Nieuws uit Anjar-Libanon

Geschreven door Werkgroep Libanon op . Gepost in Taakgroep Missionaire Gemeente

Logo handen vlaggen2Vanuit de Libanon Taakgroep hebben we geregeld contact met dominee Hagop Akbasharian, zo ook aan het einde van 2018 met een terugblik en een vooruitzicht naar 2019. Ten eerste zegt hij namens de gemeente (de kerk en de school) en dat zij erg blij zijn en zich gezegend voelen met een zustergemeente als de Maranathakerk. Zij zijn dankbaar dat God werkt door de opgebouwde relatie en dat deze vriendschap stap voor stap groeit. Het ontvangen van de tienergroep onder leiding van Marcel en Judith was een super beleving. En zij hopen dat we de uitwisseling van ideeën, gebed en geloof kunnen voortzetten door verschillende groepen in de kerk en de school. Het feit dat we als beide gemeenten voor elkaar bidden en zorg dragen voor elkaars behoeften en uitdagingen is hartverwarmend en bemoedigend. Dominee Hagop: 'Bedankt voor de steun en kostbare tijd, die jullie aan ons geven. We nemen jullie ook mee in gebed en Gods zegen voor het geen jullie doen'.

Hieronder een weergave van de donaties en de inzet hiervan binnen de gemeente.

  • EUR 9.011,50 vanuit de fundraising van de jongeren reisgroep Libanon. Dit is gebruikt aan sponsoring van het Mission House, deelname aan het kinderkamp, eten en activiteiten, het transport tijdens het verblijf en schoolboeken.
  • EUR 9.976,50 vanuit overige collecten en giften vanuit de gemeente. Dit is gebruikt voor individuele studiegelden van studenten met specifieke problemen in hun gezondheids- of gezinssituatie. Je kunt hierbij denken aan kinderen die hun ouders hebben verloren, kinderen met spraakproblemen of kinderen die niet thuis kunnen wonen, omdat de omstandigheden dit niet toelaten. Daarnaast zijn de schooluniformen voor 30 studenten voor het winterseizoen gesponsord.

Doelen en projecten voor de komende periode:

  • Sponsoring van collegegelden van individuele studenten
  • Green House project; groente kassen waar de kinderen praktische lessen in krijgen
  • Materiaal voor muziek-, kook- en tekenenlessen
  • Renovatie van de kinderopvang accommodatie
  • Renovatie van het sanitair gebouw van de Boarding School

Helpt u ook in 2019 weer mee?
NL79 RABO 0337 4037 24 t.n.v. Projectgroep Libanon/MK

Daily Vacation Bible School Anjar

Geschreven door Werkgroep Libanon op . Gepost in Taakgroep Missionaire Gemeente

Logo handen vlaggen2Daily Vacation Bible School Anjar

Na de geslaagde acties in het voorjaar, ontvingen we het volgende verslag van Joke:
Deze zomer hebben de kinderen in Anjar een prachtig paar weken beleefd tijdens de Daily Vacation Bible School (Dagelijkse Vakantie Bijbelschool).

Ik heb een maand lang mee mogen kijken en helpen bij de programma's die daar voor de kinderen verzorgd werden. Door alle Bijbelverhalen mochten al die kinderen dagelijks te horen krijgen dat ze er echt mogen zijn. Veel van deze kinderen hadden dat in het bijzonder nodig omdat veel van hen vanuit een moeilijke achtergrond komen (vluchteling kinderen, internaten kinderen die niet in de zomer naar huis kunnen etc.), en vaak juist het gevoel hebben dat ze er niet mogen zijn. Door alle liedjes, spellen en knutselwerkjes hebben ze echt de tijd gekregen om te genieten en echt even kind te zijn. Namens deze kinderen: dank jullie wel voor uw bijdrage die dit kamp mede mogelijk heeft gemaakt!

Dit jaar gaan we door met sparen om het onderwijs en onderdak van (vluchteling) kinderen in Anjar mogelijk te maken. Uw bijdrage is hard nodig, in het bijzonder omdat de kosten voor de salarissen van leerkrachten onverwacht en met terugwerkende kracht door de overheid van Libanon fors zijn verhoogd. Een flinke tegenvaller, waardoor het veel moeilijker wordt om de kinderen die dit het hardst nodig hebben toe te laten op de (kost)school. Helpt u mee zodat zij ook onderwijs kunnen volgen?
Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL79RABO0337403724.

Heeft u een vraag?
Die kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Help mee....voor Libanon

Geschreven door John Veldhuizen op . Gepost in Taakgroep Missionaire Gemeente

Logo handen vlaggen2Helpt u ook mee met de actie "Adopteer een scholier in Anjar Libanon" 

Werkgroep Libanon is ontstaan op verzoek van de Algemene Kerkraad van de Maranathakerk.

De kerkraad van de Maranathakerk heeft een samenwerkingsverband met de Armeens Protestantse Kerk in Anjar Libanon. De voorganger van deze gemeente is ds Hagop Akbasharian, die daarnaast ook directeur is van de lokale school en verantwoordelijk voor een aan de school verbonden internaat. Anjar ligt zo'n 25 kilometer vanaf de Syrische grens en wordt overspoeld door vluchtelingen. Heel wat Syrische kinderen worden opgevangen op het internaat en/of gaan naar de protestantse school zonder dat zij of hun ouders daarvoor kunnen betalen. Daarom willen we de protestantse gemeenschap van Anjar helpen om de opvang en het onderwijs van deze kinderen mogelijk te maken. Hiervoor is de Maranathakerk de actie gestart: "Adopteer een scholier". Er zijn in onze gemeente al zo'n 60 gezinnen die het doel financieel steunen. Maar de nood is hoog en we hebben als doel gesteld dat we een klas met 20 kinderen willen helpen. Dat komt neer op een bedrag van bijna € 25.000,-. We hebben nu al zo'n € 3000,00. Dus om dat bedrag bij elkaar te verzamelen hebben we alle hulp nodig die we maar kunnen bedenken. De werkgroep is daarom erg blij dat naast de vele gemeenteleden ook de kinderen van onze Maranathagemeente mee willen sparen voor de schoolkinderen in Anjar Libanon. Voor zondag 6 maart a.s is ds. Hagop Akbasharian in onze gemeente uitgenodigd en kunnen we met hem kennis maken en meer horen over hoe het gaat in Anjar.

Help u ook mee?

Een donatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL79RABO0337403724. Ook liggen er op het tafeltje in de hal van onze Maranathakerk speciale "Adopteer een scholier in Anjar Libanon" projectzakjes en die mogen het hele jaar door gevuld in de collecte zakken worden gedaan.

Heeft u een vraag?
Die kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brief van Ds. Hagop

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroep Missionaire Gemeente

Geliefde leden van de Maranathakerk in Lunteren,

In de naam van Christus, de groeten aan jullie, jullie families en vrienden, namens de Armeens Evangelische kerk in Anjar. Wij denken graag aan jullie in onze gebeden tijdens de dienst op zondag. We danken God dat jullie geven om kinderen, tieners en families in nood.
We zijn blij om te laten weten dat met jullie donaties we het onderwijs van vijf zeer arme Syrische kinderen konden financieren. Ook konden we 5 andere kinderen naar een zomer kamp student die vernieuwing in hun leven nodig hadden door tijd door te brengen met andere kinderen in een blije omgeving met georganiseerde maaltijdsmomenten. Zie voor meer foto's en informatie over dit zomerkamp de presentatie (op de website)

Onze school en het internaat zal binnenkort de deuren openen voor leerlingen met diverse achterstanden en problemen. Wilt u bidden dat God ons gebruikt om hun op te bouwen, de docenten te trainen, en deze kinderen de nodige voeding, aandacht en zorg te kunnen bieden zodat zij kunnen opgroeien om mee te doen in de maatschappij.
Er is veel nodig voor de schoolkinderen en het internaat. I wil nog een specifieke zorg met u delen waar u misschien mee kan helpen, en dat is de noodzaak om de gemeenschappelijke ruimte van de kerk en school te renoveren, die al sinds 1950 in gebruik is. Het is de ruimte die wij het "Christelijk streven" (Christian endevour) noemen. Deze wordt gebruikt door zondagschool kinderen, tieners, jongeren en vrouwen om samen te komen, te zingen en naar het woord van God te luisteren. Ook wordt het gebruikt voor leuke activiteiten, en voor diensten ten bate van de armen en ouderen in de maatschappij. De ruimte bevind zich in slechte conditie, het dak staat op het punt van instorten, de muren hebben barsten, de toiletten werken niet meer, en de waterinstallatie van de keuken moet worden vervangen. Tot nu toe, hebben we zelf al 5000$ kunnen ophalen, maar we hebben nog 10000$ nodig.
Tot slot, laat ik u met een oproep om niet te piekeren, maar onze noden aan God te geven in gebed. Het woord piekeren (worry) komt uit het Griekse woord 'merimnao', wat bestaat uit twee woorden 'merizo' dat betekent verdelen, en 'nous' dat betekend verstand. Als we piekeren in ons dagelijks leven, zijn we eigenlijk ons verstand aan het verdelen waardoor verwarring en verdeeldheid ontstaat in onze gedachten. Daarbij kan piekeren ook op andere, lichamelijke manieren tot klachten leiden. We zouden willen dat we door te piekeren problemen konden oplossen, ziekte beter konden maken, en aan oorlog en honger in de wereld een einde kunnen maken. Maar dat gebeurt helaas niet, dus waarom zouden we piekeren?
Dierbare vrienden, daarom laat u dan met de woorden uit Filipenzen 4:6-7 "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."
Moge God u rijkelijk zegenen en de weg wijzen terwijl u na de zomervakantie weer opnieuw begint, zonder u zorgen te maken en in plaats daarvan de bidden en te handelen naar vrede.
Amen.

Bezoek Ds. Hagop Abkasharian

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroep Missionaire Gemeente

(4-7 maart 2016)

Hagop Akbasharian uit onze Libanese zustergemeente is op bezoek geweest. Deze predikant is in Anjar, een stadje dat in de vorige eeuw is ontstaan uit de verstrooiing van het Armeense volk, zowel dominee van de Armeens-protestantse kerk als directeur van een christelijke scholengemeenschap met een internaat. Door de toestroom van nieuwe vluchtelingen uit Syrië is de druk om jeugd, ook die met een sociale zwakkere achtergrond, scholing en een veilig thuis te bieden daar alleen maar toegenomen.

We wilden zo veel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om hem te ontmoeten en over Anjar geïnformeerd te worden. Hagob is tijdens zijn bezoek dan ook weinig rust gegund geweest. Na aankomst op Schiphol bracht onze voorganger hem naar het Ichthus College in Veenedaal waar hij een aula vol jongeren toesprak. Vervolgens had Hagop op de CHE in Ede een ontmoeting met studenten en docenten van de academie theologie. 's Avonds maakte hij kennis met leden van de kerkenraad en het Libanon-team. Op zaterdag is hij meegenomen op een sightseeing naar Madurodam en het strand van Scheveningen en bezocht hij een concert in de Oude Kerk van Lunteren. We hebben ds. Hagop zondag in de Maranathakerk kunnen horen voorgaan. Een veertigtal mensen bleven ook na de dienst om meer van hem te horen en om vragen te stellen. Ds. Hagop voelde zich bemoedigd door ons medeleven, de gebeden en de eerste financiële steun ( € 7.500,-).
Libanon is het land van de ceders. Het was daarom leuk hem op zondag, toen we na de maaltijd wandelden door bossen, hem de ceders van Lunteren in het pinetum achter de Lunterse Boer te laten zien.
Na interviews met kranten en een bezoek aan het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht waar hij zowel de scriba als de voorzitter van de landelijke synode heeft ontmoet en uitgebreid sprak met vertegenwoordigers van Kerk in Actie en de GZB was Hagop 's maandags nog bij de tieners van de Maranathakerk voor de afsluiting van het catechese-seizoen. Na afloop kreeg ds. Hagop ook van de tieners het gespaarde geld ( € 325,00) aangeboden, met de vraag om het bedrag te gebruiken voor zijn schoolproject in Anjar.
In de toekomst hopen we door wederzijdse bezoeken de banden met Anjar aan te halen. Voor nu vragen wij allen om aan de gemeente van Anjar te blijven denken in onze gebeden en om haar met bijdragen te blijven ondersteunen.

Werkgroep Libanon Maranathakerk

HELPT U OOK MEE?2016-Anjar-Libanon

Wij blijven  inzamelen voor "Adopteer nu een scholier(e) in Anjar Libanon"
Dat kan met een maandelijkse bijdrage of een éénmalige gift!
Eén jaar onderwijs kost per kind € 1200,-
Help ook en doneer op NL79 RABO 0337 4037 24
o.v.v. Adoptie scholier.(elke gift is welkom)
Vragen kunt u mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkgroep Libanon Maranathakerk