28 augustus 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 28 augustus 2016 

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps 122: 1,2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 122: 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 122, Jesaja 2: 1-5 en Matteus 16: 21-26
 • Psalm 87: 1,2,4
 • Verkondiging
 • NLB 1010: 1,2,3 Geef vrede, Heer, geef vrede
 • Muzikale meditatie
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 48: 3,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 737: 1,3,5, 21
 • Zending en zegen

nalezen van de overdenking: http://preach-it.nl/waar-ligt-jeruzalem/

btnluisterenbtndownloaden