16 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Vesper  op  zondagavond 16 september 2018

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Klarinet: Peter Koetsveld
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

 • We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 • Luisterlied: 'Blessed is the man', Sons of Korah (Psalm 1)
 • Mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 195 'Klein Gloria'
 • Zingen: Psalm 119 a
 • Zingen: 153: Vol vreugde put je water
 • Lector leest de voorzang en gemeente zingt refrein:
 • Klarinetsolo: Rio Jerte, Mike Curtis: de rivier de Jerte bij Plasencia
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Psalm 1
 • Johannes 15:5-7
 • Inkeer en verstilling
 • Klarinetsolo: Sarabande, Suite V , J.S. Bach
 • Zingen: Lied 841 'Wat zijn de goede vruchten'
 • Zingen: Lofzang van Simeon, 159a
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed
 • Slotlied: 263: Wees Gij mijn toevlucht
 • Zegenbede
 • gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'
 • Uitleidende muziek: II Bourrée, Suite IV, J.S. Bach
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

btnluisteren btndownloaden

16 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 16 september 2018
Voorganger: Ds W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 135 : 1, 8 en 9
 • Bemoediging en groet
 • Lied Psalm 115: 1,2 en 3
 • Kyriegebed: de woorden van lied 1008
 • Glorialied lied Hemelhoog 586
 • De tien woorden naar lied 310
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Daniël 5
 • Lied 657 : 1 en 2
 • Verkondiging
 • Lied 657 : 3 en 4
 • Dankgebed, voorbeden , stil gebed en Onze Vader
 • Onder het zingen van Lied 1010 de inzameling van de gaven
 • Slotlied lied 418
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

14 september 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Van Corné Blotenburg en Daniëlle Beek

Voorganger ds. Jaap Hansum
Orgel/piano Jan Hendrik van Schothorst
Zang Alinda Groen-Blotenburg

Voor de uitgewerkte orde van dienst klik onderaan op de button orde van dienst!

 • Intochtsmuziek: 'Samen voor altijd' (Marco Borsato – CD-fragment)
 • Welkom
 • Zingen: Psalm 23B: 1en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH617 Tienduizend redenen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jeremia 29: 4-14 (Marian Goor)
 • Zingen: HH627 Abba Vader
 • Verkondiging: 'Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.' (Jeremia 29,11)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: LB905: 1, 3 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden
 • Onderwijzing
 • Trouwbeloften
 • Zingen: Psalm 134:2 (oude berijming, bruidspaar knielt bij 3e regel)
 • Gebed en zegen
 • Zingen: Psalm 134:3 (oude berijming, bruidspaar knielt, allen staan)
 • Lied: 'Een nieuw begin'(Alinda Groen-Blotenburg)
 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging huwelijksbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: HH 473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen
 • Uitochtsmuziek: Dit is ons moment (Gerald Troost - CD fragment)

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

9 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op  9 september 2018

Voorganger Ds J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 98: 3,4 Laat heel de aarde een loflied wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB315: 1,2 Heb dank o God van alle leven
 • Wij wensen elkaar de vrede van Christus
 • Onderwijzing
 • Gebed
 • Lied van toebereiding
 • LB 886 (NL) Abba Vader
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Ps 73,9 Nu blijf ik bij U voor altijd
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jesaja 55: 8-13
 • LB313: 1,2,5 Een rijke schat van wijsheid
 • Verkondiging 'God's hogere wegen'
 • Muzikale meditatie (suggestie: HH478 Gods volk wordt uitgeleid)
 • LB723 Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Gebeden
 • Slotlied: Psalm 32:3 Gij zijt o Heer mijn schuilplaats en mijn haven
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

9 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 9 september 2018
Voorganger: Ds J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • HH391 Breng ons samen
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • HH286 Vader, vol van vrees en schaamte
 • Woord van genade: Matteus 11: 28-30
 • Ps 65:2 Zalig wie door u uitverkoren
 • Gebed om de Geest
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Jesaja 55: 1-7
 • HH16 Als een hert
 • Verkondiging 'Tijd om thuis te komen'
 • 2018-09-09-Ochtend
 • Luisterlied: Come, let us return to the Lord (gezongen door Together-leden)

All of us like sheep have gone astray
Seeking our own way. We've left the shepherd's care again.
Thro'the wilderness we wander in the hopelessness of sin.
We must run into His arms from where we've been

O, come let us return to the Lord, let our hearts yearn for the Lord,
Only His love will save us. For tho' our lives are broken
He will mend and restore our hope again. Let us return to the Lord

By His grace alone we have been saved, rescued from the grave.
And thro' His blood we have new life.
May the passion of our first love bring us to our knees
We can know the heart of God if we believe, so ........

come let us return to the Lord, let our hearts yearn for the Lord,
Only His love will save us. For tho'our lives are broken He will mend
and restore our hope again. Let us return to the Lord

To the One who breaks our pride so he can heal us;
To the One who binds our wounds and knows our scars.

Let us return to the Lord, let our hearts yearn for the Lord,
Only His love will save us. For tho' our lives are broken He will mend
and restore our hope again. Let us return to the Lord

Wij allemaal zijn als schapen verdwaald op eigen wegen
Opnieuw hebben we de zorg van de herder verlaten.
We dwalen door de wildernis, zonder hoop door onze zonden.
Waar we ook vandaan komen, we moeten terug naar zijn armen.

O, laten we terugkeren naar de Heer, laten onze harten uitgaan naar de Heer.
Alleen Zijn liefde kan ons redden, onze gebroken levens herstellen
en ons hoop teruggeven, laten we terugkeren naar de Heer.

Dankzij Zijn genade zijn we gered, gered van het graf
en door Zijn bloed ontvangen we nieuw leven.
Laat het vuur van onze eerste liefde ons op onze knieën brengen.
We kunnen het hart van onze God kennen als we geloven

O, laten we terugkeren naar de Heer, laten onze harten uitgaan naar de Heer.
Alleen Zijn liefde kan ons redden, onze gebroken levens herstellen
En ons hoop teruggeven. Laten we terugkeren naar de Heer.

Naar hem die onze trots breekt zodat hij ons kan helen
Naar hem die onze wonden verbindt, onze littekens kent

O, laten we terugkeren naar de Heer, laten onze harten uitgaan naar de Heer.
Alleen Zijn liefde kan ons redden, onze gebroken levens herstellen
en ons hoop teruggeven. Laten we terugkeren naar de Heer.

 • We wensen elkaar de vrede van Christus
 • Onderwijzing
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: Ik ben (Sela)  

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem: Bron van leven, ons gegeven,
vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

 • Nodiging
 • Gemeenschap

Na tafel 1: HH322: 1 Zoals ik ben
Na tafel 2: HH322: 3 Zoals ik ben
Na tafel 3: HH322: 5 Zoals ik ben
(na eventuele 4e tafel: HH322: 6 Zoals ik ben)

 • Dankgebed
 • Slotlied: LB425 Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

7 september 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Van Thomas van Prooijen & Renate Lagerweij

Voorganger Ds. Jaap Hansum
Orgel Marco Bouw
M.m.v. A-meezingband

Voor de uitgewerkte orde van dienst klik onderaan op de button orde van dienst!

 • Intochtsmuziek 'Breng ons samen'
 • Welkom
 • Zingen: psalm 136: 1, 12 en 13
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH27 Ik wil juichen voor U
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jozua 1: 1-9 (HSV)
 • Zingen: psalm 119: 40 en 66
 • Verkondiging:'Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEER, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.' (Jozua 1:9, HSV)
 • Luisterlied: God van licht
 • Zingen: HH 325 Cornerstone
 • Onderwijzing
 • Trouwbeloften
 • Ringwisseling
 • Psalm 134: 2
 • Gebed en zegen
 • Zingen: Psalm 134:3
 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging huwelijksbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: HH460 Ik zal er zijn
 • Zending en zegen
 • Uittochtsmuziek: LB 416: Ga met God en Hij zal met je zijn

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

2 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op  2 september 2018

Voorganger Ds B.G. Versteeg uit Nijkerkerveen

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 147:1 (Lof zij de Heer, goed is het leven)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 147:4,7 (Voor God is alle kracht van paarden)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Romeinen 1:1-17
 • Lied 968:1,2,3 (De ware kerk des Heren)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 686:1,2,3 (De Geest des Heren heeft een nieuwe begin gemaakt)
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 675:1,2 (Geest van hierboven)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 911:1,2,3 (Rots waaruit het leven welt)
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

2 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 2 september 2018
Voorganger: Ds J. Hansum - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen LB 287 Heer het licht van uw liefde schittert
 • Gezongen votum & groet: HH495
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed
 • Moment met de kinderen OB n.a.v. Leefregel: Mt 5: 14-16 (Bijbel in Gewone taal)
 • Kinderlied HH685 Laat zo je licht maar schijnen
 • Kinderen vd OB gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Mt. 9,35-10,1 (HSV)
 • Lk 10:1-10 (NBV)
 • Psalm 87:1,2,3
 • Verkondiging 'Ambassadeurs van het Koninkrijk'
 • 2018-09-02-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • HH667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • HH452 O Kerk sta op
 • Video Operatie Mobilisatie
 • Kort gesprekje met Marco Bouw
 • Zegenmoment
 • LB 363 Dat 's Heren zegen op u daal
 • Toespraak John Maasland (functie OM?)
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken LB 769: 1,6 Eens als de bazuinen klinken
 • Collecten
 • Tijdens collecten als luisterlied: Toon mijn liefde (met beeld en geluid)
 • Slotlied: HH 682 Laat heel de wereld het zien
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

