Ambtsdragersverkiezingen

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Uit de kerkenraad

Vacatures in de kerkenraad:

In juni verloopt de ambtstermijn van de ouderlingen Alex Brinkman, Jan van Heerdt, Evert-Jan Klok, Kees Verduijn en diaken Ans Spruit. Zij hebben aangegeven zich niet verkiesbaar te zullen stellen. Naast de bestaande vacatures zijn er hierdoor straks elf vacatures.
De kerkenraad heeft besloten om de elf vacatures in te willen vullen en hiervoor verkiezingen uit te schrijven welke in de Grote Kerkenraadsvergadering van 7 mei a.s. zullen plaats vinden.

Voor de volgende vacatures worden ambtsdragers gezocht:

Vacature/Ambt   Huidige ambtsdrager
Ouderling sectie 1 Br. Jan van Heerdt
Ouderling sectie 2 Vacant
Ouderling sectie 5 Vacant
Ouderling sectie 6 Br. A. Brinkman
Ouderling sectie 9 Vacant
Ouderling sectie 10 Vacant
Ouderling sectie 11 Br. Evert-Jan Klok
Ouderling Vorming & toerusting (tevens voorzitter V & T) Br. Kees Verduijn
Diaken   Zr. Ans Spruijt
Diaken (met secretaris vaardigheden) Vacant
Hulp scriba (niet ambtelijk) Uitbreiding scribaat

De invulling van de vacatures gebeurt door de Grote Kerkenraad middels ambtsdragers verkiezingen, op grond van kandidaten die zijn voorgedragen vanuit de gemeente. U bent hiertoe van harte uitgenodigd! Via de link treft u een formulier aan voor de voordracht van kandidaten. U kunt dit invullen en in de daarvoor bestemde doos op de tafel in de hal van de kerk deponeren. Deze doos zal daar vanaf zondag 7 april staan.
Denkt en bidt u mee voor de invullingen van deze vacatures? En lever uw voordracht van kandidaten uiterlijk zondagavond 5 mei in. U kunt het formulier hier vinden

Marco Bouw – Voorzitter ouderlingen beraad