11 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 11 november 2018
Voorganger Da. R.Z. Scheltens- Ritzema -
Thema: What would Jesus do?
Mmv. De huisband (uitgewerkte orde van dienst met liederen en vertalingen onder de "knop"orde van dienst onderaan!)

 • Voor de dienst zingt de huisband:   Zie de stroom van Jezus’ liefde
 • Welkom
 • Samenzang : God maakt vrij  (Opwekking 720)
 • Stil gebed en groet namens de Heer.
 • Samenzang: Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalmproject)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Inleiding op het thema: Edith over Jesus friend of sinners  van Casting Crowns
 • We luisteren en kijken naar dit lied Jesus friend of sinners  via de beamer.
 • De Bijbel open: Johannes 15:15
 • Samenzang : No longer slaves
 • Ria Scheltens-Ritzema over St. Maarten 
 • Bijbel open Mattheüs 25
 • Samenzang : Toon mijn liefde (opwekking 705)
 • Ds. Ria Scheltens- Ritzema  over: “What would Jesus do?”
 • Samenzang : What a beautiful name it is  (Hillsong) met vertaling
 • Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • Collecten  tijdens de collecte zingt en speelt huisband:   Lion and the lamb
 • Slotlied: Zegekroon (opwekking 764) (staande)
 • Zegen
 • Samenzang: “Love shine a light”
 btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

11 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 11 november 2018
Voorganger:Dhr. G. van der Molen
Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Bundel Hemelhoog 402 U maakt ons een
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Bundel Hemelhoog 436 U bent mijn schuilplaats, Heer
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregels de Tien Woorden voor kinderen
 • Bundel Hemelhoog 428 Jezus is de goede herder
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen Bovenbouw  
 • Kaarsen aansteken
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen NBV door Jongere uit de gemeente.
  -  Prediker 3: 1 tm 15
  -  Johannes 16: 16 tm  20
 • Lied
 • Preek/ Verkondiging - Kernvers: Prediker 3:12 - Thema: “Wees vrolijk en geniet van het leven”
  Tijdens de preek een...  (Stef Bos zingt 'De Omgekeerde Tijd' - Westonline.nl)  
 • Muzikale meditatie Orgel speelt Hemelhoog 466 Vaste Rots van mijn behoud..
 • Antwoordlied Bundel Hemelhoog 336 Groot is uw trouw
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en zingen Onze Vader
 • Gebed en stil gebed  aansluitenden zingen HH. 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - tijdens de collecte  Kinga Ban nummer: Dit is vandaag.
 • Slotlied  HH. 445 vers 1 Ik bouw op U
 • Zegen
  btnluisteren btndownloaden

7 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 7 november 2018 - Dankdag voor Gewas & Arbeid
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • Orgelspel
 • Intochtslied: Psalm 65: 4,5,6.
 • Stil gebed, Votum en Groet.
 • Zingen: Psalm 65: 3.
 • Gebed.
 • Bijbellezing: Deuteronomium 6: 10-25
 • Zingen: Waar God de Heer zijn schreden zet, Lied 723
 • Verkondiging: ‘Als u in overvloed leeft…..’
 • Zingen: Aan U behoort , o Heer der heren, Lied 978
 • Dank- en voorbeden.
 • Collecte.
 • Slotlied: Psalm 68: 7 (staande).
 • Zegen.
 • Orgelspel

  btnluisteren btndownloaden

7 november 2018, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Middag - Dankdag-Kinderdienst voor Gewas en Arbeid op 7 november 2018
Voorganger:Da. Ria Scheltens-Ritzema

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

4 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 4 november 2018
Voorganger Da. A.M. Verbaan-van den Heuvel

 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 8a: 1,2 en 3
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Lied 8a: 4,5 en 6
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing: Psalm 137
 • Zingen: Lied 713: 1,3 en 4
 • Matt. 8: 1-13
 • Zingen: Lied 840
 • Verkondiging
 • meditatief orgelspel
 • Zingen:Lied 837: 1,3 en 4
 • Geloofsbelijdenis,
 • beantwoorden we met het zingen van Psalm 111: 2 en 5
 • Dank- en Voorbeden
 • Stil Gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 908: 1,2 en 7
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

4 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 4 november 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum - Doopdienst
In deze dienst wordt de doop bediend aan: Melle Mason Bloemendal - Marijn Willem Brons -Albert van Donkelaar - Michelle Mulder – Jan Pepijn Stomphorst - Pim Thomassen
Organist Ina Tamerus m.m.v. combo

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 79: 5 O Heer wij zijn het volk door u verkoren
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen HH 555 Dank U Vader van de lichten
 • Presentatie van doopouders en dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen
 •  (dopelingen worden binnengebracht)
 • Moment met de kinderen
 • ‘Hier ben je dan’ (gezongen en gespeeld door Marloes Stomphorst)
 • Bediening van de doop aan: Melle Mason Bloemendal - Marijn Willem Brons - Albert van Donkelaar - Michelle Mulder - Jan Pepijn Stomphorst - Pim Thomassen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente:Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen? Antwoord: ja, dat willen wij.
 • Zingen: HH61 De Here zegent jou
 • (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 9-13 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: HH 729: 1,2,3en 4  Mijn hart wacht stil op U mijn Heer
 • Verkondiging (afbeelding zie onder de knop orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 321: 1,3 en 4 Wees mijn verlangen
 • Moment van gedenken
 • Zingen Psalm 130: 3
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte speelt het combo HH 429 Nog voordat je bestond
 • Slotlied: LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zending en zegen
Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Sing-Inn op  zondagavond 28 oktober 2018
Voorganger Maaike Wolswinkel uit Scherpenzeel
Voor de uitgewerkte orde van dienst met de liedteksten klikt u onderaan op de knop Orde van dienst!

 • Zingen Opwekking 671 Lof aanbidding
 • Welkom & afkondigingen
 • Zingen Opwekking 685 Hosanna
 • Zingen Opwekking 430 Heer ik prijs Uw grote naam
 • Stil gebed
 • Zingen Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie
 • Zingen  Opwekking 510 Dit is mijn verlangen
 • Zingen Opwekking 697 Al wat ik ben
 • Bijbelwoorden
 • Zingen Opwekking 720 God maakt vrij
 • Woordmoment nav thema door Maaike Wofswinkel
 • Zingen Opwekking 763 Lord i need You
 • Zingen Opwekking 569 Regeer in mij, over al wat leeft
 • Zingen Opwekking 804 Good, good Father
 • Zingen Opwekking 680 Mighty to save
 • Dank en aanbidding aan God
 • Collecten & zingen : Who you Say i am – Hillsong Worship
 • Slotlied- Zingen Opwekking 807 God van licht
btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 28 oktober 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 103 : 1 (Liedboek 2013) 
 • Stil gebed, bemoediging en groet 
 • Zingen: Psalm 103 : 3, 4 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Lezing van het gebod: 1 Thessalonicenzen 5:15-24
 • Zingen: Lied 591 : 3, 4 (Hemelhoog)
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Lied 338 ‘k Stel mijn vertrouwen
 • Kinderen naar kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • Lezing: Johannes 6:1-15 & 32-35
 • Zingen: Lied 825 : 7, 8, 9 (Liedboek 2013)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Zingen: Lied 322 : 1, 3, 6 (Hemelhoog)
 • Kinderen terug uit kindernevendienst.
 • Moment van gedenken dhr. Rein Hendriksen
 • Stilte
 • Zingen: Psalm 138 : 4 (Liedboek 2013)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 105 : 1, 15, 18 (Liedboek 2013)
 • Zegen (zingend beamen)

  btnluisteren btndownloaden

26 oktober 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Dhr. Reindert Hendriksen op 26 oktober 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: Psalm 138
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Aansteken van de kaarsen door Larissa en Olga
 • Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
 • Woorden van herinnering door Marcel
 • Gebed om de opening van het Woord
 • 1e Schriftlezing: Psalm 139: 1-12
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 10
 • 2e Schriftlezing: Lukas 23:33-43
 • Overdenking: ‘Jezus, denk aan mij’
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Daar ruist langs de wolken
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4
 • Uitdragen van Rein Hendriksen
 • Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge'
Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Uitspreken van de Apostolische geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

21 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 21 oktober 2018 - Doopdienst
Voorganger Ds. M. Boevé
Kerkdienst waarin de Heilige Doop bediend wordt aan:Lukas Florian Brinkman, zoontje van Alex Brinkman en Anja Brinkman-Boevé
Voor de complete orde van dienst, klik onderan op de knop "Orde van dienst"

 • INTREDE Orgelspel
 • Welkom ouderling van dienst
 • Psalm 8a: 1 , 2 en 3
 • Votum en groet
 • Ps. 8a: 6
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed
 • NLB 62d: Mon ame se repose (2x)
 • Gebod van Jezus uit Lukas 18:15 tm 17
 • NLB 117d: Laudate omnes Gentes (2x)
 • HET WOORDGebed bij de opening van het Woord
 • Lezing I: Psalm 23
 • NLB 23c: 1, 2
 • Lezing II: Johannes 10:11-15
 • Ps. 23c: 5
 • Uitleg en verkondiging
 • NLB 780: 1,  3 en 5
 • Dopeling komt binnen
 • BEDIENING VAN DE DOOPOnderwijzing
 • ELB 452: Jezus is de goede herder
 • Doopouders worden naar voren geroepen met doopkind
 • Naamgeving
 • Doopgebed (bij het water)Geloofsbelijdenis (staande – gezongen)
 • NLB 340b:
 • Doopbediening
 • Gelofte
 • Gedicht door Oom Kees (van Nel Benschop)
 • Doopkaars
 • VerwelkomingZegenlied (staande): Vrede wens ik je toe(Iona-Opstaan -31, blz 67)
 • GEBEDEN EN GAVENDankgebed en voorbede 
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • UITZENDING EN ZEGEN
 • We zingen – staande – als slotlied NLB 426 God zal je hoeden (NL/Eng)
 • Zegen
 • Amen (gezongen)
 • Orgelspel

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

21 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 21 oktober 2018 -Doopdienst
Voorganger: Ds. J. Hansum
Voor de complete orde van dienst, klik onderaan op de knop "Orde van dienst"

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Op Toonhoogte 298: 1,2 en 4 Heer wij zijn bijeen gekomen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 105: 3 God, die zich aan ons openbaarde
 • Presentatie van doopouders en dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen  (dopelingen worden binnengebracht)
 • Moment met de kinderen
 • Bediening van de doop aan: Liz Bloemendal, Tygo Steven van den Brink, Klaradina Gijsbertha van de Haar, Naomi Dinie van de Heg en Albertus Jansen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente: Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen? Antwoord: ja, dat willen wij.
 • Zingen: LB: 363 Dat ’s Heren zegen op u daal (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 8: 1-11
 • Zingen: NLB 836: 1,2,4,5 O Heer die onze Vader zijt (melodie LvK Gz 463)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH275 Heer, ik kom tot U
 • Zingen: HH 518 Heer uw bloed dat reinigt mij (2x)   
 • Moment van gedenken
 • Zingen Psalm 39:2
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte speelt het combo HH 294 de rivier
 • Slotlied: HH472 Ga nu heen in vrede
 • Zending en zegen
 • Gedicht voor ons kind (Geert Boogaart)
Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

20 oktober 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Mevr. C. van Snippenberg - Voortman op 20 oktober 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: Cantique de Jean Racine van Gabriël Fauré
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Aansteken van de kaarsen door de achterkleinkinderen
 • Zingen: Lied 23c: 1, 3 en 5
 • In memoriam
 • Luisterlied: De omgekeerde tijd - Stef Bos
 • Herinneringen van de kleinkinderen
 • Schriftlezing: Psalm 139: 1-12
 • Zingen: Lied 139: 1 en 2
 • Overdenking: ‘Met al mijn wegen bent U vertrouwd’
 • Luisterlied: Ik zal er zijn - Sela
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4
 • Uitdragen van Cornelia van Snippenberg - Voortman
 • Uitleidende muziek: Morgenstimmung uit de Peer Gynt suite van  Edvard Grieg
 • Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Uitspreken van de Apostolische geloofsbelijdenis:
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen
  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 14 oktober 2018 in de Molukse kerk. - Helaas is er van deze dienst geen uitzending via Kerkdienst gemist.
Voorganger: Drs. Iwan Dekker (Gereformeerde Zendingsbond) en ds. Jaap Hansum
ZWO dienst met als thema Zending in Europa

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Hemelhoog 399 Samen in de naam van Jezus
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: LB 723 Waar God de Heer Zijn voetstap zet
 • Gebed
 • Korte inleiding over zending in Europa
 • Schriftlezing: Handelingen 16: 6-10
 • Overdenking
 • Getuigenis uit Albanië
 • Zingen: LB 1005: 1,2 en 3 Zoekend naar licht
 • Schriftlezing: Handelingen 16:11-15
 • Overdenking
 • Getuigenis uit Frankrijk
 • LB 1005: 4 en 5 Zoekend naar troost
 • Schriftlezing: Handelingen 16: 24-34
 • Overdenking
 • Getuigenis uit Duitsland
 • Zingen: Hemelhoog 367 Wij blijven geloven
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 545 Onze Vader, in de hemel
 • Collecte voor bus in Rostock (Duitsland)
 • Slotlied: Hemelhoog 420 Heer wijs mij uw weg
 • Zending en Zegen

btnordevandienst  Helaas is er van deze dienst geen geluidsopname!

14 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 14 oktober 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Psalm 81: 1,8,9 Jubel God ter eer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • We zingen als ons gebed om ontferming
 • LB 1008 Rechter in het licht verheven
 • Leefregel: Jakobus 2:14-17
 • LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • HH 703 Ik was hongerig
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing Mt 6:19-34
 • HH 510: 1,2 Van u zijn alle dingen
 • Verkondiging
 • Afbeelding bij de verkondiging 
 • Muzikale meditatie
 • LB 978 Aan U behoort o Heer der heren
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed
 • LB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Collecten
 • Tijdens de collecten is er als luisterlied Ik wens je - Trinity:
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
 
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
 
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
 
 • Slotlied: LB342 In God de Vader op zijn troon
 • Zending en zegen
Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl
 

7 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 7 oktober 2018

Voorganger: Ds R. van Laar uit Rhenen - Zangdienst met liederen van Sela

 • Mededelingen
 • Zingen: Votum en Groet
 • Zingen: Breng ons samen
 • Gebed
 • Zingen: Kom Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jeremia 18: 1-12
 • Zingen: U bent hier
 • Verkondiging
 • Zingen: God roept ons
 • Zingen: U bent de God die roept (belijdenis)
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Tijdens de collecte zingen we Lof, aanbidding
 • Zingen: Gebed om zegen
 • Zending en zegen.
 • Zingen: Gods zegen voor jou

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

7 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 7 oktober 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Israëlzondag

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 98: 3,4 Laat heel de aarde een loflied wezen
 • Stil gebed
 • HH 495 (Gezongen Votum en Groet)
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1 joh 2:12-17
 • HH380 Jezus vol liefde
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Hoor de vogels zingen weer https://www.youtube.com/watch?v=NF9NEHFysPs
 • Graag met geluid en beeld
 • Kinderen van OB en MB gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Matteus 13:24-33
 • Lvk Gz 48: 3,4

Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen kerk, o Heer.

Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.

 • Verkondiging
  2018-10-07-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH420 Heer wijs mij uw weg
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten speelt het combo een Israël-medley
 • Slotlied: HH216 Kroon Hem met gouden kroon
 • Zending en zegen
Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

30 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 30 september 2018

Voorganger: H. van Dolder uit Amersfoort

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm (LB) 139: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm (LB) 139: 2 en 14
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Genesis 3: 6-10 en Johannes 1: 43-51
 • Lied: LB 802: 1, 4 en 6 – Door de wereld gaat een woord
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: LB 838: 3 en 4 – Leer ons
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Psalm (LB) 89: 1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: LB 221: 1 en 3 – Zo vriendelijk en veilig
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

30 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 30 september 2018
Voorganger: Ds A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps.133
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 195
 • Gebed van verootmoediging: lied 1008
 • Gebod
 • Lied 415:3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Lezing: Mar.9:38-50
 • Ps.131
 • Verkondiging
 • Lied 838; onder naspel kinderen terug
 • Verslag reis Libanon
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven; Hemelhoog 405, Ubi Caritas
 • Lied 871
 • Zegen 

btnluisteren btndownloaden

23 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Vesper  op  zondagavond 23 september 2018- Jeugddienst met als thema A Fresh start

Spreker: Karim Landoulsi

 • Band speelt voor aanvang van de dienst 1 of 2 nummers
 • Kerkenraad en jd commissie komt binnen en gaat zitten
 • Welkom & afkondigingen
 • Intochtslied: Majesteit (Opw 181)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen : Psalm 150 (versie psalm project): Geloofd zij God met diep ontzag (Kees K versie)
 • Gebed
 • Zingen :Tienduizend redenen (Opw 733)
 • Schriftlezing
 • Zingen: Uw vrede vult dit huis (Opw 765)
 • Zingen: Lopen op het water (Opw 789)
 • Overdenking
 • Zingen: Licht van de wereld (Opw 595)
 • Zingen: Build Your Kingdome
 • Slotgebed
 • Collecten (band speelt)
 • Slotlied :Zegekroon (Opw 764)
 • Zegenbede en / of zegenlied :Houd vol (Kees K/Opw 798)

btnluisteren btndownloaden

23 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 23 september 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Zingen HH617 Tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 103:5 Zoals een Vader
 • Gebed om Verootmoediging
 • Leefregel: Romeinen 12: 9-21
 • HH 282 Maak ons hart onrustig, God
 • (couplet 1 en 2 koor, couplet 3 met koor + alle vrouwen/meisjes, couplet 4 plus afsluiting: koor en gemeente)
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied Mijn God is zo groot
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Korte toelichting op het gemeenteproject
 • 2018-09-23-Ochtend-A
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 5-13
 • Open the eyes of my heart (koor)
 • Verkondiging
 • 2018-09-23-Ochtend-B
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH 555 Dank U Vader van de lichten
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: HH545 'Onze Vader'
 • 1e couplet koor, 1e couplet herhalen met gemeente en verder helemaal met koor en gemeente samen.
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingt het projectkoor: Build your kingdom here
 • Slotlied: HH250 Komt laat ons vrolijk zingen
 • Zending en zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

16 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Vesper  op  zondagavond 16 september 2018

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Klarinet: Peter Koetsveld
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

 • We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 • Luisterlied: 'Blessed is the man', Sons of Korah (Psalm 1)
 • Mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 195 'Klein Gloria'
 • Zingen: Psalm 119 a
 • Zingen: 153: Vol vreugde put je water
 • Lector leest de voorzang en gemeente zingt refrein:
 • Klarinetsolo: Rio Jerte, Mike Curtis: de rivier de Jerte bij Plasencia
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Psalm 1
 • Johannes 15:5-7
 • Inkeer en verstilling
 • Klarinetsolo: Sarabande, Suite V , J.S. Bach
 • Zingen: Lied 841 'Wat zijn de goede vruchten'
 • Zingen: Lofzang van Simeon, 159a
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed
 • Slotlied: 263: Wees Gij mijn toevlucht
 • Zegenbede
 • gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'
 • Uitleidende muziek: II Bourrée, Suite IV, J.S. Bach
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

btnluisteren btndownloaden