Impressie Mulderschuuravond 8 november 2017

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Omgaan met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen is in nogal wat PKN-gemeenten een uitdaging. Hoe schep je als gemeente ruimte voor deze diversiteit en blijf je tegelijkertijd ook werken vanuit een doordachte visie en je als gemeente uitstrekken naar geestelijke groei? Als kerkenraad hadden we in het najaar van 2017 een boeiende ontmoeting met ds. Jelle de Kok. Hij heeft als PKN-predikant met veel vrucht en zegen verschillende dorpsgemeenten gediend en is momenteel als toeruster in deeltijd verbonden aan het Evangelisch Werkverband. Deze organisatie helpt predikanten, kerkenraden en gemeenten om meer vertrouwd te raken met het werk van de Heilige Geest en de navolging van Jezus.

Ds. Jelle de Kok nam ons mee in de weg die God met hem is gegaan in het ontdekken, ontvangen en uitleven van de gaven van Gods Geest. Veel van zijn gemeenteleden zijn in dit proces van verdieping en groei meegegaan, anderen moesten ook wel wennen aan deze geestelijke vernieuwing. Hij vertelde hoe hij met veel respect voor ieders geloofsleven gewerkt heeft aan geloofs- en gemeenteopbouw in drie verschillende gemeenten. Uit zijn verhaal kwamen onder meer de volgende nuttige bouwstenen naar boven voor ons in Lunteren. Verheerlijk niet één vorm maar gun elkaar binnen de gemeente daadwerkelijk de ruimte om God te ontmoeten, te beleven en te dienen in een verscheidenheid aan vormen die passen bij het eigen karakter van de gemeente. Wees niet tevreden met het draaiend houden van het kerkelijk bedrijf maar strek je uit naar de krachtige doorwerking van Gods Geest in het midden van de gemeente. Neem de tijd om draagvlak te creëren en elkaar rustig mee te nemen in veranderingsprocessen. Schep ruimte in het gemeenteleven voor oefenplekken. Concreet kan gedacht worden aan door-de-weekse samenkomsten die voor ieder toegankelijk zijn waarin ervaring kan worden opgedaan met de verschillende gaven van de Geest. Probeer bij weerstanden zicht te krijgen op waar de moeite nu precies zit. Moeite met bidden voor individuelen gemeenteleden na afloop van een kerkdienst bleek uiteindelijk niet te maken te hebben met bezwaren tegen persoonlijke voorbede maar veel meert met bezorgdheid om de vertrouwde kerksfeer te verliezen. Werk als kerkenraad en gemeente uit verlangen i.p.v. probleemgericht. Bereik je geen overeenstemming over een punt? Wat zegt de Geest ons te doen? Bid een periode voor dit punt en agendeer het onderwerp opnieuw. Het was voor ons als kerkenraad leerzaam en inspirerend om eens te horen hoe men in soortgelijke gemeenten als de onze omgaat met onderwerpen als omgaan met verschillen in geloofsbeleving en processen van geestelijke groei en vernieuwing.