16 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 16 december 2018
Voorganger Da A.M. Verbaan-vd Heuvel uit Ermelo

 • Orgelspel
 • Zingen: Psalm 122: 1 en 2
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 122: 3
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing:
 • Maleachi 3: 1-4
 • Lukas 3: 1-6
 • Zingen: Lied 452
 • Verkondiging
 • meditatief orgelspel
 • Zingen:Lied 439: 1,2 en 3
 • Geloofsbelijdenis,
 • beantwoorden we met het zingen van Psalm 72: 7
 • Dank- en Voorbeden
 • Stil Gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 433
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden