Taakgroep Vorming en toerusting

Geschreven door Bert Hazeleger op . Gepost in Taakgroepen

Opdracht Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming en Toerusting (V&T) is een orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad van de Maranathakerk en heeft tot doel in het kader van gemeenteopbouw, voortdurend mogelijkheden te scheppen tot vorming en toerusting van elkaar. Om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.

Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook willen we werken aan de toerusting van het kader in onze kerkgemeente, zodat ambtsdragers en leidinggevenden zo goed mogelijk worden toegerust voor hun taak.

Voor de uitvoering van deze opdracht stelt de commissie jaarlijks een programma samen dat bestaat uit drie blokken:

A Kringen
Gemeenteleden hebben de gelegenheid elkaar te ontmoeten en op te bouwen in persoonlijk geloof en dagelijks leven. Soms ligt het accent meer op ontmoeting en soms meer op studie en vorming. Zo zijn er bijbel- en gesprekskringen voor jong en oud.

B Leerhuizen
In een leerhuis komen gemeenteleden bij elkaar om te horen en te praten over een bepaald thema. Zo'n gespreksthema ligt vaak dicht bij de praktijk, zoals geloofsopvoeding, geloofsbegeleiding, ethische vraagstukken en het kijken en bespreken van een film.

C Overige activiteiten
We laten het niet bij woorden alleen. Hoofd, hart en handen (of benen) staan hierbij centraal. Dit kan van alles zijn; creatief, actief (wandelen), of een bezoek aan bijv. een museum of kerk.

VenT-2017-2018In het boekje hiernaast kunt u alle informatie over het programma van Vorming en Toerusting vinden.
klik op de afbeelding  en het brengt u bij het uitgebreide programma!

Thema: "Ik zal er zijn"
Hierbij bieden we u als Taakgroep Vorming & Toerusting het programma voor het seizoen 2017/2018 aan.

Het is weer een uitgebreid programma geworden hoewel we ons hadden voorgenomen het aanbod wat te beperken en ons te richten op wat grotere evenementen. Dat het nu toch weer zo'n rijk scala aan programmaonderdelen is geworden wijst, denken wij, ook op het toegenomen meeleven met de activiteiten binnen de gemeente en de bereidheid zelf de organisatie van evenementen op zich te nemen.

Het jaarthema: "Ik zal er zijn" herbergt vele zaken waarvoor gemeenteleden belangstelling hebben. Zo heeft de werkgroep Groene Kerk net zoals vorig jaar weer een paar mooie thema's op het programma staan, ligt er een Israëlreis in het verschiet en zullen er specifiek voor vrouwen en mannen activiteiten worden georganiseerd.

De Gemeente Groei Groepen gaan werken met materiaal rond de 1e Petrusbrief met als thema: "De HOOP die in ons leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd."

Ds. Jaap Hansum schrijft over het jaarthema: "Ik zal er zijn" onder andere:

"De reis die de Israëlieten maken vanuit Egypte dwars door de woestijn op weg naar het beloofde land heeft iets van een trainingskamp of leerschool. Mensen die gewend zijn zich als slaven te gedragen worden heropgevoed door hun hemelse Vader. Zodat ze in alle vrijheid en verantwoordelijkheid het goede leven te kunnen gaan (be)leven in Kanaän. Het programma op deze woestijn-leerschool is gevarieerd: ervaringen van Gods krachtige bevrijding en trouw zorg, de zegen van het verbond, inwijding in de wijsheid van Gods geboden en God die onder zijn mensen wil wonen. Het jaarthema 'Ik zal er zijn' slaat in eerste instantie op God zelf die er op al deze manieren wil zijn voor zijn mensen. Maar 'Ik zal er zijn' heeft ook alles te maken met de opdracht en roeping van ons mensen om er op onze beurt ook te zijn voor God, voor de ander en voor deze schepping die aan onze zorg is toevertrouwd."

De activiteiten zullen steeds weer aangekondigd worden via de website, kerkblad, beamer en de afkondigingen.
Het inschrijven gaat ook via de website. Mocht dat voor u lastig zijn dan kunt u ook contact opnemen met het in het programmaboekje genoemde lid van Vorming & Toerusting.
Let u vooral ook op de uiterlijke data van inschrijving en in een aantal gevallen geldt: vol = vol.

Namens de Taakgroep Vorming & Toerusting wens ik u een mooi en gezegend seizoen 2017/2018 toe . Hopelijk zien we velen van u bij de verschillende activiteiten.
Bert Hazeleger, voorzitter V&T

Samenstelling Taakgroep

De Taakgroep Vorming & Toerusting bestaat voor het seizoen 2017/2018 uit de volgende leden:
➢ Bert Hazeleger - voorzitter
tel. 0318-483686
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢ Tonny Henzen - secretariaat
tel. 06-55185866
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢ Jan Duim
tel. 06-28660291
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢ Caroliene van den Berg
tel: 0318-516707
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢ Janneke van de Kaa
tel. 0318-482074
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢ Hester Wijnen
tel. 06-12035889
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢ Anette van Beek
tel. 06-17564858
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BELANGRIJKE PUNTEN
• Inschrijven: U kunt zich opgeven via de rode aanmeldknop op de website van de kerk. Doet u dit vooral zo duidelijk en volledig mogelijk. Met vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer.

• Als u een bevestiging van de inschrijving wilt ontvangen, graag even het desbetreffende vakje aanvinken. Voor een aantal activiteiten geeft u zich rechtstreeks op bij de in het boekje genoemde contactpersoon.

• Wij ontvangen uw inschrijving graag zo vroeg mogelijk, zodat wij een inschatting kunnen maken van de belangstelling per onderdeel.
Leg de data waarvoor u zich hebt opgegeven vast in uw agenda en houd daarnaast de afkondigingen voor de dienst en/of de website in de gaten, dan kunt u het bijna niet vergeten.

• Hebt u zich niet opgegeven, u kunt in principe vrijwel altijd instromen. Gasten zijn altijd welkom, schroomt u niet hen mee te nemen.
Eventuele wijzigingen of afgelastingen worden door de Taakgroep Vorming & Toerusting via het kerkblad, afkondigingen en/of via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om op de betreffende dag altijd nog even de website www.maranathakerk.net te raadplegen.

• Bent u slecht ter been, maar u wilt toch graag aan een activiteit meedoen, laat het ons even weten zodat wij iets voor u kunnen regelen.

• Per activiteit vragen wij (indien mogelijk!) een bijdrage van € 2,50 p.p. ter bestrijding van de onkosten. Daarvoor laten wij de bijdrage pot rondgaan, wilt u hiermee rekening houden?

Koffie en thee krijgt u gratis!