31 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 31 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Oudejaarsavond

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 84: 1,3,6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 84
 • Psalm 84a Wat hou ik van uw huis
 • Verkondiging 'Onbevangen op weg gaan'

2018-12-31-Avond

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied HH420 Heer wijs mij uw weg
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte als luisterlied HH8 Ik val niet uit zijn hand
 • Slotlied: Psalm 90a O God die droeg ons voorgeslacht
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden