Jaarrekening College van Kerkrenmeesters

Geschreven door College van Kerkrentmeesters op . Gepost in College van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2017
Hieronder treft u een verkorte balans en een staat van baten en lasten van het jaar 2017 aan. Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers van het jaar 2016 opgenomen. De jaarrekening 2017 is door het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd op 6 maart 2018 en door de Kerkenraad in de vergadering van 15 mei 2018. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Henk van Voorst, tel. 0318-482132.

De jaarrekening van 2017 ligt, 14 dagen ter inzage, op het adres van de penningmeester, Hertenlaan 20 te Lunteren, welke u kunt inzien na telefonische afspraak. Zoals uit de cijfers blijkt hebben we het jaar 2017 afgesloten met een overschot van € 8.067 terwijl een tekort van € 4.020 was begroot.

Korte uitleg: Via de notaris hebben wij in 2017 bericht ontvangen dat een gemeentelid ons een bedrag wilde schenken. De schenking van € 20.000 hebben wij ontvangen en de gever willen wij nogmaals bedanken. In 2017 hebben we wederom gemerkt dat de bezoekers van onze erediensten zijn toegenomen. De door de gemeenteleden toegezegde hogere vrijwillige bijdragen is ook waargemaakt, waarvoor onze hartelijke dank. Ook zijn de onvoorziene giften die wij van gemeenteleden ontvangen toegenomen. Daarnaast zijn de kosten in 2017 gestegen onder andere doordat onze kerkelijk werker in dienst is gekomen. Als college van Kerkrentmeesters zijn wij zeer gelukkig en dankbaar voor dit mooie resultaat, wat ook te danken is aan de inzet van een groot aantal vrijwilligers, die het hele jaar belangeloos klaar staan voor de kerk. Wij zijn bijzonder tevreden over de toezeggingen voor het jaar 2018, waarbij de stijging die wij in 2017 hebben gerealiseerd als onze gemeente hebben weten vast te houden. Wel moeten wij nog melden dat bij het bekendmaken van de voorlopige toezeggingen voor 2018 een foutief bedrag is doorgegeven, tijdens de telling is een aantal bedragen (5-jaarlijkse toezeggingen) dubbel geteld. Het voor 2018 toegezegde bedrag komt daardoor ongeveer op gelijke hoogte als voor 2017. Ook daarvoor onze dank, zodat wij ook in 2018 weer financiële middelen zullen hebben om de activiteiten doorgang te laten kunnen vinden. Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd in de vorm van een financiële bijdrage of op welke andere manier dan ook. Zonder uw hulp is het niet mogelijk om dit resultaat te bereiken. We hopen het jaar 2018 weer op u te mogen rekenen.
Namens het College van Kerkrentmeesters, H. van Voorst, penningmeester
2018-CVK-Activa


2018-CVK-Baten