11 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 11 november 2018
Voorganger:Dhr. G. van der Molen
Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Bundel Hemelhoog 402 U maakt ons een
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Bundel Hemelhoog 436 U bent mijn schuilplaats, Heer
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregels de Tien Woorden voor kinderen
 • Bundel Hemelhoog 428 Jezus is de goede herder
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen Bovenbouw  
 • Kaarsen aansteken
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen NBV door Jongere uit de gemeente.
  -  Prediker 3: 1 tm 15
  -  Johannes 16: 16 tm  20
 • Lied
 • Preek/ Verkondiging - Kernvers: Prediker 3:12 - Thema: “Wees vrolijk en geniet van het leven”
  Tijdens de preek een...  (Stef Bos zingt 'De Omgekeerde Tijd' - Westonline.nl)  
 • Muzikale meditatie Orgel speelt Hemelhoog 466 Vaste Rots van mijn behoud..
 • Antwoordlied Bundel Hemelhoog 336 Groot is uw trouw
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en zingen Onze Vader
 • Gebed en stil gebed  aansluitenden zingen HH. 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - tijdens de collecte  Kinga Ban nummer: Dit is vandaag.
 • Slotlied  HH. 445 vers 1 Ik bouw op U
 • Zegen
  btnluisteren btndownloaden