28 augustus 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Dhr. L.F. Louwé (Leo) op 28 augustus 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon & Mevr. Margreet Weerda
Orgel:Sipke de Boer

 • Orgeluziek bij binnendragen van Leo
 • Welkom  met aansteken kaars door Sjors
 • Woorden van Leoni
 • Samenzang: Oh Heer die onze Vader zijt, Sipke de Boer, orgel
 • Schriftlezing de barmhartige Samaritaan
 • Overdenking
 • Muziek: Mijn Gebed, D.C. Lewis
 • Gebed
 • Verhaal over Leo door Margreet
 • Muziek: Louis Armstrong, It's a wonderful world
 • Moment stilte met Onze Vader
 • Afsluiting
 • Uitnodiging laatste groet en nazit
 • Orgelmuziek onder laatste groet

 btnluisteren btndownloaden

26 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 26 augustus 2018

Voorganger Ds T. Cammeraat

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Gezang: 314
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Ps. 33 : 2 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) : Jesaja 42 : 1 – 9 en Markus 10 : 46 - 52
 • Lied: Ps. 146 : 1, 3 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Ps. 68 : 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Gez. 412 : 1 en 3
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied : Gez. 653 : 1, 4 en 7
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

26 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 26 augustus 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: ps 89,1 Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 479 Heer U bent mijn leven
 • (Her)bevestiging ambtsdragers en 2e scriba
 • Aanvaarding en verwelkoming
 • Gemeente gaat staan
 • Gemeente, belooft u deze zusters en broeders te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?
 • Antwoord: ja, van harte!
 • Zegenlied: LB 363 Dat s'Heren zegen op U daal
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen (onderbouw)
 • Kinderen onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 6,46-49
 • Zingen: LB1005:1,2 Zoekend naar licht
 • Verkondiging: Wat is wijs?
 • 2018-08-26-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • LB1005: 3,4,5 Zoekend naar brood
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken LB 442:2 vervul o Heiland het verlangen
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collectie als luisterlied (graag geluid en beeld):Maak ons hart onrustig (Schrijvers voor gerechtigheid)
 • Slotlied: LB422 Laat de woorden die wij hoorden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

23 augustus 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Cornelis Roorda (Cor) op 23 augustus 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

19 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 19 augustus 2018

Voorganger Ds G.J.M. Baalbergen - Gezamenlijke dienst in Gereformeerde Kerk

 • Welkom
 • Zingen: Psalm 99:1, 6 en 8 (staande)
 • Stil Gebed
 • Begroeting
 • Inleiding op de dienst
 • Zingen: Psalm 62:1,4 en 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 16
 • Zingen: Psalm 16:1,3 en 4
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 16b (Ned. Versie, we zingen het 3x)
 • Geloofsbelijdenis gesproken
 • Zingen: Lied 939 (staande)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 243:1,2,5,6 en 7 (staande)
 • Wegzending en zegen

btnluisteren btndownloaden

19 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 19 augustus 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 139: 1,2 Heer, die mij ziet zoals ik ben
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 295: 1,2 Doorgrond mijn hart
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 2 Petrus 1,22-2,5
 • Zingen: HH 295: 3,4 Zie Heer, hier ben 'k
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: HH299 'k heb Jezus nodig, heel mijn leven
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Joh. 1, 35-52 (in HSV)
 • Zingen: LvK Gz. 170: 1,2,6
 • Verkondiging: Kom en zie
 • 2018-08-19-Kom-en-zie
 • Muzikale meditatie
 • LvK Gz 487
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecten bekijken en beluisteren we het volgende lied:
 • Ik heb Jezus nooit gezien (Martin Brand)
 • Slotlied: HH367 Wij blijven geloven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

12 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 12 augustus 2018

Voorganger Ds T Cammaraat uit Veenendaal- Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Gezang: 314
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Ps. 33 : 2 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) : Jesaja 42 : 1 – 9 en Markus 10 : 46 - 52
 • Lied: Ps. 146 : 1, 3 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Ps. 68 : 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Gez. 412 : 1 en 3
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied : Gez. 653 : 1, 4 en 7
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

12 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 12 augustus 2018
Voorganger: Ds. Henk Zeefat

 • Welkom en Afkondigingen dienstdoende ouderling
 • Intochtslied Ps. 42: 1,4
 • Moment van stilte en inkeer
 • Bemoediging
 • Groet
 • Zingen Ps. 42: 7
 • Inleiding op de dienst
 • Verootmoedigingsgebed
 • Leefregel
 • Zingen NLB (2013)
 • Lied 413: 1,2,3 Grote God wij loven U.
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de schrift.
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst.
 • Schriftlezing uit Johannes 4 NBV : 4 t/m 27
 • Zingen NLB 188 alle verzen. Bij de Jacobsbron!
 • Verkondiging:Een onverwacht- of een lang verwacht gesprek?
  2018-08-12-Gesprek
 • Muzikale intermezzo
 • Antwoordlied uit Hemelhoog nr 420 Heer wijs mij uw weg. 4 verzen.
 • Moment van gedenken: Theo Verheul  - Zingen Lied 416 alle verzen Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Voorbede en dankzegging, stil gebed en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Uit Opwekking 445: Bron van Levend water, ontspring in mij...
 • Zingen slotlied uit Bundel Hemelhoog 473 Zegen mij, op de weg die ik moet gaan.
 • Wegzending
 • Zegen
 • Gemeente 3 x amen

2018-08-12-Bij-de-bron

Bij de bron

Heer, kom in de middaghitte,
van de rode zomerzon,
vol erbarmen bij mij zitten
en vertel mij van uw bron.

Enkel al als u gaat spreken,
wordt het helder, wordt het fris.
Kom en wees het hemels teken
van volmaakte lafenis.

En vertel mij van uw water,
levend in zijn klare val
dat de dorst van nu en later,
eeuwigdurend lessen zal.

Was mij, meester vol genade,
in het leven dat gij zijt.
Laat mij in de waarheid baden,
die mij van het kwaad bevrijdt.

Laat mij zo gezuiverd komen,
tot de eeuwige fontein.
die van alle mensendromen
de voleindiging zal zijn.

(Michel van der Plas, Vreemdeling op doortocht, Ten Have 2002)

 btnluisteren btndownloaden

8 augustus 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Theodorus Verheul (Theo) op 8 augustus 2018
Voorganger: Ds W. Schaap uit Veenendaal

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

5 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 5 augustus 2018

Voorganger Dhr. R. Fluit- Gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

Aanvang

 • Welkom/mededelingen
 • Zingen Psalm 146: 1 en 3
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Lied 195 Klein Gloria

Woord

 • Gebed opening van het Woord
 • Schriftlezing Psalm 15
 • Zingen Lied 378: 1, 2 en 5
 • Schriftlezing Marcus 7: 1 - 23
 • Zingen Lied 834
 • Verkondiging "Blind voor de Messias!"
 • Zingen Lied 912: 1, 2, 5 en 6

Afsluiting

 • Zingen Lied 344 'Geloofsbelijdenis"
 • Dankgebed – voorbeden
 • Collecte
 • Zingen Lied 919: 1, 2 en 4
 • Zegen
 • ..... en geef ons Uw shalom, Uw vrede
 • Zingen Lied 425

btnluisteren btndownloaden

5 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 5 augustus 2018
Voorganger: Prop. J. Bassie

 • Intochtslied: Psalm 118: 1, 10
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 538 'Een mens te zijn op aarde...'
 • Lezing van het Gebod
 • Zingen: Psalm 19: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Moment met de kinderen, kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing:
 • Ruth 4:11-22
 • Zingen: Psalm 72: 2, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 98: 2, 4
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 969 'In Christus is noch west noch oost...'
 • Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden

29 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 29 juli 2018

Voorganger Prop. J. Bassie- Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

 • Intochtslied: Psalm 62: 1, 5
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Psalm 93:1, 4
 • Belijdenis van het Geloof
 • Zingen: Psalm 89: 1, 5
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Ruth 4
 • Zingen: Psalm 75: 1, 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 'O grote God die liefde zijt'
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 968: 1, 4, 5 'De ware kerk des Heren...'
 • Zegenbede

btnluisteren btndownloaden

29 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 29 juli 2018
Voorganger: Ds G.J. Fieren

 • Intochtslied: Hemelhoog nr.16: "Als een hert dat verlangt naar water"
 • Na bemoediging en groet: Lied 754:1,2,3 (LvK 2013)
 • Na gebed van verootmoediging: Lied 885:1,2 (LvK2013)
 • Na Gods leefregels: Psalm 119:3,40
 • De Schriftlezing is 2 Timotheus 4:1-9
 • Na Schriftlezing Hemelhoog 399:1,2,3 "Samen in de naam van Jezus"
 • Na verkondiging en muzikale meditatie Lied 727:1,2,3,4 (LvK2013)
 • Tijdens inzameling van de gaven Hemelhoog 679:1,2,3 "Heer uw licht en uw liefde schijnen"
 • Slotlied: Hemelhoog 472:1,2 "Ga nu heen in vrede"

btnluisteren btndownloaden