9 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 9 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
tweede Advent

 • Welkom en mededelingen
 • LB 439: 1,3 Verwacht de komst des Heren
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 440: 1,2 Ga stillen in den lande
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Markus 12:28-31
 • Zingen: Psalm 25: 4 God is goed hij is waarachtig
 • Gebed om Gods Geest
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 2, 26-38
 • LB 906: 2, 4, 8 God is tegenwoordig
 • Verkondiging
 • Luisterlied: Be born in me:

  Everything inside me cries for order
  Everything inside me wants to hide
  Is this shadow an angel or a warrior?
  If God is pleased with me,
  why am I so terrified?

  Someone tell me I am only dreaming
  Somehow help me see with Heaven's eyes
  And before my head agrees,
  my heart is on its knees
  Holy is He; blessed am I.

  Be born in me, be born in me
  Trembling heart, somehow I believe that You chose me
  I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  All this time we've waited for the promise
  All this time You've waited for my arms
  Did You wrap yourself inside the unexpected
  So we might know that Love would go that far?

  Be born in me, be born in me
  Trembling heart, somehow I believe that You chose me
  I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  I am not brave, I'll never be
  The only thing my heart can offer is a vacancy
  I'm just a girl, nothing more
  But I am willing, I am Yours

  Be born in me, be born in me
  I'll hold You in the beginning,
  You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  Alles in mij schreeuwt om rust.
  Alles in mij wil zich verstoppen.
  Is deze schim boodschapper of strijder?
  Als God vreugde in mij schept,
  waarom ben ik dan zo bang?

  Zeg me dat ik dit droom.
  Leer me hiernaar kijken met hemelse ogen
  En nog voor ik instem met mijn hoofd,
  geeft mijn hart zich al gewonnen.
  Heilig is Hij, gezegend ben ik.

  Kom tot leven in mij.
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos.
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

  Tijdenlang wachtten wij op vervulling van de belofte.
  Tijdenlang wachtte U op mijn armen.
  Laat U zich nu wikkelen in het onverwachte,
  opdat wij zouden weten hoe ver Uw liefde gaat?

  Kom tot leven in mij
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

  Dapper ben ik niet, ik zal het ook nooit worden.
  Het enige dat mijn hart U bieden kan is ruimte..
  Ik ben niets meer dan een heel gewoon meisje.
  Maar ik ben bereid, ik ben de Uwe.

  Kom tot leven in mij
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we: HH 433 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Slotlied: LB 422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden