31 december 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Oudjaarsdienst op 31 december 2015 
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 245: 1,2 'k wil U o God mijn dank betalen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 245: 3 Ik weet aan wie ik mij vertrouwe
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 4
 • Zingen psalm 4
 • Overdenking
 • Slide bij overdenking'In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in,want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.'
 • (psalm 4 vers 9, NBV)
 • Luisterlied: Meine Zeit steht in deine Händen - Al mijn dagen, Heer, zijn in uw handen (HH 412)

Meine Zeit steht in deinen Händen.                       Al mijn dagen Heer, zijn in uw handen
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.              Ik kan ontspannen zijn, vredig, dicht bij U.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.    U geeft geborgenheid, houdt mij in Uw armen
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.          Laat mij standvastig zijn, maak mij sterk in U.

Sorgen quälen und werden mir zu groß.               Zorg en onrust worden mij te veel
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?                En de toekomst zie ik als een last.
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.         Maar uw liefde laat mij nooit meer los.
Vater, du wirst bei mir sein.                                Vader, U bent mijn houvast.

Meine Zeit steht in deinen Händen.                      Al mijn dagen Heer, zijn in uw handen
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.             Ik kan ontspannen zijn, vredig, dicht bij U.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.   U geeft geborgenheid, houdt mij in Uw armen
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.         Laat mij standvastig zijn, maak mij sterk in U.

Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb                       Haast en drukte jagen mij steeds op,
nehmen mich gefangen, jagen mich.                   houden mij zo stevig in hun macht.
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei!            O Heer, help mij, kom en maak mij vrij!
Führe du mich Schritt für Schritt.                        Leidt mijn leven dag na dag.

Meine Zeit steht in deinen Händen.                    Al mijn dagen Heer, zijn in uw handen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.           Ik kan ontspannen zijn, vredig, dicht bij U.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. U geeft geborgenheid, houdt mij in Uw armen
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.        Laat mij standvastig zijn, maak mij sterk in U.

Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn.                    Soms verstrijken dagen zonder zin
hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt.                    En zie ik de toekomst somber in.
Stunden, Tage, Jahre gehen hin,                        Dag na dag en jaar na jaar verdween.
und ich frag, wo sie geblieben sind.                   Waar is al die tijd nu heen?

Meine Zeit steht in deinen Händen.                    Al mijn dagen Heer, zijn in uw handen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.           Ik kan ontspannen zijn, vredig, dicht bij U.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. U geeft geborgenheid, houdt mij in Uw armen
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.        Laat mij standvastig zijn, maak mij sterk in U.

 • Voorbeden en dankzegging – stil gebed
 • Hemelhoog 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we: NLB 263 Wees Gij mijn toevlucht
 • Slotlied: Hemelhoog 285 Stilte over alle landen
 • Zending en zegen


btnluisteren btndownloaden

27 december 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 27 december 2015 
Voorganger: Drs. C Hendriks uit Ede

 • Afkondigingen
 • Gezang 476
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 147 vers 1 en 2
 • Woorden van verootmoediging uit Leviticus 19
 • Psalm 25A vers 1
 • Woorden van genade uit 1 Johannes 1 vers 5 - 2 vers 2
 • Psalm 25A vers 2
 • Gebed
 • Kindermoment, kinderen daarna naar nevendienst
 • Schriftlezing : Lukas 2 vers 8 - 20
 • Gezang 506
 • Verkondiging nav Lukas 2 vers 15B en 20A, thema : Heen en weer naar Bethlehem
 • Gezang 468, kinderen terug uit nevendienst
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, zingen gezang 478 vers 1 en 4
 • Slotlied gezang 838 vers 1 en 4
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

25 december 2015, Kerst Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 25 december 2015 
Voorganger: Ds. Jaap Hansum

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Ere zij God (opwekking 537, projectkoor)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 486: 1,2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gemeente gaat zitten
 • Blaas de bazuin (Op Toonhoogte 62, projectkoor)
 • Gebed om ontferming
 • Woord van genade 2 Korintiërs 8, 9
 • Zingen: NLB 483
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Zingen: Kinderlied Hemelhoog 125: 1en 3
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Lukas 2: 1-7
 • In Bethlehems velden (projectkoor en gemeente)
 • Schriftlezing: Lukas 2: 8-20
 • Zingen: NLB 485
 • Verkondiging
 • Luisterlied: A Christmas Halleluja
 • Antwoordlied: NLB 475
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we: NLB 478
 • Slotlied NLB 481 (projectkoor en samenzang)
 • Projectkoor: 1,2 Gemeente: 3
 • Zending en zegen
 • Ere zij God (Op Toonhoogte 62)

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2015, Kerstnachtdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Nachtdienst op 24 december 2015 
Voorganger: Ds. Wim Scheltens & Ds. Jaap Hansum

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Zingen: God is in ons midden (band)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Komt allen tezamen (band)
 • NLB 476 1,3 (band)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Op Toonhoogte 70: 1,2 (orgel)
 • Zingen: Hemelhoog 129 (orgel)
 • Gebed
 • Zingen: Christuskind van Bethlehem (band)
 • Zingen: Hemelhoog 159 (band)
 • Schriftlezing: Lukas 2:1-14
 • Zingen: NLB 481
 • Meditatie:'Davids Zoon, lang verwacht'
 • Zingen:NLB 483 (band)
 • Zingen:Hemelhoog 139 (band)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingt de band: In de stal van mijn hart
 • Slotlied:NLB 487 (orgel)
 • Zending en zegen
 • Zingen: Op Toonhoogte 65 'Ere zij God' (orgel)

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

 

20 december 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 13 december2015 
Voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum

 • Intochtslied: psalm 19:1 en 2
 • Na votum en groet: psalm 19:3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 61:1 t/m 3 en 10 en 11
 • Zingen: gezang 176:1, 2 en 3
 • Schriftlezing: Lucas 3:7 t/m 17
 • Zingen: gezang 456b:1, 5, 6, 7 en 8
 • Verkondiging
 • Zingen: gezang 463:1, 2, 3, 4, 5.
 • Apostolische geloofsbelijdenis
 • Zingen: gezang 412:1
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: gezang 444
 • Zegen 

 btnluisteren btndownloaden

20 december 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 20 december 2015 - vierde Advent
Voorganger: Ds. A. Groeneveld

 • Orgelspel
 • Afkondigingen
 • Intochtslied: Ps.98 : 1 en 2
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we : ELB lied 302 : 1 en 2
 • Verootmoedigingsgebed
 • ELB lied 302 : 3
 • Apost.vermaan Rom. 13 : 8 ev
 • ELB lied 302 : 4
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Projekt :Liefderijk aangeraakt.."
 • Kinderen van de onderbouw , onder orgelspel verlaten kinderen de kerk
 • Schriftlezing: OT Jesaja 9 : 1-6
 • Gez.26 : 1 (liedboek 1973)
 • Schriftklezing NT Lukas 1 : 57-80
 • Lied 158a : 1 en 3
 • Verkondiging Thema: "Zacharias dankt God.... Het Licht schijnt in de duisternis...??!!"
 • Lied 441 : 1-5-6
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed- gez.Onze Vader
 • Tijdens de inzameling van de gaven zingen we: Lied 442
 • Slotlied: Ps.72 : 6 en 7
 • Zegen.Gez.456 : 3 (liedboek 1973)

 btnluisterenbtndownloaden

 

13 december 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 13 december2015 
Voorganger: Ds. W.J.J. Koelewijn uit renkum

 • Ps.105: 1,2,3
 • Gz.439
 • Gz.157a (telkens een couplet na de vier lezingen)
 • Ps.111: 1,2
 • Gz.433: 1,4,5
 • Gz.438: 1,4
 • Schriftlezing:Lukas 1: 26-55

 btnluisteren btndownloaden

13 december 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 13 december 2015 - derde Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 440: 1,2 en 4 Ga, stillen in den lande
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 461: 1,2,3 Wij wachten op de koning
 • Leefregel Hebr 10, 19-25
 • Ps. 119: 13 en 24
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 1,39-56
 • NLB 464: 4,5,6 De hemel spreekt, Maria hoort
 • Verkondiging: Gegroet en gezegend
 • Luisterlied 'Ave Maria'  (0.12-4.47) Graag het lied afspelen als een geluidsfragment.

Ave Maria, gratia plena,                             Wees gegroet, Maria, vol van genade
Dominus tecum.                                        De Heer is met u.
Benedicta tu in mulieribus,                         Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.      En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

 • Kinderen komen terug uit KND
 • Presentatie Steun Syrische kinderen in Anjar
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we: Hemelhoog 570 Bron van licht en leven

Bron van licht en leven, wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig. Heer, wij danken U.

Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Vader, wij aanbidden U.
U geeft ons genade, Heer, wij eren U.

Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Koning, wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U.

Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

 • Slotlied: Op Toonhoogte 135 Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Zending en zegen

btnluisterenbtndownloaden

 

6 december 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 6 december2015 - Zangdienst met als thema: Morgenster
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Together : Onze Hulp
 • Stil gebed, votum en Groet
 • Together : Creator of the stars of night
                  And there was light
 • Samenzang: lied 919 (alle coupletten) Gij die alle sterren houdt
 • Gebed met afsluitend Together Come, let us return to the Lord
 • Samenzang: lied 518,1 Hoe helder staat de morgenster
 • Lezing 1: 2 Petrus 1: 16-19
 • Samenzang NLB 598 Als alles duister is (3x in Nederlands)
 • lezing 2: Openbaring 22, 16-17
 • samenzang NLB 444 Nu daagt het in het oosten
 • Meditatie
 • Samenzang NLB 445 De nacht is haast ten einde
 • Together : Alpha & Omega
 • Samenzang Geloofsbelijdenis NLB 340b
 • Gebeden
 • Collecte
 • Together : Hark the angels met samenzang NLB 481 Hoor de engelen zingen de eer
 • Zegen
 • Together : The Lord bless and keep you

 btnluisteren btndownloaden

6 december 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 6 december 2015 - tweede Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 441: 1,2 Hoe zal ik U ontvangen (melodie JdH 602)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 441: 5,7 Niets dreef u uit den hoge (melodie JdH 602)
 • Leefregel Romeinen 13: 11-14
 • Psalm 17: 2,3 Gehoorzaam aan uw heilig Woord
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • NLB 461: 1,2 Wij wachten op de koning
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 1: 26-38
 • Na de Schriftlezing graag de slide bij de preek projecteren
 • We kijken enkele minuten naar deze afbeelding, terwijl er zachtjes op het orgel of piano
 • Meditatieve muziek wordt gespeeld.
 • Antwoordlied:NLB 442: 1,2 Op u mijn heiland blijf ik hopen
 • Verkondiging: Let it be (slide bij de verkondiging) 'The Annunciation', Henry Ossawa Tanner (1898):
 • In de loop van de preek  close-up van Maria 
 • Luisterlied:Let it be (gezongen door Jannie van Dijk)

"Let It Be"

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken-hearted people
Living in the world agree
There will be an answer, let it be
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Yeah, there will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine on until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music,
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
Oh, there will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Overhandiging spaargeld aan Kinderhospice De Glind
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (tijdens de collecte luisteren/kijken we naar 'Ave Maria'
 • Hemelhoog 473 Zegen mij
 • Zending en zegen

btnluisterenbtndownloaden

 

29 november 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 29 november 2015 - Jeugddienst met als thema: On my way to heaven...
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Maak mij rein voor (bij binnenkomst)
 • De acts van de vlaggenzwaai en dansgroep worden niet begeleid door de band maar door eigen muziek
 • Forever (dansgroep)
 • Welkom en mededelingen
 • Oh Happy day!
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Heilig heilig heilig
 • Blessed be your name
 • Gebed
 • How great is our God
 • Verkondiging
 • In de hemel is de Heer
 • He knows my name (dansgroep)
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Cornerstone (tijdens de collecte)
 • Info over nazorg.
 • Zending en zegen
 • Tienduizend redenen (slotlied)
 • Na afloop: Your love never fails

 btnluisteren btndownloaden

29 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 29 november 2015 - 1ste Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Voorafgaand aan de dienst oefenen we NLB 461 Wij wachten op de koning
 • Welkom en mededelingen
 • NLB 461 Wij wachten op de koning
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 130c: 1,2 Uit de diepten roep ik U
 • Gebed om ontferming
 • Psalm 130c: 3,4 Ik blijf wachten tot U komt
 • Woord van genade: Klaagliederen 3: 20-26
 • NLB 887 Wees stil en weet
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Adventsproject
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 1: 5-25
 • Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Verkondiging 'Anders stil' ( Rembrandt van Rhijn, Zacharias en de engel, 1635)
 • Luisterlied: 
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecte speelt en zingt Jan Hendrik Hemelhoog 433 (gemeente zingt evt refrein mee)

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Refrein

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

Refrein

 • Slotlied: Hemelhoog 627: 1,2 Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

 

22 november 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 22 november 2015 
Voorganger: Ds. G. Kansen uit Hilversum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 139: 1, 14
 • Bemoediging en groet
 • NLB 305
 • Gebed
 • Schriftlezing 1 Koningen 16: 23- 17: 1
 • NLB 313: 2, 3
 • Verkondiging
 • NLB 825: 7, 8, 9
 • Gebeden
 • Collecte
 • geloofsbelijdenis
 • NLB 978: 4
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

 

22 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 22 november 2015 - Zondag Voleinding - laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. J. Hansum

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 66:3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 117D
 • Leefregel: Rom. 12, 1-2
 • Zingen: NLB 921
 • Gebed
 • Moment met de kinderen (bovenbouw)
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Openbaring 7:9-12
 • Zingen: NLB 726:1en3
 • Schriftlezing: Openbaring 7:13-17
 • Zingen: NLB 726: 4 en 6
 • Verkondiging: Symfonie voor God
 • Luisterlied
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Gedicht 'De mensen van voorbij' (Hanna Lam)
 • Gedenken van de overledenen
 • Zingen: NLB 727:1,2,3 en 4
 • Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: NLB 416
 • Zending en zegen

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

 

19 november 2015, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Rouwdienst op 19 november 2015 

In deze dienst zal afscheid worden genomen van Artje Hendrika Willemina van den Brink-van Eck ~ Addy

Voorganger: Ds. J. Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

 

15 november 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op  15 november 2015 

Voorganger:Ds. J. Hansum

 • NLB 836: 1,2 O Heer die onze Vader zijt (oude melodie LvK 463)
 • Stil gebed,bemoediging en groet
 • NLB 836: 4,5 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis (melodie NLB)
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • NLB 381:4 Wie geeft het brood dat hongerigen voedt
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • NLB 381:6 U wil ik danken grote levensvorst
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteus 5: 21-26 en Efeziërs 4: 25-32
 • Psalm 19: 3,6 Volmaakt is 's Heren wet
 • Verkondiging:Leven in het koninkrijk (5): Woede of vredelievendheid
 • Muzikale
 • meditatie
 • NLB 1010: 3,4 Geef vrede Heer geef vrede
 • Dankzegging en voorbeden
 • NLB 834 Vernieuw gij mij o eeuwig licht
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden15 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op  15 november 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en
 • mededelingen
 • Ps 34,1 Ik loof de Heer altijd
  Stil gebed,bemoediging en groet,
 • Ps 34,4 Kom nader, zie en proef
 • Gebed om Gods ontferming
 • Leefregel:Joh. 8,12
 • NLB 921 Christe Lux Mundi (3x in Nederlands)
  Christus licht der wereld wie U volgen durft
  Zal licht en leven vinden, leven en licht
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 16: 1-5 en 11-35
 • Ps 105: 15 God gaf een wolk die hen geleidde
 • Verkondiging 'Brood uit de hemel'
 • NLB 653:2 Gij zijt het brood van God gegeven
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: Hemelhoog 527: 1,9 Neemt en gedenkt
  Neemt en gedenkt - dat God u schenkt:
  zichzelf, in brood en beker.
  Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
  van zijn liefde zeker.

  Zelfs in de dood - Is waarlijk brood
  Tot ons behoud gegeven
  Christus is het die ons noodt
  Brood van eeuwig leven

 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: NLB 512:2 Uw naam die onze wonden heelt
 • Na tafel 2: NLB 981:4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven
 • Na tafel 3: NLB 518: 2 Gij zijt mijn parel en mijn kroon
 • Dankgebed
 • Slotlied: NLB 687: 3 Wij teren op het woord

 btnluisterenbtndownloaden8 november 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op  8 november 2015 

Voorganger:Ds. R. van Laar uit Rhenen

 • Intochtslied: Ps. 138: 1,3
 • Votum en groet
 • Zingen: Gez. 245: 1,2,3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Psalm 2: 1-12
 • Mattheus 3: 15-17
 • Handelingen 4: 23-31
 • Zingen: Ps. 46: 1,3
 • Verkondiging over Psalm 2: 4
 • Zingen: Gez. 723: 1,2
 • Dankgebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gez. 968: 1,5
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

8 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op  8 november 2015 

Voorganger: Ds H. van Dolder uit Amersfoort

 • Welkom en
 • afkondigingen
 • Intochtslied:Ps 65: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: LB 906:1 en 2
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: LB 705: 1, 2 en 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezingen: Jesaja 62
 • Lied: Ps 122: 1 en 3
 • Preek/Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied: LB 176: 1, 4, 5 en 6
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Gezang 95: 1 en 2 (Liedboek 1973)
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden4 november 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op  4 november 2015 ~Dankdag voor gewas & arbeid

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 136: 1,2,3,4 Loof de Heer want Hij is goed
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
 • Gebed
 • Schriftlezing: Gen. 28: 10-22
 • Psalm 139: 2,4 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij
 • Schriftlezing: Genesis 35: 1-15
 • NLB 885 Groot is uw trouw o, Heer
 • Verkondiging 'Van Betel tot Betel'
 • Meditatief moment bij orgelspel
 • NLB 103c: 1,2,3 Loof de koning, heel mijn wezen
 • Dankzegging en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • NLB 903: 1,4,5 Zou ik niet van harte zingen?
 • Zending en zegen

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

4 november 2015, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Middag dienst op 4 november 2015 - Dankdag voor gewas & arbeid

Voorganger: Ina Hansum ~ Kinderdankdag

 • Intochtslied:psalm 118:1
 • Binnenkomst van kerkenraad en dankdagcommissie
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Introtekst:psalm 77: 12-13:
 • Zingen:dank u voor deze nieuwe morgen (op toonhoogte 146)
 • Geloofsbelijdenis:
 • Zingen:Heer U bent mijn leven (op toonhoogte 190)
 • Gebed om ontferming en de opening van het Woord
 • Zingen:God kent jou vanaf het begin (op toonhoogte 497) (refrein)
 • Eerste Schriftlezing: Genesis 28:10-22 (NBV)
 • Zingen: Themalied onderbouw 1e couplet: eens liep daar Jacob...
 • Tweede schriftlezing: Genesis 35: 1-15 (NBV)
 • Zingen: Themalied onderbouw 2e couplet: na vele jaren...
 • Drama, Ben Wielstra
 • Meditatie
 • Meditatief moment en aansluitend zingen: Themalied bovenbouw:
 • Zingen:Bij Bethel deed God een belofte
 • Gebeden, dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: de zon komt op, maakt de morgen wakker (Op toonhoogte 302).
 • Zegen

 

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden1 november 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op  1 november 2015 

Voorganger:prop. A. Zeeman-V/d Water, Ede

 • Aanvangslied 96:1,2
 • Votum
 • Vervolg lied 96:3
 • Uitleg thema dienst
 • Gebed
 • Lezing Oude Testament: 1 Samuël 5:1 t/m hst 6:5
 • Zingen: 135:8,9
 • Lezing Nieuwe Testament: 1 Korinthe 8:4-6
 • Zingen:135:3
 • Preek
 • Zingen:843
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:705:1,3
 • Gebed
 • Collecte
 • Slotlied: 869:1,7
 • Zegenbede

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

1 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op  1 november 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum ~ Doopdienst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 75:1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 348: 1,2 en 5
 • Woorden bij de doop
 • Doopbeloften
 • Zingen: Hemelhoog 506
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente (allen staan)
 • Zingen: Hemelhoog 61
 • Dopelingen worden de kerk uitgedragen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Schriftlezing 1 Filippenzen 4:10-13
 • Zingen: NLB 921 Christe Lux Mundi (3x in Nederlands)
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 12: 1-10 (HSV)
 • Zingen: Hemelhoog 112
 • Verkondiging 'Mijn genade is voor u genoeg.' (2 Kor. 12,9a)
 • Amazing grace (luisterlied)
 • Antwoordlied: Hemelhoog 298
 • (kinderen komen terug uit KND)
 • Dankzegging en voorbeden – stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 905: 1,3 en 4
 • Zending en zegen

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

25 oktober 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 27 september 2015 

Voorganger: Prop. G. den Dikken uit Wageningen

 • Welkom & Mededelingen
 • Intochtslied: NLB 314 Here Jezus, om uw woord
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied: NLB 886 Abba, Vader
 • Gebed
 • Eerste lezing: Genesis 12:1-3
 • Lied: NLB 805:2 Abraham, Abraham, verlaat je land
 • Tweede lezing: Johannes 15:9-17, 26-27; Handelingen 1:8
 • Lied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
 • Derde lezing: Openbaring 7:9-12
 • Lied: NLB 726: 1,4 Hoor een heilig koor van stemmen
 • Verkondiging: "God roept jou!"
 • Antwoordlied: NLB 939 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht
 • Dank- en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 704 Dank, dank nu allen God
 • Zegen
 • Gezongen Amen

  btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

25 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 25 oktober 2015 

Voorganger: Ds. Anne Verbaan-v.d. Heuvel

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 27: 1 en 4
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Maranathabundel 41 (Als een hert dat verlangt naar water)
 • Gebed van verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Zingen: Lied 921
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • orgelspel
 • Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10
 • Markus 10: 46-52
 • Zingen: Lied 534 (Hij die de blinden weer liet zien)
 • Verkondiging
 • - meditatief orgelspel-
 • Zingen: Lied 909 (Wat God doet...)
 • Gebeden
 • Collecten
 • Slotlied: Maranathabundel 18 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

18 oktober 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avondienst op 18 september 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum ~ Zangdienst met als thema:"Lichtstad met uw paarlen poorten"

Voor de dienst:

 • 1 Heer God U loven wij (JdH 945)
 • 2 Van U wil ik zingen (JdH 912: 1,3)

Welkom & mededelingen

Stil gebed bemoedigingen groet

 • 3 Kroon Hem met gouden kroon (JdH 722 )
 • 4 Vreugde, vreugde louter vreugde (JdH 287: 1,2,3,4)

Gebed

 • 5 Zie ons wachten aan de stromen (JdH 73)
 • 6 Zouden wij ook eenmaal komen (JdH 17)
 • 7 Waarheen pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232: 1,3,4)

Schriftlezing: Openb. 7: 9-17

 • 8 Daar boven is een heerlijk oord (JdH 30)
 • 9 Veilig in Jezus armen (JdH 523)

Overdenking

 • 10 Nader mijn God bij U (JdH 456)
 • 11 Kom tot uw Heiland (JdH 210)
 • 12 Lichtstad met uw paarlen poorten
 • 13 De heilige stad (coupletten solo door Jan Hendrik, refrein door gemeente)

Gebeden

Collecten

 • 14 Jezus leeft in eeuwigheid (JdH 93)

Zending en zegen

 • 15 Nu gaan de bloemen nog dood (JdH 889)

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

18 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 18 oktober 2015 

Voorganger: Ds. J.Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 617a Tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 146: 1,4 Zing mijn ziel voor God uw Here (melodie ELB 37)
 • Leefregel: Mt. 5: 14-16
 • NLB 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed
 • Moment met de kinderen met de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Mt. 5: 1-12
 • Hemelhoog 548 Breng dank aan de eeuwige
 • Verkondiging 'nederigheid of trots' en als kernvers: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.' (Matteüs 5,3 NBV)
 • Muzikale meditatie
 • NLB 833: Neem mij aan zoals ik ben (3x in NL)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Hemelhoog 181: 1,4 Hij kwam bij ons heel gewoon
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden

11 oktober 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 11 oktober 2015 ~ZWO dienst in de Molukse kerk

Voorganger: Ina Hansum

Helaas is het niet mogelijk om deze dienst te beluisteren.

De Molukse kerk heeft nog geen mogelijkheden om uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl

 btnordevandienst

11 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 11 oktober 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum

Orde van dienst zo mo 11 okt 2015 MK Lunteren
Voorgangers: Ds. Jaap Hansum en Dr. Rima Nasrallah (Beiroet, Libanon)

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 286: 1,2 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 286:3 Steek een kaars aan tegen al het duister
 • Uitleg
 • Gebed om ontferming
 • NLB 413:3 Heer ontferm U over ons
 • Leefregel Romeinen 12:9-21
 • Lied van de maand NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Hemelhoog 494 Uw woord is een lamp voor mijn voet (2x)

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 • Kinderen gaan naar de KND
 • Korte introductie Rima Nasrallah
 • Schriftlezing Psalm 118:1-14
 • Verkondiging (1) a.d.h.v. foto's 1 t/m 4
 • Zingen: Psalm 118: 3 't is beter bij de Heer te schuilen
 • Schriftlezing Psalm 25:1-10 Verkondiging (2) a.d.h.v. foto's 5 t/m 9
 • Zingen: Psalm 25: 2 Here maak mij uwe wegen
 • Schriftlezing Psalm 22: 1-21
 • Verkondiging (3) a.d.h.v. foto's 10 t/m 14
 • Muzikale meditatie
 • Hemelhoog 367 Wij blijven geloven (de gemeente staat)

Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

en dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven
ons kleine begin van Zijn groot ideaal

Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en 't morgenrood rijst dan Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht..

 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Korte presentatie van de werkgroep Libanon
 • Dankzegging en voorbeden –stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zegengroet vanuit Lunteren
 • Slotlied: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn.
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden

4 oktober 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 4 oktober 2015

Voorganger: Ds. A. Stijf uit Ede

Thema: Als God liefde is...

Schriftlezingen: Maleachi 1, 1 - 5 en 1 Joh. 4, 7 - 10
Tekst: Maleachi 1, 2 en 3a

Gehele liturgie uit NLB

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 105, 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 105, 3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Maleachi 1, 1 - 5
 • NLB 913, 1 en 2 (Wat de toekomst brengen moge.)
 • Schriftlezing: 1 Johannes 4, 7 - 10
 • NLB 913, 3 en 4 (Wat de toekomst brengen moge.)
 • Verkondiging: Als God liefde is...
 • Ps. 116, 1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 68, 7
 • Avondgebed van Luther
 • Inzameling van de gaven
 • NLB 908, 1 – 4 – 6 – 7 (Ik heb U lief, o mijn beminde.)
 • Zending en zegen

  btnluisterenbtndownloaden

4 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 4 oktober 2015 

Voorganger: Ds. J. Eschbach uit Amersfoort

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Liedboek Zingen en bidden: Lied 84a: Wat hou ik van Uw huis
 • Votum en begroeting
 • Lied van verootmoediging: ELB 302: Heer, ik kom tot U.
 • Woord van vergeving
 • Lezing van de tien geboden
 • Samenzang: Psalm 119: 1,3.
 • Gebed om verlichting
 • Tijd voor de kinderen
 • Het aansteken van de kaarsen - De kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Jeremia 29: 4 - 14
 • Samenzang: Gezang 37: 1,2,3,4,5. Zo sprak de Heer der legerscharen.
 • Preek: 'Een hoopvolle toekomst'
 • Muzikaal intermezzo
 • Samenzang: Lied 905: 1, 2,3,4. Wie zich door God alleen laat leiden
 • Dank- en voorbeden – Onze Vader
 • Collecte
 • Slotzang: Lied 871: 1,2,3,4 Jezus zal heersen waar de zon..
 • Zegen.

 btnluisterenbtndownloaden

29 september 2015, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Rouwdienst op 29 september 2015 

In deze dienst zal afscheid worden genomen van Mevr. Antje van Dijk- Rodenburg


Voorganger: Ds. W. Schaap

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 september 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 27 september 2015 ~Jeugddienst in de Gereformeerde kerk

Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema ~ Thema: Wie ben ik?

Met medewerking van de huisband: Sieneke Abma, Pim Huitink, Gijs Huitink en Bas van Maanen.
En zang van Rebecca Wielstra met Jan Spelt op de vleugel. Verder jongeren uit de kerken.

 • Voor de dienst: How He loves us. (Huisband)
 • Woord van welkom,
 • Aanvangslied: NLB 139 b (Heer, U doorgrondt en kent mij)
 • Stil gebed, beginwoord en groet
 • Zingen: God maakt vrij (Opw. 720)
 • Gebed.
 • Wie ben ik? (uitwerking idee Gert Jan)
 • Romeinen 12: 1 (uit: Bijbel in gewone taal
 • Zingen: Al wat ik ben (Opw. 697)
 • Wie ben ik?
 • Rebecca zingt: Lead me to the cross (Hillsong United)
 • De Bijbel open: Jakobus 1:19-2:1
 • Zingen: Jezus, ik hou van U (Opw.731)
 • Wie ben ik?
 • Rebecca zingt: What faith can do (Kutless)
 • Zingen: Our God
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten (3x) door Oh, Lord hear my prayer...
 • Collecten
 • Slotlied: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw. 710)
 • Zegen
 • Zegekroon (Opw. 764) (Huisband)

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

27 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 27 september 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Voor de dienst leren we aan als lied van de maand oktober:NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Ps. 25: 4,7 God is goed, Hij is waarachtig
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Hemelhoog 626 Aan uw voeten Heer (ELB 261)
 • Leefregel Micha 6:8
 • NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Luisterlied: Ik neem even de tijd
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: 1 Samuel 3 t/m de eerste woorden van hfst 4: ...en heel Israël luisterde naar Samuëls woorden.
 • NLB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen
 • Verkondiging: 'Contact met de Koning' ~ 'Spreek, HEER, uw dienaar luistert.' (1 Samuël3, 10b)
 • Muzikale meditatie
 • Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking 464)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: Hemelhoog 436 (U bent mijn schuilplaats Heer) (ELB 230) (2x)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Hemelhoog 547 Onze Vader (ELB 466)
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 313: 1,2,3,4 Een rijke schat van wijsheid
 • Zending en zegen
 • Gezongen amen

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

23 september 2015, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Rouwdienst op 23 september 2015 

In deze dienst zal afscheid worden genomen van Dhr. Piet Bakkenes.
Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

20 september 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 20 september 2015 

Voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • We zingen lied 117-A
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • We zingen lied 25 : 2 en 4
 • Woord van lofprijzing uit Psalm 8
 • We zingen lied 871
 • Gebed
 • Lezing van Psalm 86
 • We zingen lied 823 : 1 en 2
 • Lezing van Jacobus 3 : 17 – 4 : 10
 • We zingen lied 823 : 4 en 5
 • Verkondiging
 • Tekst – Filippenzen 4 : 9
 • De God des vredes zal met u zijn
 • We zingen lied 103-C : 1, 3 en 5
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven
 • We zingen lied 1014
 • Zegen (beantwoord met gezongen Amen)
 • Orgelspel

De liederen zijn gekozen uit het 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk'; uitgave 2013

btnluisteren btndownloaden

20 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 20 september 2015 

Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Lied 287: 1,2 en 5 Gemeente staat
 • Stil gebed Votum en groet
 • Gemeente gaat zitten
 • Lied: Psalm 27 : 1 en 2
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: Psalm 113: 1 en 2
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kinderblok/ bovenbouw
 • Lezing : Jesaja 49 : 1 - 6
 • Zingen: Lied: 942: 1 en 3
 • Evangelielezing: Marcus 9: 14-29
 • Zingen: Lied 938
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 916 op de melodie van gezang 423
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 675
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

19 september 2015, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Rouwdienst op 19 september 2015 

In deze dienst zal afscheid worden genomen van Morris Jansen.


Voorganger: Ds. J Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 september 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 13 september 2015 

Voorganger: Ds. J.J.W. Koelewijn uit Renkum

 • Intochtslied: Ps.84: 1,2
 • Votum en groet.
 • Zingen: Gz.1008
 • Apostolicum
 • Zingen: Gz.919: 1,4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 20: 1-6
 • Zingen: Gz.317: 1
 • Schriftlezing: Handelingen 20: 7-12
 • Zingen: Gz.317: 2,3
 • Verkondiging over: Handelingen 20: 7-12
 • Zingen: Ps.146a: 1,5,7
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Zingen: Ps.84: 6
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

13 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 13 september 2015 

Startzondag "Leven in het koninkrijk"
Voorganger: Ds. J. Hansum (klik voor de uitgewerkte orde van dienst op de knop "orde van dienst" onderaan.

 • Voorafgaand aan de dienst leren we NLB 309a aan: Gloria a Dios/God alle eer
 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 98: 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 98: 4
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: NLB 413:3
 • Leefregel Romeinen 12:1-2 (Bijbel in Gewone Taal)
 • Gloralied: NLB 309a: (koor, gemeente)
 • Zingen: lied 682 Hemelhoog: Laat heel de wereld het zien
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Schriftlezing: Markus 1:14-20 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: NLB 531
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder
 • Wanneer ik naar Uw bergen kijk
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden en stil gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 416 (koor en gemeente)
 • Zegen (3x keer amen)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

12 september 2015, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Trouwdienst op 12 september 2015 

Bevestiging van het huwelijk van Henk van Donkelaar en Geralda de Greef
Voorganger: Ds.J Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

6 september 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 6 september 2015  - viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Voorganger:Ds. Jaap Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 836: 1,2 o Heer die onze Vader zijt
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 836: 4,5 Dat ons geen drift en pijn verblindt
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Belijdenislied NLB 340b Ik geloof in God de Vader
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Ps 62:1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9-18
 • NLB 283 In de veelheid van geluiden
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • NLB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Dankzegging en voorbeden
 • NLB 263 Wees Gij mijn toevlucht
 • Zending en zegen

  btnluisteren btndownloaden

6 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 6 september 2015  - viering Heilig Avondmaal

Voorganger:Ds. Jaap Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 84:1 Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 84: 3 Welzalig die uit uw kracht leeft
 • Leefregel: Hebr 13:1-6
 • Ps. 84: 6 Want God onze Heer die ons mild
 • Gebed
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-8
 • NLB 942 Ik sta voor u in leegte en gemis
 • Verkondiging: Sta op en eet
 • Muzikale meditatie
 • NLB 886 Abba Vader U alleen (Engels en Nederlands)
 • Woorden bij de tafel
 • Moment van gedenken
 • NLB 23b: 1,4 De Heer is mijn herder
 • Voorbeden – stil gebed – Onze vader
 • Lied van toebereiding: Zingende gezegend 12: 1,8 en 9

Neemt en gedenkt
dat God u schenkt:
zichzelf, in brood en beker.
Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
van zijn liefde zeker.

In de woestijn
zult Gij er zijn;
voor al wie is bezweken
welt een heldere fontein,
bron van waterbeken!

Zelfs in de dood
is waarlijk brood
tot ons behoud gegeven:
Christus is het die ons noodt
brood van eeuwig leven.

 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: psalm 91:1 Heil hem wien God een plaats bereid
 • Na tafel 2: psalm 91:5 Maar Gij moogt schuilen bij de Heer
 • Na tafel 3: psalm 91:6 Ja zij zijn om u als een wacht
 • Dankgebed
 • Slotlied: Psalm 32:3 Gij zijt o Heer mijn schuilplaats en mijn haven
 • Zending en zegen

 

 btnluisteren btndownloaden

30 augustus 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 30 augustus 2015

Voorganger: Ds. John Alma uit Veenendaal

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • We zingen lied 868 : 1, 2 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • We zingen lied 868 : 5
 • Woord van inkeer uit Efeze 3 : 14 – 21
 • We zingen lied 670 : 1, 2 en 6
 • Gebed
 • Lezing van Psalm 119 : 33 – 56
 • We zingen lied 912 : 1, 2, 3 en 6
 • Lezing van Markus 7 : 1 – 16
 • We zingen lied 726 : 1 en 6
 • Verkondiging
 • Tekst – Markus 7 : 14
 • Hoort naar Mij!
 • We zingen lied 969
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven
 • We zingen lied 89 : 5 en 6
 • Zegen (beantwoord met gezongen Amen)
 • Orgelspel

btnluisterenbtndownloaden

30 augustus 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 30 augustus 2015 

Voorganger:Ds. Jaap Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 837: 1,2 Iedereen zoekt U
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 837:3 Heer als ons denken U ontkent
 • Kijken in de spiegel van de wet
 • NLB 837:4 Koning, uw rijk is zo nabij
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Schriftlezing: Psalm 139:1-6
 • Psalm 139: 1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben
 • Schriftlezing: Psalm 139:7-12
 • Psalm 139: 4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht
 • Schriftlezing: Psalm 139: 13-18
 • Psalm 139: 8 Ik loof U die mijn schepper zijt
 • Schriftlezing: Psalm 139: 19-24
 • Psalm 139:14 Doorgrond o God mijn hart
 • Verkondiging

Tijdens verkondiging de volgende slide  daarbij de volgende woorden:

Doorgrond mij, God,
en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten; zie,
of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de eeuwige weg.

 • (psalm 139:23-24)
 • Muzikale meditatie
 • NLB 139b Heer, U doorgrondt en kent mij.
 • Voorbede en dankzegging – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

23 augustus 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 23 augustus 2015

Voorganger: Ds. H. Zeefat uit Woudrichem

 • Ps 42: 1,2 na groet en bemoediging zingen we aansluitend vers 5
 • Gez 985 alle
 • Ps 77: 1,3,6
 • Gez 445: 1,3,4
 • Gez 801: 1,2,5,7

btnluisterenbtndownloaden

23 augustus 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 23 augustus 2015 

Voorganger:Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Lied 213 uit Zingende Gezegend , van A.F. roost , melodie psalm 84 Gemeente staat

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven -
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
Stil gebed Votum en groet

 • Gemeente gaat zitten
 • Lied: Psalm 149 : 1 en 2
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: Psalm 135: 1 en 10
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kinderblok/ lantaarnmoment groep 1,2 en 3
 • Lezing : Jesaja 44 : 6-8
 • Lezing: Openbaring 1: 8-20
 • Zingen: Lied: lied 326 op de melodie van Psalm 134
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 919
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Gezang 476: 4 en 5
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

16 augustus 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 16 augustus 2015 

Voorganger:Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Lied 283
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied: Psalm 138 : 1 en 2
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: Lied 713: 1 en 5
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kinderblok/ lantaarnmoment
 • Lezing uit het eerste testament: Psalm 87: 1-6
 • Zingen: Psalm 87: 4
 • Evangelielezing: Marcus 7: 24-30
 • Zingen: Lied: 647
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 175
 • Kinderen komen terug
 • Na moment van gedenken:
 • Opwekking - Groot is uw trouw nr. 123

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 969
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

9 augustus 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 9 augustus 2015

Voorganger: Ds. J.W. Wind uit Westervoort

 • Psalm 8: 1, 3, 4
 • Stil gebed
 • votum en groet
 • lied 442: 1, 2
 • gebed om de leiding van de Heilige Geest.
 • Schriftlezing: psalm 19
 • Psalm 19: 1, 4, 5
 • Verkondiging.
 • Lied 978: 1, 3, 4
 • Gebed
 • Zingen apostolische geloofsbelijdenis
 • Collecte
 • Lied 416: 1, 2, 4
 • zegen

btnluisterenbtndownloaden

9 augustus 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 9 augustus 2015 

Voorganger:Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 89 : 1 (NB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 92 : 1, 2 (NB)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woorden van bevrijding
 • Zingen: Doorgrond mijn hart (nr. 58 Bundel MK)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Jezus is de Goede Herder (nr. 52 Bundel MK)
 • Bijbellezing: 1 Petrus 1 : 1 – 9 (NBV)
 • Zingen: Psalm 77 : 3, 6 (NB)
 • Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen: Gezang 459 : 1, 2, 3, 4 (Liedboek 1973)
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Zingen: Gezang 459 : 5, 6, 7, 8 (Liedboek 1973)
 • Gebed om de zegen van God

 btnluisteren btndownloaden

2 augustus 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 2 augustus 2015 in de Gereformeerde kerk

Voorganger: Ds.H. Heuver uit Barneveld

btnluisteren btndownloaden

2 augustus 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 2 augustus 2015 

Voorganger: Ds. J.W. Wind uit Westervoort

 • Welkom
 • Intochtslied: psalm 93: 1, 3 (NLB)
 • Stil gebed
 •  Bemoediging.
 •  Lied 315: 1, 3 (NLB)
 •  Verootmoediging
 •  Leefregels.
 •  Lied 838: 1, 3
 •  Gebed om de leiding van Gods Heilige Geest
 •  Lezing: Marcus 1: 14-18/ Marcus 4: 26-41.
 •  Psalm 93: 2, 4 (NLB)
 •  verkondiging
 •  Muzikaal intermezzo
 •  Lied 939: 1, 2, 3
 •  Dank- voorbeden- stil gebed- Onze Vader
 •  Inzameling gaven.
 •  Lied 425
 •  zegen

 btnluisteren btndownloaden

26 juli 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 26 juli 2015 

Voorganger: Ds.J. Kaai uit Heukelom

 • Intochtslied Ps 1'49 : 1 en 3
 • Ps 43 : 3 en 4
 • Ps 27 : 4 en 7
 • Ps 130 : 3 en 4
 • Lied 723
 • Lied 755

btnluisteren btndownloaden

26 juli 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 26 juli 2015 

Voorganger: Dra. A. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 11: 1,6
 • Stil gebed, votum en groet
 • Psalm 25 : 1
 • Gebed van verootmoediging
 • Psalm 25:3
 • genadeverkondiging
 • psalm 25: 4
 • Wetslezing
 • Psalm 25: 10
 • Gesprek met de kinderen
 • Gebed om de Geest
 • Lezingen
 • Lied 317: 1,2
 • Preek
 • Muziek
 • gez. 117a
 • gebeden
 • collecte
 • Lied 967: 1, 3, 5,6
 • zegen

 btnluisteren btndownloaden

25 juli 2015, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Rouwdienst van Mevrouw Bos - van den Berg

Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal

  btnordevandienst  btnluisteren  btndownloaden

19 juli 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 19 juli 2015 

Voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum

 • Psalm 48:1
 • Psalm 48:3 en 4
 • Lied 316:1 en 4
 • Lied 905:1, 3 en 4
 • Psalm 150:1
 • Psalm 146a:1, 4 en 5

btnluisteren btndownloaden

19 juli 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 19 juli 2015 

Voorganger: Dhr. D. Schinkelshoek uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 111: 1, 5, 6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering/verootmoediging – graag gezongen met lied 1010, en direct daarna lied 968: 4
 • Woord van bevrijding Lied 968: 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Psalm 42
 • Lied Psalm 42: 1, 2 2e
 • Schriftlezing Romeinen 8: 31-39
 • Lied Psalm 42: 3
 • Preek/ Verkondiging (Klik op de knop orde van dienst voor de afbeeldingen bij deze dienst)
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied Lied 642: 1, 3, 4, 6, 7, 8
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Lied 416
 • Zegen

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 juli 2015, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Rouwdienst van Aaltje Kelderman-Kelderman (Alie)

Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal

  btnordevandienst  btnluisteren  btndownloaden

17 juli 2015, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Rouwdienst vanTheresia Maria van Reij  (Trees)

Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal

  btnordevandienst  btnluisteren  btndownloaden

12 juli 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 12 juli 2015 

Voorganger: Dr. J. Verburg uit Doorn

 • Ld 871:1,2,3
 • Stil gebed / Votum en Groet
 • Ld 871:4
 • Almachtige en eeuwige God, aan wie de lof en de eer en de dankzegging toekomen en die wij in zijn heiligdom aanbidden, vervul ons met eerbied voor uw grootheid,
  dat wij U met heel ons hart de glorie mogen toezingen door Jezus Christus onze Heer. Amen Het behage U, o God mij te redden O Heer, haast U mij ter hulpe
 • Ld 195
 • Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor uw aangezicht
 • De opheffing mijner handen als het avondoffer
 • Ld. 27:1  .......... en te onderzoeken in zijn tempel
 • Ld. 27:3 ......... Verberg uw aangezicht niet voor mij
 • Ld. 27:5 .......... ja, wacht op de Heer
 • Ld. 195
 • Gebed
 • Eerste lezing: 1 Kon 18:1-15 (..... halleluja)
 • Ld. 139:1,14
 • Evangelie: Matth 11:25-30
 • Prediking
 • Ld. 837:1,2,4
 • Gebeden - Stil gebed – Avondgebed, waarna collelcte
 • Ld. 244:1,2,3
 • Zegen (..... onze Heer)
 • Amen

btnluisteren btndownloaden

12 juli 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 12 juli 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum  - Doopdienst

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Rosa Dirksen, Julia van Holland, Nomy van der Klift,
Lucas de Vries, Roos Welink en Mees Willemsen.

Geert-Jan & Cora Welink doen belijdenis van hun geloof.

(Klik op de knop orde van dienst voor de uitgebreide orde inclusief liedteksten etc.)

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 36: 2 en 3a
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 891
 • Woorden bij de Doop
 • Doopgebed
 • Doopgelofte doopouders
 • Zingen: Op Toonhoogte 380
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Zingen: Op Toonhoogte 395:1
 • De dopelingen worden de kerk uitgedragen.
 • Presentatie van de belijdeniskandidaten (foto's en getuigenissen)
 • Onderwijzing
 • Zingen: NLB 675
 • Geloften en handoplegging
 • Verwelkoming
 • Vraag aan de gemeente:
 • Zingen: NLB 363
 • Overhandiging belijdeniskaart en geschenk
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Jesaja 55: 1-3a
 • Johannes 7: 37-39
 • Zingen: NLB 337
 • Verkondiging 'Levend water' 
 • Muzikaal intermezzo - Moment van gedenken
 • Op Toonhoogte 45
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dienst van de gebeden
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 416
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

5 juli 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 5 juli 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum  - Zangdienst met als thema: Popsongs in de kerk

Met medewerking van Gospelband In Between

(Klik op de knop orde van dienst voor de uitgebreide orde inclusief liedteksten etc.)

 • Welkom & gebed
 • Voorstellen van de band 'In Between'
 • Praatje 1 bij blokje: 'Verlangen, onder weg zijn en op zoek'
 • I still haven't found
 • Blowing in the wind
 • The rose
 • Gebed
 • Praatje 2 bij:
 • Luisterlied: de kerke (daniel lohues: https://www.youtube.com/watch?v=ki-6mSilMvY – graag songtekst projecteren)
 • Praatje 3 bij blokje: vriendschap, troost, bescherming
 • Mag ik dan bij jou
 • Bridge over troubled water
 • Lean on me
 • Praatje 4 bij: What if God was one of us
 • Praatje 5 bij: True colours
 • Praatje 6 bij: Tears in heaven
 • Dankgebed & zegen
 • Slotlied: Halleluja
 • Bonus: One

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

5 juli 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 5 juli 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum  - overstapdienst met als thema:

Ik ga op reis en ik neem mee...

(Klik op de knop orde van dienst voor de uitgebreide orde inclusief liedteksten etc.)

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Intochtspsalm: 32: 3 en 4
 • Stilgebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Opwekking 488
 • Uitleg thema overstapdienst en voorstellen van de kinderen die 'overstappen' van kindernevendienst naar catechese (Sonja)
 • Zingen: Overstap lied : De wet van God
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Terwijl de kinderen van de onderbouw naar de KND gaan zingen we: Opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen (2x)
 • Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40
 • Filippus en de Ethiopiër
 • NLB 836: 1 en 2
 • Verkondiging: 'Ik ga op reis en neem mee' Slide bij verkondiging: (zie illustratie op voorkant liturgie - onder knop orde van dienst hieronder)
 • Meditatief moment
 • Antwoordlied: NLB 139b
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Overstap van de jongeren (Gerard/Marien)
 • Woordje van de jeugdouderling(en)
 • Gemeente zingt jongeren toe: Op Toonhoogte 137 (tekst enigszins gewijzigd)
 • Moment van gedenken
 • Zingen: NLB 23b:1 en 3
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Op Toonhoogte 442
 • Inzameling van de gaven
 • Binnenkomst van en momentje met peuters die overstappen van de peuterdienst naar de kindernevendienst:
 • Gedicht: (Suzanne)
 • Slotlied Op Toonhoogte 150
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 juni 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 28 juni 2015 - Jeugddienst in de Gereformeerde kerk

Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema

(Van deze dienst is geen orde van dienst beschikbaar)

btnluisteren btndownloaden

28 juni 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 28 juni 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom & mededelingen
 • Zingen: Zingende gezegend 213:1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging & groet
 • Zingen: Zingende gezegend 213: 3
 • Afscheid van aftredende ambtsdragers: Henk Koekoek, Marco Schimmel en Tonnie Zandsteeg.
 • Presentatie van aantredende ambtsdragers: Harry Doest (jeugddiaken); Ceel Schuurman (ouderling-kerkrentmeester); Carolien van Zijl-van Aggelen (ouderling-voorzitter); Alex Brinkman, Jan van Heerdt, Evert-Jan Klok en Rina Krips-Ambagtsheer (sectieouderling)
 • Onderwijzing
 • Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten:Ans Spruijt-Hanselaar (diaken); Edgar Groeneveld en Evert van de Top (ouderling-kerkrentmeester); Tiny de Koning-Peelen (sectie-ouderling); Kees Verduin (ouderling vorming & toerusting)
 • Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden
 • Bevestigingsgebed
 • Handoplegging en bemoediging
 • Gebed na de handoplegging
 • Installatie nieuwe pastoraal medewerkers
 • Zegening
 • Aanvaarding en verwelkoming van (her)bevestigde ambtsdragers en verwelkomde pastoraal medewerkers
 • Gemeente gaat staan
 • Zingen: NLB 363
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Romeinen 12:1-8
 • Zingen: NLB 670: 1,2
 • 1 Korintiërs 12: 4-14
 • Zingen: NLB 670: 3,4,7
 • Verkondiging: 'Vele gaven, één lichaam'
 • Slide bij verkondiging: 
 • Meditatief moment
 • Zingen: Evangelische liedbundel 213
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden en stil gebed
 • Zingen: Op Toonhoogte 442
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Evangelische liedbundel 212
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

21 juni 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 21 juni 2015 

Voorganger: Proponent H.J. van Maanen uit Ede

 • Lied 975:1, 2, 3
 • Bemoediging en groet
 • Lied 91: 1, 5
 • Apostolische geloofsbelijdenis
 • Lied 93: 1, 4
 • Gebed
 • Lezing: Habakuk 1:1 – 2:5
 • Lied 55:1, 2
 • Verkondiging
 • Lied 156: 2, 3, 4
 • Gebed
 • Collecte
 • Lied 250: 1, 7, 10
 • Zegenbede met gezongen 'Amen'

btnluisteren btndownloaden

21 juni 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 21 juni 2015 

Voorganger: Dhr. C. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 27 : 2, 4 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding: (het nieuwe leven) Efeze 4:25-32
 • Lied: Psalm 25 : 4, 7 (Liedboek 2013)
 • Gebed om de Heilige Geest (gebed 50, dienstboek, pag. 783)
 • Moment met de kinderen (middenbouw)
 • Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag (nr. 15 MK-bundel)
 • Lezing: Exodus 34 : 29-35 & Handelingen 2:43-47
 • Lied: Psalm 119 : 12, 13, 17 (Liedboek 2013)
 • Preek
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied: Ik wandel in het licht met Jezus (nr. 37 MK-bundel)
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (nr. 56 MK-bundel)
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

19 juni 2015, Trouwdienst 12:30 uur

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Trouwdienst op 19 juni 2015 in de Hervormde Koepelkerk te Renswoude

Bevestiging van het huwelijk van Erik  Hazeleger & Heidi Schut
Voorganger: Ds.J Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 juni 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 14 juni 2015 

Voorganger: Da. A.L. Rijken-Hoevens

• Muziekgroep speelt 117d: Laudate omnes gentes
Alle volken, loof de Heer!
• Welkom
• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Inkeer : We zingen lied 103e : Bless the Lord
refrein: Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven
voorganger : leest vers 1, gemeente zingt refrein
leest vers 2, gemeente zingt refrein enz.
• Uitleg van de stijl van Taizé
• Bidden om de komst van de Heilige Geest: we zingen lied 681 : Veni sancte Spiritus (4x)
Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde
• Evangeliewoord : Hebreeën 12 : 17,18,19
• We zingen: lied 338 b : Halleluja (2x)
• We zingen : lied 256 Blijf met Uw genade bij ons (3x)
• Stilte
• Enkele woorden over die paar toegestoken handen in een bizarre situatie
• We luisteren naar lied 900: Nada te turbe
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
Wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg
• We zingen : psalm 62b : Mon âme se repose : 4x
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.
• Gebeden : Dankgebed- Voorbeden- Stil gebed - afgesloten met het uitspreken van " Onze Vader"
• Geloofsbelijdenis
• Inzameling van gaven (muziek: Als alles duister is)
• Slotlied : lied 263: Wees Gij mijn toevlucht
• Zending en zegen, beaamd met het zingen van El Senyor ( 3x)

btnordevandienst  btnluisteren btndownloaden

14 juni 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 14 juni 2015 

Voorganger: Ds.H. van Dolder uit Amersfoort

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 27: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 27: 7
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: LB 705
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Lezingen: 2 Corinthiërs 3: 7-18
 • Lied: LB 762: 3, 4 en 5
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied: LB 215: 2, 3 en 4
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: LB 672: 1 en 3
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

7 juni 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 7 juni 2015 - Dankzegging Heilig Avondmaal

Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps 91: 1,2 Heil hem wien God een plaats bereidt
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps 91: 5,7 Maar Gij moogt schuilen bij de Heer
 • Woorden bij de tafel
 • NLB 221: 1,2 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • NLB 221: 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft
 • Gebed
 • Schriftlezing Efeziërs 6:10-20
 • NLB 967: 1,4,5,6,7 Zonne der gerechtigheid
 • Verkondiging:
 • Meditatief moment
 • NLB 902: 1, 3,4,5 is God de Heer maar voor mij
 • Gebeden
 • NLB 939 Op u alleen mijn licht, mijn kracht
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

7 juni 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op7 juni 2015 -  Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 87: 1,2,4 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 700: 1,3 Als de wind die waait met vlagen
 • Leefregel: Mt. 12: 47-50
 • Ps.119 vers 24 Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Efeziërs 4:1-6
 • OLB 314: 1,3 Gij die gelooft verheugt u samen
 • Verkondiging: één van Geest
 • Slide bij preek
 • Thema van de preek graag vermelden.
 • Meditatief moment
 • Antwoordlied: Psalm 150 Loof God loof Hem overal
 • Woorden bij de tafel
 • Voorbeden en dankzegging – stil gebed – Onze Vader
 • NLB 273: 1,2,4,5 Loof God die zegent al wat leeft
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Tafel 1 - NLB 968: 1 De ware kerk des Heren
 • Tafel 2 – NLB 968: 2 Door God bijeen vergaderd
 • Tafel 3 – NLB 968: 5 Met God zijn wij verbonden
 • Dankgebed
 • NLB 969 In Christus is noch west noch oost
 • Zending en zegen
  Voorganger: Ds. J. Hansum

btnluisteren btndownloaden

31 mei 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 31 mei 2015

Voorganger:Da. Anne Verbaan

 • Zingen: Lied 985 ( Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven...)
 • Moment van stilte
 • Bemoediging en Groet
 • Klein Gloria
 • Gebed bij de Schriften
 • Schriftlezing: Johannes 3: 1-16
 • Zingen: Psalm 33: 5 en 7
 • Schriftlezing: 1 Johannes 5: 1-8
 • Zingen: Lied 680: 4 en 5
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 686
 • We luisteren naar de Geloofsbelijdenis
 • beamen we zingend met: Psalm 23 c
 • Dank- en Voorbeden
 • Stil Gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 248 : 1 en 2
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

31 mei 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 31 mei 2015 - Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Voor de dienst oefenen we als lied van de maand NLB 700 Als de wind die waait met vlagen
 • Welkom en mededelingen
 • NLB 700 Als de wind die waait met vlagen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • (de gemeente gaat zitten)
 • We zingen als ons gebed om ontferming:
 • NLB 1008 Rechter in het licht verheven.
 • Leefregel: 2 Tim 1: 6-7 en 13-14
 • Psalm 52: 5 Schep in mij God een hart dat leeft in t licht
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Filmfragment 'zoethouder of smaakmaker' (bijgevoegd)
 • Schriftlezing: Galaten 5: 13-25
 • NLB 841: 1,2 Wat zijn de goede vruchten?
 • Verkondiging
 • Slide tijdens verkondiging:
 • Meditatief moment
 • OLB 78: 1,3,4 Laat me in U blijven groeien bloeien
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging – stil (dank)gebed – Onze vader
 • Inzameling van de gaven (tijdens collecte mogelijk foto's van Antwerpen-weekend en/of Kerkpleinfeest)
 • MB3 Samen in de naam van Jezus
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

29 mei 2015, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst 29 mei

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater

Voorganger:Ds. J. Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

25 mei 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 25 mei 2015 - Tweede pinksterdag

Voorganger: ds. S. v/d Veer, Arnhem

 • Zingen voor de dienst: NLB: 687:1 en 3
 • Zingen: Lied 132 (Joh de Heer)
 • Mededelingen
 • Gospelkoor
 • Stil gebed-Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 33:1, 2 en 8
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 2 vers 22 t/m 36 (Lector)
 • Zingen: NLB:87
 • zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
 • Tekstlezing: Handelingen 2 vers 33 (Lector)
 • Gospelkoor
 • Overdenking: 'Vervulde belofte'
 • Meditatief moment
 • Zingen: NLB:705
 • Dankgebed
 • Gospelkoor
 • Collecten
 • Zingen: NLB:150
 • Zegen
 • Zingen: NLB 704:1,2 en3
 • Orgelspel

btnordevandienst  btnluisteren btndownloaden

24 mei 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 24 mei 2015 - Eerste Pinksterdag

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Kom-heilige-geest (Luisterlied- Sela)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 133
 • Stil Gebed bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 337:1,2
 • Leefregels: : Efeziërs 5:15-21
 • Zingen: Opwekking 642 De rivier
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Jesaja 44:1-5
 • Zingen: Evangelische Liedbundel Lied 150: 1,2
 • Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4
 • Zingen: Op Toonhoogte 172
 • Verkondiging 'Vol van de Geest' (Efeziërs 5:18b)
 • plaat bij de preek
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen: Op Toonhoogte 116 (2x)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging - voorbeden – stil gebed
 • Zingen: Op Toonhoogte 442
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Op Toonhoogte 113
 • Zending en zegen

btnordevandienst  btnluisteren btndownloaden

17 mei 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 17 mei 2015 -Jeugddienst met als thema "Als de storm komt"

Voorganger:Jelina de Raad

 • - Welkom & Mededelingen (door Henk Stomphorst?)
 • - Band Psalmen Voor Nu 145
 • - Bemoediging & Groet
 • - Gebed
 • - Band Opwekking 671, My hope – Paul Baloche, Opwekking 618
 • - Schriftlezing Jesaja 43 : 1 – 7 en Matteus 8 : 23 – 27
 • - Aankondiging luisterlied & meditatief moment na preek
 • - Luisterlied Hoe lang nog, Heer – Schrijvers voor Gerechtigheid (Tim beamer)
 • - Preek
 • - Meditatief moment (met instrumentaal achtergrond door band of solozang Opwekking 695)
 • - Band - Gezamenlijk zingen Opwekking 695
 • - Dankgebed & Voorbede
 • - Collecte - Tijdens collecte lied door band?
 • - Band:Opwekking 554
 • - Zending en zegen
 • - Band:Tijdens uitgaan reprise Opwekking 554

