Hart voor God, hart voor elkaar en hart voor de wereld

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in College van diakenen

diaconieHart voor God, hart voor elkaar en hart voor de wereld
Dit is de slogan van onze diaconie. Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt: Wat doen onze diakenen? Iedere week werp ik trouw mijn bijdrage in de collectezak met een D, maar wat gebeurt er met mijn bijdrage. In het beleidsplan van onze gemeente kunt u lezen: 'Onze diakenen leiden en stimuleren de gemeente bij het dienstbaar zijn aan elkaar en de wereld om ons heen'. Dat is een hele mond vol en ik hoor u denken: Nu weet ik nog niets.
Wij willen ons in het diaconaat laten leiden door de liefde van en voor onze Heer. We dragen zorg voor het omzien naar elkaar in financiële, maatschappelijke en gezinsmoeilijkheden binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten. Dat doen we door om te zien naar het welzijn van onze gemeenteleden. Iedere week verzorgen we de bloemgroet aan de gemeenteleden die onze steun nodig hebben. Daar waar mogelijk is proberen we hulp te organiseren. Mensen in Lunteren lopen niet graag te kopen met hun problemen, daarom doen wij een beroep op u ons te informeren over situaties waar onze gemeente de medemens tot dienst kan zijn. Ook het verzorgen van het Heilig Avondmaal hoort tot onze taken. Het Avondmaal is in de eerste plaats een gedenken van de dood van onze Heer Jezus Christus. We zien ook naar boven en om ons heen. Het avondmaal is ook een gemeenschapsmaaltijd. We vieren de verbondenheid met Christus en met elkaar.

 

Een belangrijk aandachtspunt is het meer betrekken van gemeenteleden. Wij willen met name bij onze jongeren bewustwording stimuleren in het diaconaal omzien naar elkaar door hen te betrekken in diaconale activiteiten. In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat Jojanneke van Leeuwen – de Koning onze jeugddiaken Harry Doest als diaconaal medewerker gaat ondersteunen. Inmiddels zijn zij met de net gestarte steady groepen (Catechesatie) aan de gang. De jongeren mogen zelf een doel kiezen waar ze voor gaan sparen.
Wij doen niet alles zelf, waar het kan zoeken we de samenwerking. Wij ondersteunen 'De Vluchtheuvel' in Lunteren, De Meet-Inn in Ede en de Tweede Mijl in Amsterdam. Samen met de andere kerken in Lunteren ondersteunen we de voedselbank Ede. In januari en februari is het weer onze beurt om binnen onze kerk voedsel in te zamelen. Breder binnen onze regio nemen wij deel aan het Diaconaal Platform Ede. Hoewel er aparte werkgroepen actief zijn die invulling geven aan ZWO en aan Libanon, valt ook dit onder de verantwoording van onze diaconie. In de komende kerkbladen willen wij bovengenoemde doelen een voor een verder aan u toelichten.

Namens het College van Diakenen
Pieter van Leusden