Vanuit de pastorie... (2)

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Predikanten

In het vorige kerkblad schreef ik over de 'huisstijl' van onze gemeente en hoe we die samen beleven. Verschillende gemeenteleden hebben de vrijheid genomen om op dit stuk te reageren, waarvoor hartelijk dank! Als kerkenraad hadden we enkele weken terug een 'Mulderschuuravond' waar geestelijk leidinggeven aan onze veelkleurige gemeenschap ook een thema was. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties en de bezinning binnen de kerkenraad wil ik deze keer ingaan op de vraag of er zoiets is als een 'Maranatha-huisstijl' waar we ons allemaal bij thuis kunnen voelen.

 

In ons beleidsplan (te vinden op onze website) omschrijven we onze gemeente als 'open confessioneel'. Met 'confessioneel' (belijdend) bedoelen we dat we ons laten leiden door de Heilige Schrift als bron en norm en dat we ons daarnaast herkennen in de belijdenisgeschriften zoals die binnen de PKN worden erkend. De toevoeging 'open' wil zeggen dat we in onze gemeente heel bewust ruimte willen bieden aan de veelkleurigheid aan geloofsbeleving van onze leden. Daarnaast willen we als gemeente ook open zijn naar de toekomst en ons gemeenteleven zo inrichten dat volgende generaties kunnen worden ingewijd in het geloof. Concreet komen we binnen onze gemeente grofweg drie typen geloofsbelevingen of geloofstalen tegen die, toegepast op de invulling van de kerkdienst, kortweg als volgt kunnen worden getypeerd. Binnen de confessionele stroming wordt vooral waarde gehecht aan een ordelijke dienst met een vaste, vertrouwde structuur. Daarin staat een goed onderbouwde preek centraal en zingt men graag psalmen en gezangen. Voor gemeenteleden met een meer liturgische inslag staat niet de preek centraal maar de eredienst zelf waarin ieder onderdeel een eigen functie en betekenis heeft. Er wordt waarde gehecht aan het kerkelijk jaar met de bijbehorende liturgische kleuren, gewaden, leesroosters en namen van de zondagen. Ook een cantorij, responsies en beurtzangen passen goed in deze stroming. Teksten ziet men graag zorgvuldig voorbereid en waar nodig vooraf uitgeschreven. Naast een confessionele en liturgische stroming bestaat er binnen onze gemeente ook een evangelische geloofstaal waarbij er meer nadruk ligt op de ervaring en expressie van geloof die samen gaat met een zekere losheid. Binnen deze stroming zijn opwekkingsliederen populair en is men wat minder gehecht aan vaste structuren. Men laat zich liever verrassen en raken door het onverwachte. Menigeen zal met meerdere geloofstalen uit te voeten kunnen maar voor velen geldt dat één van deze talen het meeste aansluit op onze persoonlijkheid, temperament, achtergrond etc.

Er zijn binnen de PKN heel wat kerken te vinden waar één van deze geloofstalen leidend is en er voor andere manieren van geloven geen of weinig ruimte is. Wie als lid van bijvoorbeeld een strikt liturgische gemeente toch een andere geloofstaal zoekt, moet zijn heil noodgedwongen elders zoeken. Dat is niet de keuze die we binnen de Maranathakerk maken. We willen niet exclusief confessioneel zijn en meer liturgisch of evangelisch ingestelde gemeenteleden de deur wijzen. Het is net zo min onze keuze om de gemeente om te turnen tot een evangelisch filiaal van de PKN waar confessionelen en liturgischen zich niet langer thuis kunnen voelen en ander vaarwater zouden moeten opzoeken.

Als Maranathakerk kiezen we er bewust voor om binnen onze gemeenteleven en dus ook binnen de kerkdiensten ruimte te geven aan zowel de confessionele, de liturgische als de evangelische geloofstaal. In bijzondere avonddiensten zoals zangdiensten, sing-in's, vespers e.d. ligt soms het accent op één van deze stromingen. In de morgendiensten kiezen we voor wat men wel noemt 'blended worship' (gemengde eredienst), in ons geval een mix van de confessionele, liturgische en evangelische geloofstaal. Die mix komt tot uiting in het feit dat we in morgendienst doorgaans zowel psalmen, gezangen als (opwekkings)liederen zingen en qua begeleiding variëren tussen orgel, piano en een combo. U weet wellicht dat we in onze gemeente voor de morgendiensten een vaste orde van dienst in twee verschillende varianten hanteren waaraan de eigen voorgangers en ook gastpredikanten zich zoveel mogelijk aan houden.

Over omgaan met verschillende geloofstalen wordt in ons beleidsplan bij de aanbevelingen opgemerkt: Een belangrijk aandachtsgebied voor de komende jaren is een goed doordachte manier van omgaan met de diversiteit aan geloofsbelevingen binnen onze gemeente. De uitdaging is om de verschillende stromingen binnen onze gemeente met overtuiging te bedienen en te werken aan een sfeer waar gemeenteleden elkaar de ruimte gunnen en bieden om het geloof op verschillende manieren te kunnen uiten en beleven. Persoonlijk vind ik die laatste zin van groot belang: elkaar ruimte gunnen en bieden om het geloof op verschillende manieren te kunnen uiten en beleven. Voor de een is dat meer verstild en ingetogen, voor de ander op sommige momenten wat uitbundiger en zichtbaarder. En een derde kiest nu eens voor het een en dan weer voor het ander afhankelijk van de eigen gemoedstoestand en wat de dienst losmaakt.

Als Maranathakerk willen we, zoals opgemerkt, graag een gemeente zijn waar de verschillende geloofstalen er op een natuurlijke manier kunnen en mogen zijn. Een plek waar iemand zich vrij kan voelen om een loflied kracht bij zetten door daar het lichaam bij in te schakelen, terwijl naast hem of haar iemand anders zich net zo vrij voelt om met datzelfde lied op een minder zichtbare, rustigere manier God even oprecht te loven en te prijzen. Dat we elkaar over en weer die ruimte gunnen en bieden zonder dat we ons daar al te druk over maken of zelfs maar mee bezig houden. Omdat ieder vogeltje mag zingen zoals het is gebekt en de gemeente bedoeld is als een volière waar al die klanken en kleuren juist in hun verscheidenheid samen mogen komen tot eer van onze God. Die ons heel verschillend heeft gemaakt en ons juist zo aan elkaar geeft als broers en zussen in geloof.

Ds. Jaap Hansum
Ps: reacties zijn van harte welkom op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33021246.