal bijzondere diensten op stapel. Op zondagmorgen 17 juni zullen er zes kinderen worden gedoopt. Een week later hoopt in de morgendienst Gijs Bleijenberg, student theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in het kader van voorbereiding op het predikantschap voorgaan. In de morgendienst van 1 juli nemen we afscheid van enkele ambtsdragers, worden enkele ambtsdragers herbevestigd en is er de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Op zondagmorgen 8 juli zal de jaarlijkse overstapdienst plaats vinden waarin we de overstap markeren van de peuterdienst naar de kindernevendienst en/of van de kindernevendienst naar de catechese. En tenslotte is er op zondagmorgen 15 juli een dankdienst waarin we God willen danken voor alles wat we hebben ontvangen in het afgelopen seizoen, als gemeente en ook persoonlijk. In deze dienst besteden we ook aandacht aan de jongeren die vanuit Lunteren naar Libanon zullen gaan om daar kinderwerk te gaan doen in onze zusterkerk in Anjar.

Zomerpakketten voor Stichting Present Ede

Geschreven door Julia Soons op . Gepost in Actueel

Soons-JuliaEven kort voorstellen: Mijn naam is Julia Soons, ik ben 26 jaar jong en ik woon in Ederveen. Sinds drie jaar ben ik lid van de Maranathakerk, waar ik mij helemaal thuis voel.

Vorig jaar september heb ik samen met een aantal collega's vrijwilligerswerk gedaan op een zorgboerderij voor Stichting Present. Wat is het gaaf om iets voor een ander te betekenen, je krijgt er zoveel voor terug! Ik ben Stichting Present op Facebook gaan volgen en in november kwam er een ontzettend gave actie voorbij: maak een adventpakket voor een kwetsbaar gezin en ga deze, vlak voor kerst, persoonlijk overhandigen. Ik dacht: 'Wow, dit wil ik doen!'

Vanuit de pastorie... (5)

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Predikanten

Bouwen aan een cultuur van discipelschap

Het mission statement van onze gemeente luidt: "In het licht van Gods grote liefde voor ons willen wij als volgelingen van Jezus Christus onder leiding van de Heilige Geest, persoonlijk en samen, ons oefenen in hart hebben voor God, voor elkaar en voor Gods bevrijdend werk in de wereld. "Volgens Matteüs 28 is leerlingen, volgelingen maken is van ouds de kerntaak van de kerk: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.'

Een valkuil hierbij is dat veel processen op dit terrein gemakkelijk kunnen blijven steken op de laag van mooie idealen en goede voornemens. Een dienst die indruk maakt, een goede avond op de GGG leidt nog niet per se tot blijvende vernieuwing van ons karakter, van ons dagelijkse doen en laten. Onderzoeken maken duidelijk dat voor blijvende verandering van ons gedrag, onze manier van leven een intensiever traject nodig is. Met het oog hierop is het concept 'huddel' ontwikkeld.

Collecten juni/juli

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

Zondag 17 juni 2018 - Evangelische Hogeschool Amersfoort
De missie van de Evangelische Hogeschool is jongeren zo toe te rusten dat zij vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen studeren.

Vanwege het bijzondere, vormende onderwijs is de Evangelische Hogeschool niet erkend door het Rijk. Dat houdt in dat zij geen subsidie ontvangen, en dat studenten geen recht hebben op studiefinanciering. Als de studiekosten een probleem vormen, is er de mogelijkheid om aanspraak te maken op het EH-Studiefonds. Uitgangspunt is dat niemand om financiële redenen het EH-Basisjaar niet zou kunnen volgen. Door middel van fondswerving moet de Evangelische Hogeschool haar financiën bij elkaar zien te krijgen.

Praktijkmiddag Michacursus - Groene kerk

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Werkgroepen

Logo-Groene-kerkPraktijkmiddag Michacursus

De vlaggetjes, rozetten en andere versieringen zijn opgehangen. De eerste verkennende klanken van de muziekgroep zweven door de ruimte. Het is zaterdagmiddag 24 maart in de recreatiezaal van Verzorgingshuis Norschoten locatie Kweekweg. Gedurende vijf avonden hebben een aantal gemeenteleden zich gebogen over de dagelijkse betekenis van de woorden van de profeet Micha (hdst. 6 vers 8): 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'

Mulderschuur: zomer koffie-inloopochtenden

Geschreven door Diaconie op . Gepost in College van diakenen

inkopjekoffieU weet het waarschijnlijk wel: Het hele jaar door kunnen Lunterse senioren op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Muldersschuur voor een praatje, een spelletje of zomaar een ontmoeting met een dorpsgenoot.