 

  btnluisteren btndownloaden

17 mei 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 17 mei 2015

Voorganger:Ds. G.J. Röben uit Heerde

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied L93:1 De Heer is Koning
 • stil gebed
 • votum en groet
 • Lied L 93:3,4 Geweldiger dan water, Uw macht is groot
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied L 723:2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezingen Joh. 14:15-26 (NBV)
 • Lied L119:1,3 Welzalig wie de rechte wegen gaan, U dank ik Heer, in opgetogenheid
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied L663:1,2 Al heef Hij ons verlaten, Al is Hij opgenomen
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied L416:1 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen.

 btnluisteren btndownloaden

14 mei 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 3 mei 2015

Voorganger:Ds. W.J.W. Scheltens

 • Orgelspel
 • Intochtspsalm: Psalm 68: 6,7 (staande)
 • Stil gebed, votum en groet.
 • Zingen: Psalm 68: 9 (waarna we gaan zitten).
 • Gebed
 • De Bijbel open: Johannes 6: 57-71
 • Zingen: Lied 919 = Gezang 283
 • De Bijbel open: Lucas 24: 50-52
 • Zingen: Lied 663 = Gezang 234
 • Verkondiging Als jullie het zouden zien
 • Zingen: Psalm 47: 2, 3
 • Dankgebed
 • Collecten
 • Slotlied: Lied 412: 5,6 = Gezang 399: 5,6.
 • Zegen, waarna we zingen: Lied 415:3 = Gezang 456: 3.
 • Orgelspel

btnluisteren btndownloaden

 

 

10 mei 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 10 mei 2015 -Thema Jezus en de aarde..

Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 8: 1,3 Heer onze Heer hoe heerlijk en verheven
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 8: 4,6 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven
 • Geloofsbelijdenis
 • NLB 985 Heilig, heilig, heilig
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 19:1-7; Psalm 104: 24-28;
 • NLB 8b: 1,2,3 Zie de zon, zie de maan
 • Kolossenzen 1:15-20
 • NLB 8b: 4,5 Voel je hart, voel je huid
 • Verkondiging: Jezus en de aarde
 • Meditatief moment
 • Slotlied NLB 218: 2,3,4,5 Dank u voor deze mooie aarde
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Ps. 150: 1,2 Loof God, loof hem overal
 • Zending en zegen

  btnluisteren btndownloaden

10 mei 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 10 mei 2015

Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 98: 1,4 Zingt een nieuw lied voor God de Here
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Korte uitleg van het thema van deze dienst
 • NLB 561 O liefde die verborgen zijt
 • Leefregel: 1 Joh 3:11-17
 • Ps. 139:14 Doorgrond o God mijn hart
 • Gebed
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw zie plaat - Tijdens dit moment graag de volgende plaat projecteren 
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Matteus 25: 31-46
 • NLB 1000: 1,4,5 Wij zagen hoe het spoor van God
 • Verkondiging: 'Met andere ogen'
 • Slide bij de preek: 'Jesus the homeless – Timothy Schmalz, 2012
 • Na de preek beluisteren en
 • bekijken we volgende clip:
 • Antwoordlied: Op Toonhoogte 312 Ik was hongerig

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan

 • Kinderen komen terug uit KND
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • NLB 316: 1,4 Het woord dat u ten leven riep
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

 

 

3 mei 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 3 mei 2015

Voorganger:Ds. G. Kansen uit Hilversum

 

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

 

 

3 mei 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 3 mei 2015

Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en afkondigingen
 • Ps. 108: 1 Mijn hart is Heer in U gerust
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 215: 1,2 en 6 Ontwaak, o mens de dag breekt aan
 • Leefregel: 1 Petrus 4: 7-11
 • MB 37: 1 en 4 Ik wandel in het licht met Jezus
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Mt. 25: 14-30
 • NLB 1000: 1,2,3 en 5 Wij zagen hoe het spoor van God
 • Verkondiging: Wat doe je met wat God je geeft?
 • Graag thema van de preek erbij vermelden en
 • in kleine letters: 'Buried', Jan L. Richardson, The Painted Prayerbook
 • Meditatief moment
 • NLB 912 Neem mijn leven laat het Heer
 • Kinderen komen terug van de KND
 • Voorbeden en dankzegging
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 342 In God de Vader op zijn troon: 1: allen; 2 vrouwen/meisjes; 3 mannen/jongens; 4 en 5: allen
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

 

 

26 april 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 26 April 2015

Voorganger: Ds. ds A Looman-Graaskamp uit Geldermalsen

 • Psalm 119: 1,2
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 119: 40
 • Gebed
 • Lezing: Dtn 15: 1-11
 • Catechismus van Geneve afd 33 (deel)
 • Zingen: lied 438: 1,3,4
 • Preek
 • Geloofsbelijdenis: lied 340b
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: lied 415: 1,2,3
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

26 april 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 26 April 2015

Voorganger:Ds. J.Hansum

Voorafgaand aan de dienst leren we NLB 1000 - Wij zagen hoe het spoor van God

 • Welkom en afkondigingen
 • Ps. 107:1, 2 Gods goedheid houdt ons gaande
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 107:3 Zij moeten God aanbidden
 • Leefregel: Micha 6 vers 8
 • Ps. 119:26 Heer Gij zijt goed in heel Uw wezen goed
 • Gebed
 • Moment met de kids van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Mt. 20:1-16
 • NLB 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
 • Verkondiging: De wereld op zijn kop
 • Tijdens verkondiging de volgende slide: De wereld op zijn kop  Rembrandt van Rhijn, Gelijkenis van de werkers in de wijngaard.
 • Meditatief moment
 • NLB 1000: 1,4,5 Wij zagen het spoor van God
 • Kinderen komen terug van de KND
 • Voorbeden en dankzegging
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: OLB Gz 451: 1,3 Alle roem is uitgesloten
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

 

 

19 april 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 19 April 2015


Voorganger:Dhr. Cock Kroon uit Barneveld.

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 100 : 1, 4 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 103 : 1, 3 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden/ Woord van bevrijding: Exodus 20
 • Lied: Lied van de zonde (melodie Psalm 30, Hans Bouma, zie onderaan)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied?
 • Lezing: Jona 3 (NBV)
 • Lied: Het woord dat u ten leven riep (Lied 317 : 1, 2, 3, Liedboek 2013)
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied: Psalm 32 : 2, 3, 4 (Liedboek 2013)
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Toch overwint eens de genade (Lied 755 : 1, 2, Liedboek 2013)
 • Zegen


Lied van de zonde (melodie Psalm 30, Hans Bouma, Verslagen buigen wij het hoofd (wijze Psalm 30)
1. Verslagen buigen wij het hoofd,
zijn wij niet kinderen des doods,
van harte kiezen wij het kwaad,
de zonde doen wij uiteraard,
mijn levensloop is uit den boze,
O God, waar blijf ik in uw ogen.

2. Gij zijt de God die tot ons spreekt,
Dodelijk stilzwijgen verbreekt,
ontdekkend raakt uw Woord ons aan,
wij mogen nog voor U bestaan,
ik hoor de waarheid van mijn leven,
Gij wilt de zonden mij vergeven.

3. Wij sterven niet aan onze schuld,
o God die ons het leven gunt,
Verbazend kom ik aan het licht,
Ik mag het zijn: uw eigen kind,
ten leven door U opgeschreven,
een nieuwe schepping mag ik wezen.

btnluisteren btndownloaden

 

 

19 april 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 19 April 2015

Voorganger: Ds. J Kaai uit Heukelum

 • Intochtslied Ps 72 : 1 , 7
 • Stil gebed
 • Vo tum en groet
 • Ps 118 : 1 , 2
 • Gebed
 • Lezing Joh 21 : va 15
 • Lied 649 : 2 , 3 5 6 en 7
 • Prediking
 • Lied 755
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Berlijdenis
 • Slotlied lied 655 : 1 3 en 5
 • Heenzending

btnluisteren btndownloaden

12 april 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 12 April 2015 - Aangepaste dienst

Voorganger:Ds. J. Hansum

 

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

 

 

12 april 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 12 April 2015 - Zangdienst - Black Gospel

Voorganger:Ds. J. Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

5 april 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 5 April 2015 - Eerste Paasdag

Voorganger:Ds. J. Hansum

 

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

 

 

29 maart 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst 29 maart

Voorganger: Ds. R. van Laar uit Rhenen

 • Intochtslied: Ps. 84: 1
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Ps. 84: 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gez. 864: 1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Ps. 69: 7-14
 • Johannes 2: 13-25
 • 1 Petrus 2: 1-5
 • Zingen: Gez. 187: 1,2,3,4
 • Verkondiging over Johannes 2: 17
 • Zingen: Gez. 556: 1,2,3,4,5
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling gaven
 • Zingen: Gez. 575: 1,2
 • Zegen
 • Zingen: "Amen"(3x)

btnluisteren  btndownloaden