Moderamen

Geschreven door Kees Verduijn op . Gepost in Taakgroepen

De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen- een vorm van dagelijks bestuur- bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.

Het moderamen heeft tot taak

  • het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad
  • de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn
  • onder verantwoording aan de kerkenraad: het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogenZijl-C Carolien van Zijl
Ouderling Voorzitter kerkenraad
Hogewoning-Vera Vera Hogewoning
Ouderling Scriba kerkenraad
Hansum-J Ds J. Hansum
Predikant