Bevestiging en intrededienst ds Hansum: een nieuw begin!

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Met de bevestiging en intrede van ds Hansum hebben we vanaf 1 september weer een vaste eigen predikant. We kijken terug op de prachtige dienst, waarin zowel ds. Verbaan- van den Heuvel als ds. Hansum een korte verkondiging hielden vanuit het boek van Jesaja.


God, die iets nieuws gaat beginnen, waar op het eerste gezicht geen mogelijkheden zijn. Een weg in de woestijn, een pad in de wildernis. Een nieuw begin, heel persoonlijk wanneer we vastlopen in ons leven en ook een nieuwe periode van onze gemeente, waarin verder gebouwd mag worden. Een weg, waarop Christus ons is voorgegaan in Wiens voetstappen wij mogen treden.
De dienst werd muzikaal ondersteund door het projectkoor onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst. Onder andere het ontroerende lied “the Lord Bless you and keep you” van de componist John Rutter werd ds. Hansum toegezongen nadat hij gezegend was.
 We kijken terug op een mooie start van het dienstwerk van ds. Hansum. Vele gasten hadden de moeite genomen om aanwezig te zijn bij deze dienst en verrijkten dit startmoment van predikant en gemeente met hun aanwezigheid.
Onze dank voor het vele werk dat rondom deze dienst is gebeurd: voor de kerkrentmeesters, voor de intrede-werkgroep, voor de kosters, voor vele anderen, die met hun aandeel deze dienst en de gehele logistiek daaromheen. De organisatie is werkelijk uitstekend verlopen.

Vanaf nu mogen we ons rijk weten met onze nieuwe enthousiaste predikant. Ondersteund door ds. Schaap zal hij zijn taak in de gemeente opvatten. Samen met zijn gezin zullen ze in ons midden wonen. We wensen ook mw. Hansum en de kinderen Joke, Peter en Inge een fijne tijd toe in Lunteren.