Initiatiefnemers hiervan zijn Stichting de Vluchtheuvel en de PCOB. Tijdens de zomer worden er op vijf dinsdagen extra activiteiten georganiseerd.
Er zullen verschillende sprekers komen en er wordt u een traktatie aangeboden door de Lunterse middenstand. Het kan zijn een koekje bij de koffie of een hartige versnapering bij een glaasje sap. We hopen natuurlijk dat u weer met velen komt.

Het volgende staat op het programma:

Seniorenmiddag op 25 september 2018

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in College van diakenen

Seniorenmiddagen – verjaarmiddagen

Al geruime tijd worden er 'verjaarmiddagen' in de Maranathakerk gehouden. Alle jarigen van 75 jaar en ouder krijgen voor een dergelijke middag een uitnodiging. Nu is de belangstelling voor deze middagen aan het afnemen, tevens is de frequentie van ontmoeting aan de geringe kant. Daarom zullen met ingang van het nieuwe seizoen de 'verjaarmiddagen' overgaan in 'seniorenmiddagen'. Deze middagen zullen vier keer gehouden worden in de periode september tot en met maart/april. Deze middagen zijn dus voor ALLE senioren (75+); tijdens de middagen is er ook aandacht voor hen die in de tussenliggende periode 75 jaar of ouder geworden zijn.

Collectebonnen digitaal bestellen!

Geschreven door Ceel Schuurman op . Gepost in College van kerkrentmeesters

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om Colllectebonnen via de website bestellen.

Het bestelformulier kunt u hier vinden.

U ontvangt ter bevestiging een mail met het totaalbedrag en de rekeningnummers. Met deze bevestigingsmail kunt u de overboeking per bank doen.

Voorlopig blijft ook de mogelijkheid om (elke eerste vrijdag van de maand)- in de kerk - collectebonnen te kopen.
Van 18.30-19.30 uur in de consistorie van de kerk.

Collectebonnen zijn te gebruiken voor alle kerkcollecten, giften en dergelijke. (bonnen zijn fiscaal aftrekbaar)
Er zijn kaarten met bonnen van € 0,75, €1,25 en € 2,50.

Informatie/aanmelden Startkamp 2018

Geschreven door Taakgroep Jeugd op . Gepost in Taakgroep Jeugd

Startkamp-2018-site

Kosten voor het kamp zijn dit jaar €35,-
Deze moet worden voldaan bij de aanvang van het kamp op de vrijdagavond bij de Eiken Stek in Wekerom.

aanmelden

Dit jaar dient u een ouderverklaring af te gevenOuderverklaring-Zeilkamp om de inschrijving compleet te maken.

LET OP: Zorg dat u uiterlijk 1 juli het volgende op Valkseweg 9 (achter de Coop) bezorgt: 
- Volledig ingevulde en ondertekende ouderverklaring
- Kopie zorgverzekeringspas van uw kind
- Kopie identiteitsbewijs van uw kind
- Kopie legitimatiebewijs van de ouder / verzorger welke de ouderverklaring ondertekend

Alleen met het inleveren van bovengenoemde is de inschrijving compleet.

U kunt deze bekijken door op de Ouderverklaring hiernaast te klikken en dan afdrukken, vul hem in en geef hem af, samen met de andere gevraagde formulieren op Valkseweg 9 (achter de Coop) bij Suzanne van Vlastuin.

Lees hieronder de hele tekst van de uitnodiging...

In de kerk moet je polderen....

Geschreven door Freek Wolff - Barneveldse Krant op . Gepost in Actueel

2018-06-01-Marco-Tineke-BouwLUNTEREN In de hervormde Maranathakerk in Lunteren beleefden Marco Bouw (48) en Tineke Bouw-Thomassen (43) mooie, maar ook turbulente jaren. Het echtpaar blikt terug, terwijl Marco op het punt staat om zijn goede baan bij Johannus Orgelbouw te verruilen voor een zendingsorganisatie.

In Lunteren zijn Marco's overleden ouders nog bekend van modezaak Van Halem. Zijn vader Wim Bouw komt oorspronkelijk uit Barneveld en was zoon van de voormalige melkboer aan de Wilhelminastraat. Marco groeide op boven de modewinkel aan de Dorpsstraat in Lunteren.