22 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 22 juli 2018

Voorganger Ds Tahitu- Gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

 • Wekom
 • Intochstlied Ps. 118 : 1,5
 • Stilgebed,
 • Votum en groet,
 • Zingen Ldb 886 : 1
 • Gebed Kum ba ya my lord/Kom tot mij o Heer, kom tot mij...
 • Schriftlezing Marcus 6 : 30 - 44
 • Zingen Ldb. 272 : 1,2
 • Verkondiging thema: "Geeft gij hun te eten "
 • Zingen Ldb. 836 : 1,3,4
 • Geloofsbelijdenis ( gesproken)
 • ZIngen Ldb. 835 : 1,4
 • Dankzegging en voorbeden (eindigend met het Onze Vader)
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Ldb. 245 : 1,2
 • Zegenbede (3 x amen)

btnluisteren btndownloaden

22 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 22 juli 2018
Voorganger: Ds W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied Psalm 33 : 1 en 2
 • Bemoediging
 • Wij bidden ons drempelgebed:
 • Vg: Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U.
 • Gemeente: Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf met de last van het verleden op onze schouders
 • Gebedsstilte
 • Vg: Vergeef ons Heer, maak ons tot mensen, vol van ontferming. Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst.
 • Gemeente: Amen
 • Lied : Psalm 33 : 7 en 8
 • Kyrië
 • Glorialied lied 305
 • Groet
 • Gebed van de zondag = Lied 295 . Gemeente zingt het refrein; voorganger bidt de tekst.
 • Kinderen van de onderbouw komen naar voren.
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Matteüs 9: 35-10: 15
 • Lezing afgesloten met "U komt de lof toe, U het gezang ". = Lied 339a
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij pianospel
 • Antwoordlied Hemelhoog 677
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven . We luisteren naar pianospel van Marloes Stomphorst
 • Lied 909
 • Zegen Daarna zingen we Lied 423

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

15 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 15 juli 2018

Voorganger Ds W. Schaap uit Veenendaal - Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Lied: Psalm 65: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 65: 3
 • Gebed
 • Schriftlezingen : Rechters 6: 1-16
 • Lied Psalm 79 : 1 en 2
 • Schriftlezing 1 Korinthe 2: 1-5
 • Lied Lied 326
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Lied 422
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Psalm 79 : 5
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 418: 1,2 en 3
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

15 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 15 juli 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 75,1 U alleen u loven wij
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 868:2,3 Lof zij de Heer de Almachtige
 • Filmpje getuigenissen I (door Daniel Sonneveld)
 • LB 868: 4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend
 • Filmpje getuigenissen II (door Daniel Sonneveld)
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de middenbouw: gesprekje met Rina Krips
 • Kinderlied: LB218:dank u voor deze nieuwe morgen
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Jozua 4: 1-8 en 19-24
 • Psalm 89:1 Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
 • Verkondiging: Om nooit te vergeten
  2018-07-15-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • HH562: 1,2,3 Mijn Vader dank u wel
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Filmpje Reis Team Libanon (door Marcel Bos)
 • Uitzending van Team Libanon
 • Op Toonhoogte 135 Vrede van God

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: Matthijn Buwalda – Nog één rivier
 • Slotlied: HH200 U zij de glorie
 • Zending en zegen

preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

8 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 juli 2018

Voorganger Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Lied 317 : 1 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Lied 317 : 2, 3 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 15:11-32 (NBV)
 • Zingen: Psalm 102 : 1, 11, 13 (NLB)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 939 : 1, 2, 3 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 148 : 6 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 119 : 12, 66 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

8 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 8 juli 2018
Voorganger: Ds J. Hansum
Thema: Recht op je doel af!
In deze dienst staan we stil bij de overstap van kinderen van de peuterdienst naar de kindernevendienst en van de kindernevendienst naar de catechese.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 84a: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 84a: 3,4 en 5
 • Uitleg thema overstapdienst (Sonja)
 • Powerpointpresentatie
 • Voorstellen van de kinderen die de overstap maken van kindernevendienst naar catechese

Dyaro van den Berg - Karlijn van de Craats - Luca van Dijk - Jari Doest - Roy van Egdom - Femke van den Heuvel - Timon Klok - Thijs van Kolfschoten - Bram van Maaren - Kyan Mostert - Lieke Methorst - Marlou Roelofsen - Floortje Schimmel - Marit ter Voert

 • Leefregel De 10 goede zinnen van God (Dyaro en Jari)
 • Zingen: HH657 U die mij geschapen hebt
 • Gebed
 • Kindermoment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Wedloop van Elly & Rikkert 
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Fil.3: 10-16 (NBV)
 • Zingen: Psalm 139b: Heer U doorgrondt en kent mij
 • Verkondiging: Recht op je doel af! (afbeelding, zie uitgewerkte orde van dienst onder de knop)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH637 Houd me dicht bij U
 • Kinderen van de onderbouw komen terug
 • Overstapmoment
 • Woordje van de jeugdouderling
 • De gemeente zingt de overstappers toe:(melodie: Samen in de naam van Jezus)
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: HH547 Onze Vader
 • Overhandiging cheque Libanon
 • Inzameling van de gaven - Tijdens de collectie als filmpje:
 • Moment met de peuters Elize van Dijk - Twan van de Kuilen - Milo Nijenhuis - Siem Ploeg - Jolien Rap - Jens Snellen - Elsemiek Uenk - Jab Vaarkamp - Elze Wijnen
 • Gedicht Ga maar op weg...
 • Slotlied: LB416 Ga met God
 • Zending en zegen

preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 1 juli 2018 - Gezamenlijke Jeugddienst in de Gereformeerdekerk

Thema: Op adem komen
M.m.v. band Message
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema

 • - Voor de dienst zingt Message: Met open armen ( schrijvers voor gerechtigheid)
 • - Welkom
 • - Samenzang : God maakt vrij (Opwekking 720)
 • - Stil gebed en groet namens de Heer.
 • - Samenzang: Bouw Uw koninkrijk (Opwekking 796).
 • - Gebed om de Heilige Geest
 • - Inleiding op het thema: Edith over Breathe
 • - We luisteren en kijken naar dit lied Breathe via de beamer.
 • - De Bijbel open: Jesaja 40:30,31
 • - Samenzang : Heer ik kom tot U (Opwekking 488)
 • - Interactie: uitleg en schrijven van adresgegevens en inleveren in de zonnehoed
 • - Samenzang : Kom tot de Vader (Opwekking 599)
 • - Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: "Op adem komen"
 • - Samenzang : Houd vol (Opwekking 799)
 • - Message zingt als inleiding op het dankgebed: "My prayer for you"
 • - Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • - Collecten en rondgaan van de zonnehoed (ieder mag er een kaartje uithalen en in de vakantie een groet sturen naar degene die op het kaartje staat)
 • - Tijdens de collecte Message : "My lighthouse"
 • - Slotlied: Heer wijs mij Uw weg (Opwekking 687) (staande)
 • - Zegen
 • - Samenzang: nogmaals Houd vol (Opwekking 799)
 • - Message zingt nog een lied bij uitgaan van de kerk

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

1 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 1 juli 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

Thema: Ga in Gods kracht

Welkom en mededelingen

 • Zingen: HH617 tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 118 vers 5 De Heer is mij tot hulp en sterkte
 • Afscheid van aftredende ambtsdragers
 • Caroliene van den Berg - Ina Hansum - Gerrie Harrewijne - Tiny de Koning - Henk Stomphorst - Carolien van Zijl.
 • Presentatie van aantredende ambtsdragers - Gijsbert Duijzer - Marian Goor - van den Top – Bert Hazeleger - Ineke Hazeleger-van Kooten - Hester Wijnen - van de Pol
 • Verklaring voorzitter
 • Onderwijzing
 • Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten - Chris van den Heuvel - Henk van Hierden - Herma Vlastuin-van Rhee
 • Zegen
 • Bevestigingsgebed
 • Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden
 • Handoplegging en zegening
 • Installatie kerkrentmeester - Madelijn Brons-van den Elskamp.
 • Handoplegging en zegening
 • Installatie nieuwe pastoraal medewerkers - Hendrik van Hierden en Hermien van Hierden-Hevel
 • Zegening
 • Aanvaarding en verwelkoming door gemeente
 • Zegenlied: HH473 Gebed om zegen
 • Gebed om de Heilige Geest - Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7-11
 • Zingen: OTH 305 Wees standvastig, onwankelbaar (2x)
 • Verkondiging 'Ga in Gods kracht' (afbeelding zie voorzijde uitgewerkte Orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: OTH297 Heer wat een voorrecht
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecten speelt/zingt Jan Hendrik HH 578 De naam van de Heer
 • Slotlied: LB 342 In God de Vader op zijn troon
 • Zending en zegen

preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 24 juni 2018
Voorganger: Ds D. Rodenburg

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 89: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 704 – Dankt, dankt u allen God
 • Gebed
 • Schriftlezing(en): 2 Kron. 14: 1-4 en 14: 8 - 15: 7
 • Ps. 101
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Lied 695 – Heer, raak mij aan met uw adem
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 75: 1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Lied 425 – Vervuld van uw zegen
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

24 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 24 juni 2018
Voorganger: Dhr Gijs Bleijenberg uit Nunspeet (Proefpreek)

