25 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 25 november 2018
Voorganger Ds J. Hansum

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 90 : 1, 2
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 90 : 5, 6
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Deuteronomium 32:48-52
 • Zingen: Lied 247 : 1, 2
 • 2e Schriftlezing: Deuteronomium 34:1-12
 • Zingen: Lied 247 : 4, 5
 • Verkondiging: Rondom het levenseinde
 • Zingen: Lied 753 : 1, 2, 4, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 89 : 7 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 416 : 1, 2, 3, 4 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden