25 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 25 december 2018 - Eerste Kerstdag
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • LB477 Komt allen tezamen (koor en gemeente)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 476 Nu sijt wellekome
 • Gebed
 • Mary's boychild (koor)
 • Liturgische bloemschikking
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen Onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing Mt 2:1-12
 • LB506 Wij trekken in een lange stoet (koor en gemeente)
 • Verkondiging 'Als een dwaze wijze geloven'
 • Graag bijgevoegde plaat projecteren + thema vermelden
 • Muzikale meditatie
 • LB478 Komt verwondert u hier mensen
 • HH620 U bent heilig (koor)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we:
 • LB482 Er is uit 's werelds duistere wolken
 • Slotlied: Op Toonhoogte 62 Blaas de bazuin en sla de trom
 • Zending en zegen
 • Op Toonhoogte 65 Ere zij God

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden