16 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 16 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
Derde Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 150
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 910: 1,2,4 Soms groet een licht van vreugde
 • Gebed om ontferming
 • Tien geboden kort en krachtig

In Christus spreekt God je aan:
Ik ben de Heer je God.
Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde.
Ik heb je vrijgekocht van de duivel.
Ik wil jouw God zijn.
1. Ga niet naar een ander - Ik heb je lief
2. Eer mij niet op jouw manier - Mijn manier geeft vrijheid
3. Misbruik mijn naam niet - Mijn naam redt jouw leven
4. Gebruik mijn dag goed - Dit is de dag van ons samen
5. Respecteer je vader en moeder - Door hen leer je mij kennen
6. Kom niet aan het leven van een ander - Ik bescherm het jouwe toch ook
7. Bewaar het geheim van man en vrouw - Ik maak hen één in mij
8. Neem niet wat van een ander is - Ik zorg toch voor je
9. Wees trouw in wat je zegt - Zo heb je mij ook leren kennen
10.Wees niet jaloers - Ik vervul het verlangen van je hart

 • Psalm 84, 6
 • Gebed om de Geest
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 15:19-21 en Lukas 1, 39-56
 • LB 157a Mijn ziel maakt groot de Heer
 • Verkondiging (Aan begin van de preek na korte uitleg het volgende fragment afspelen
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Op Toonhoogte 140 Al zou de vijgeboom niet bloeien
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten, tijdens collecten speelt het combo HH731 Soon and very soon
 • Slotlied: LB 903: 1,3,5,6 Zou ik niet van harte zingen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op www.Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden