Van het diaconaal loket

Geschreven door Henny Neutel op . Gepost in College van diakenen

gearmdsonderparapluTot 2015 konden mantelzorgers een Mantelzorgcompliment krijgen via de Sociale Verzekeringsbank. Sinds 1 januari 2015 is de ondersteuning en waardering van mantelzorgers een taak van gemeenten geworden. In deze brief leest u hoe dit in 2015 gaat.

Zorgvragers kunnen vanaf 1 januari bij ons Mantelzorgwaardering aanvragen
Gemeente Ede vindt een goede ondersteuning en waardering van mantelzorgers erg belangrijk. Daarom kunnen zorgvragers de Mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kunnen zij doen voor maximaal twee mantelzorgers.

 

Wie komt in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering?
De mantelzorg moet in ieder geval voldoen aan één van volgende voorwaarden:
• de mantelzorger verleent de zorg gedurende minimaal 3 maanden minimaal 2 uur per week, of
• de mantelzorger verleent de zorg gedurende minimaal 1 maand minimaal 8 uur per week.

In de volgende gevallen komt de mantelzorger niet voor Mantelzorgwaardering in aanmerking:
• als er sprake is van gebruikelijke zorg (huishoudelijke taken) door partner en inwonende kinderen;
• als de mantelzorger de zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget;
• als de zorg die de mantelzorger verleent werk of vrijwilligerswerk betreft;
• als de zorgvrager een indicatie van het CIZ heeft volgens de Wet langdurige zorg en in een instelling verblijft.

Hoe vraagt de zorgvrager Mantelzorgwaardering aan?
De zorgvrager kan Mantelzorgwaardering digitaal aanvragen via www.ede.nl/mantelzorgwaardering. Dat kan tot 1 november 2015. Voor het aanvragen gebruikt deze zijn DigiD of BSN. Natuurlijk mag iemand uit zijn of haar omgeving de zorgvrager hierbij helpen. Is digitaal aanvragen niet mogelijk? Dan kan de zorgvrager met ons Klantcontactcentrum bellen: 14 0318. We sturen dan een aanvraagformulier per post.

Hoe hoog is de Mantelzorgwaardering?
De Mantelzorgwaardering ligt tussen € 75 en € 100. Het uiteindelijke bedrag hangt af van het aantal aanvragen en het beschikbare budget. In het besluit dat de zorgvrager krijgt, leest deze daarom nog geen bedrag. We verwachten dat de mantelzorger het geld krijgt op de Dag van de Mantelzorg, 10 november 2015.

Hoe helpt de gemeente Ede mantelzorgers nog meer?
Soms zijn de taken van een mantelzorger erg intensief. Hulp bij het huishouden van de mantelzorger kan dan veel helpen. Daarom kan de mantelzorger, als hij voldoet aan de voorwaarden, in aanmerking komen voor maximaal 1 jaar gedurende 2 uur per week hulp bij het huishouden. Meer informatie is te vinden op www.ede.nl/hht. Deze vorm van ondersteuning vraagt de mantelzorger aan bij De Medewerker, telefoonnummer (0318) 65 13 12.

Meer informatie op www.ede.nl/mantelzorgwaardering
Naast informatie op onze website, maken wij de Mantelzorgwaardering regelmatig bekend via onze voorlichtingspagina in Ede Stad.

Heeft u nog vragen?
In deze informatie las u hoe de gemeente Ede mantelzorgers ondersteunt. Heeft u hierover nog vragen? Bel dan gerust met een medewerker van het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0318. Zij helpen u graag.

Namens de diaconie MK,
Henny Neutel