 • Afkondigingen
 • Zingen Psalm 27: 1 en 7 (gemeente staat)
 • Stil gebed en bemoediging
 • Openingsvers Psalm 46:11 (willibrordvertaling) ('Hij zegt: Wees stil en weet dat Ik God ben, hoog boven de aarde en volkeren verheven.')
 • Zingen: NLB 314: Here Jezus, om uw woord
 • (gemeente gaat zitten)
 • Gebed om verootmoediging
 • Leefregel: 2 Timotheüs 2:15-16 (NBV)
 • Zingen: HH 168:2 Daar gaat een lam en draagt de schuld'
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment:
 • HH 430 Je hoeft niet bang te zijn
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Lezing: Markus 4:35-41 (NBV)
 • Verkondiging: Woorden met kracht
 • 2018-06-24-Woorden met kracht
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 433 Stil, mijn ziel wees stil
 • Kinderen komen terug van kindernevendienst
 • Voorbede, dankzegging, stilgebed
 • Zingen: NLB 1006 Onze vader in de Hemel
 • Inzameling van de gaven (tijdens collecteren HH 335 God van trouw)
 • Zingen: HH 472 Ga nu heen in vrede (gemeente staat)
 • Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden

17 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 17 juni 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 111 : 1 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 111 : 2, 6 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ruth 3 (NBV)
 • Zingen: Psalm 91 : 1, 2, 7 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 754 : 1, 3 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 968 : 5 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 116 : 1, 3, 6, 8 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

17 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 17 juni 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

In deze dienst wordt de doop bediend aan: Koen Carl Bos - Sophie Bouw - Lauren Alice van Essen - Liam Matthias van Harten - Levi Pieter Jelier en Simon Ronald Vorst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 885 Groot is uw trouw o Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 79:5 O Heer, wij zijn het volk door u verkoren
 • Presentatie van doopouders en dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen
 • (dopelingen worden binnengebracht)
 • Bediening van de doop aan: Koen Carl Bos - Sophie Bouw - Lauren Alice van Essen - Liam Matthias van Harten - Levi Pieter Jelier - Simon Ronald Vorst
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • Zingen: LB363 Dat 's Heren zegen op u daal
 • (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 16: 25-34
 • 2 Timotheüs 1: 1-5
 • Zingen: Psalm 78: 2 Laat ons wat onze vaderen vertelden
 • Verkondiging: 'It takes a village to raise a child'
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: NLB 723:2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging
 • Zingen: HH 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied (graag beeld en geluid):
 • Kees Kraaijenoord – Houd vol: https://www.youtube.com/watch?v=MuBSAjzZkxQ&start_radio=1&list=RDMuBSAjzZkxQ
 • Slotlied: HH 473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

10 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 10 juni 2018
Zangdienst met als thema: Blij met God?
Voorganger: Ds. W. Gugler

Voor de uitgewerkte orde van dienst met de liederen klik op de knop onderaan.

 • Zingen voor de dienst: Opw 439 Machtig is de naam van de Heer
 • Opw 454 Zegen, aanbidding, kracht, overwinning
 • Mededelingen
 • Zingen: Opw 337 Mijn hoop is op U Heer
 • Bemoediging en groet.
 • Zingen: Opw 430 Heer ik prijs Uw grote naam
 • Gebed
 • Zingen: Opw 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij (2x)
 • Schriftlezing: Psalm 100 en Filippenzen 3: 5-10
 • Zingen: Opw 261 Abba Vader
 • Overdenking
 • Zingen: Opw 123 Groot is Uw trouw o Heer
 • Gebed
 • Zingen: Opw 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Opw 174 Juicht, want Jezus is Heer
 • Zingen: Opw 071 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Zegen
 • Zingen: Opw016 De Here zegent jou
 • Na de dienst is er koffie en thee

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

10 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 10 juni 2018
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen

 • Zingen ps.66,1+2
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen HH 399
 • Gebed (toenadering)
 • Leefregel (Efe.5,11-20)
 • Zingen HH 286
 • Gebed (om Geest)
 • Kindermoment
 • Kinderen naar KND
 • Bijbellezing 1 Gen.11,1-9
 • Zingen NLB 157a,3
 • Bijbellezing 2 Han.2,1-13
 • Zingen NLB 971
 • Verkondiging "Want de Geest spreekt alle talen"
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen terug
 • Zingen HH 229
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed & Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen ps.87
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

3 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 27 mei 2018
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds J. Hansum.

 • Psalm 90a: 1,3,6 O God die droeg ons voorgeslacht
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: LB273: 1,5 Loof God die zegent al wat leeft
 • Nodiging en viering
 • Danklied: LB273: 2,4 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 27: 21-26 en 33-44
 • Psalm 107: 1,13 Gods goedheid houdt ons staande
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • LB 940 Verberg mij nu
 • Gebeden
 • Slotlied: LB 247: 1,3,4 Blijf mij nabij
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

3 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 3 juni 2018
Voorganger: Ds.  J Hansum

Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: HH391 Breng ons samen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 26: 1,5 O Heer, op wie ik pleit
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 2: 43-47
 • Zingen: Psalm 133 Zie toch hoe goed
 • 2018-06-03-Ochtend
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • HH393: 1,3 Gij die gelooft, verheugt u samen
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: HH402 U maakt ons één
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na de tafels zingen we
 • Na tafel 1: LB 970: 1 Vlammen zijn er vele
 • Na tafel 2: LB 970: 2 Ranken zijn er vele
 • Na tafel 3: LB 970:3 Gaven schonk hij vele
 • Na tafel 4: LB 970:5 Leden zijn er vele
 • Dankgebed
 • Slotlied: LB 969 In Christus is noch west noch oost
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

31 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van mevr. Johanna de Vries op 31 mei 2018
Voorganger: Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 mei 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 27 mei 2018
Jeugddienst met als thema: Vaderhart van God
Voorganger: Ds J. Hansum. mmv. band Asaf

 • welkom en afkondigingen
 • Zingen HH391 "Breng ons samen" (Sela)
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: HH495 Votum & Groet (Sela)
 • openingsgebed
 • Zingen: HH647 "Kom nu is de tijd aanbid Hem"
 • Schriftlezing: Lukas 15: 11-32 (Bijbel in Gewone Taal)
 • Zingen: HH627 "Abba Vader"
 • Verkondiging: Het Vaderhart van God (afbeelding zie uitgebreide orde van dienst onderaan onder de button "orde van dienst")
 • We zingen: Amazing Grace
 • dank- en voorbeden, stil gebed
 • Zingen: HH545 'Onze Vader, in de hemel, heilig is Uw naam'
 • Collecte
 • Zingen: HH479 "Heer U bent mijn leven"
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 27 mei 2018
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 108: 1,2 Mijn hart is Heer in uw gerust
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 723,1 Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Leefregel: 1 Petrus 4: 10-11
 • Psalm 86,4 Leer mij naar uw wil te handelen
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderlied Open mijn hart
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Handelingen 9: 1-19
 • HH491 Spreek o Heer door uw heilig woord
 • Verkondiging 'God zegent gehoorzaamheid'
 • Muzikale meditatie
 • Hemelhoog 295 Doorgrond mijn hart
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken Psalm 121,4
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: Blijf in Mij (Sela)
 • Slotlied: HH226 God is getrouw zijn plannen falen niet
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

21 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 21 mei 2018 - Tweede Pinksterdag
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

Voor de uitgewerkte orde van dienst, klik onderaan op de knop "Orde van Dienst".

 • Wij zingen voor de dienst Lied 57:1 en 3 (Joh.de Heer)
 • Lied Opwekking: 281
 • Afkondigingen
 • Gemeente gaat staan
 • Zingen: Psalm 100: 1 en 2
 • Votum en groet
 • Gemeente gaat zitten
 • Koor: 'Bles the Lord/Amezing'
 • Gebed
 • Zingen: HH 298: 1, 2 en 4
 • Schriftlezing: Herziene Staten vertaling
 • De hoofdman Cornelius
 • Uitleg door de voorganger
 • Schriftlezing: Handelingen 10:34-48
 • Koor: 'Herstel mijn eerst liefde' en 'I wi giv thanks'
 • Preek
 • Muzikale meditatie: organist/pianist/fluitist
 • Zingen: HH 399
 • Gedicht door Fred Takken: 'Geest van hierboven'
 • Zingen: NLB 675
 • Voorbede en dankgebed
 • Tijdens de collecte zingen we 646: 'De rivier'
 • Koor: 'Maranatha'
 • Gemeente gaat staan
 • Zegen met gesproken amen
 • Koor: 'Vrede van God'

 btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

20 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 20 mei 2018 - Eerste Pinksterdag
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 87: 1,4 Op Sions berg sticht God zijn heilige steden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Op Toonhoogte 113: 1,2 Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn.
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

 • Gebed om ontferming
 • Levenswoord 2 Korintiërs 3: 3-6
 • LB 834 Vernieuw gij mij
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Ik moet weggaan
 • Schriftlezing: Jesaja 44: 1-5
 • HH228: 1 Heer ik hoor van rijke zegen
 • Schriftlezing: Handelingen 2, 14-18
 • HH228: 3,5 Heilige Geest wil niet voorbij gaan
 • Verkondiging

2018-05-20-Ochtend

kernvers :Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het dorstige land. (Jesaja 44,3a)Muzikale meditatie

 • HH229 Heilige Geest van God (3x)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • HH 467:1 Veilig in Jezus armen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Tijdens de collecte als luisterlied: De rivier (beeld en geluid)
 • HH473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden