2 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 2 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
eerste Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Op Toonhoogte 67: 1,2 Hoe zal ik U ontvangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB286 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Leefregel: 1 Thess 5:1-11
 • Psalm 130c: 3,4 Ik blijf wachten tot U komt
 • Gebed om Gods Geest
 • Adventsproject en projectlied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 12:35-38
 • LB751 De Heer verschijnt te middernacht
 • Verkondiging
 • Graag bijgevoegde slide projecteren + kerntekst vermelden:
 • Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. (Lukas 12,35a)
 • Muzikale meditatie (suggestie: LB 598 Als alles duister is)
 • Antwoordlied: LB 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: psalm 121,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte speelt combo Op toonhoogte 258 Give me oil in my lamp

Give me oil in my lamp, keep me burning
Give me oil in my lamp, I pray
Give me oil in my lamp, keep me burning
Keep me burning 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me joy in my heart, keep me praising
Give me joy in my heart, I pray
Give me joy in my heart, keep me praising
Keep me praising 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me peace in my heart, keep me resting
Give me peace in my heart, I pray
Give me peace in my heart, keep me resting
Keep me resting 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me love in my heart, keep me serving
Give me love in my heart, I pray
Give me love in my heart, keep me serving
Keep me serving 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

 • Slotlied: LB 769: 1,4,6 Eens als de bazuinen klinken
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden