Digitaal collecteren met de Givt app (2)

Geschreven door Niels Uenk op . Gepost in College van kerkrentmeesters

GIVTappGivt Logo

Sinds oktober ondersteunen we in de Maranathakerk digitaal (contactloos) collecteren. U kunt hier gebruik van maken via de Givt-app op uw mobiele telefoon.
De voornaamste voordelen van deze vorm van deelnemen aan de collecte zijn:
• geen contant geld nodig;
• geen collectebonnen nodig;
• alle collectes kunnen in één handeling gedaan worden.

Net als bij het storten van contant geld bij de bank en het drukwerk van collectebonnen, zijn ook aan deze vorm van collecteren kosten verbonden.

Digitaal (contactloos) collecteren werkt als volgt:

 

  •  1. Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.
  •  2. Het is belangrijk om uw registratie te voltooien, zodat de gift van uw bankrekening kan worden afgeschreven en het bedrag kan worden overgemaakt.
  •  3. Zorg ervoor dat bluetooth is ingeschakeld tijdens het collecteren.
  •  4. Voer in één keer alle bedragen voor de 2 of 3 collectes in. Voer het bedrag voor de '1ste collecte' in. Klik op 'Collecte toevoegen' om de '2de collecte' in te voeren. Herhaal dit eventueel voor de '3de collecte'. U kunt dus voor de dienst of bij aanvang van het collecteren de bedragen voor de desbetreffende doelen invoeren. U kiest vervolgens om te geven via ‘collectemiddel’ en als de tweede collectezak passeert, de telefoon er langs halen. Overigens kunt u ook gewoon de Maranathakerk Lunteren uit de lijst kiezen, u hoeft niet te wachten tot de collectezak bij u is.
  •  5. De mobiele telefoon geeft een trilsignaal om te bevestigen dat de gift is geregistreerd.

Nogmaals voor de duidelijkheid: de zenders van dit systeem zitten alleen in de tweede collectezak (kerkrentmeesters). Met één keer er langs halen, worden alle gaven voor alle collectes in één keer geregistreerd.
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u terecht op www.maranathakerk.net of bij de ouderlingen-kerkrentmeester.