2 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 2 december 2018
Voorganger Ds J. Hansum
Zangdienst

• Koor zingt: Stil
• Stil gebed, votum en groet
• Koor en gemeente zingen: 10,000 Reasons
• Samenzang LB 158a, God zij geloofd uit alle macht
• Gebed
• Samenzang LB 967 Zonne der gerechtigheid
• Lezing Maleachi 3: 20 (NBV) aansluitend: LB 339a "U komt de lof toe, U het gezang "
• Samenzang HH145 O kom, o kom Immanuel
• Meditatie 'Zon van gerechtigheid' (graag bijgevoegde slide projecteren)
• Antwoordlied HH570 bron van licht en leven
• koor - Mooie Praatjes
• Dank en Voorbeden, Stil Gebed
• Samen zingen we HH 547 Onze Vader
• Inzameling van de gaven (koor zingt Mighty to Save)
• Slotlied LB444 Nu daagt het in het oosten
• Zending en zegen
• Koor zingt: I will not be shaken 

btnluisteren btndownloaden