23 oktober 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 23 oktober 2016
Voorganger: Kand. A. Zeeman uit Huizen

 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Intochtslied: Ps 108:1
 • Stil gebed
 • Aanvangswoord en groet
 • Zingen: NLB 885
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing OT: Psalm 145
 • Schriftlezing NT: Efeziërs 3:14-21
 • Zingen: Psalm 145:3
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 145:1,2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: 939:1,3
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 838:1,4
 • Zegen met gezongen amen

btnluisteren btndownloaden