Taakgroep Vorming en toerusting

Geschreven door Bert Hazeleger op . Gepost in Taakgroepen

Opdracht Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming en Toerusting (V&T) is een orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad van de Maranathakerk en heeft tot doel in het kader van gemeenteopbouw, voortdurend mogelijkheden te scheppen tot vorming en toerusting van elkaar. Om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.

Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook willen we werken aan de toerusting van het kader in onze kerkgemeente, zodat ambtsdragers en leidinggevenden zo goed mogelijk worden toegerust voor hun taak.

Voor de uitvoering van deze opdracht stelt de commissie jaarlijks een programma samen dat bestaat uit twee of drie blokken:

A Kringen
Gemeenteleden hebben de gelegenheid elkaar te ontmoeten en op te bouwen in persoonlijk geloof en dagelijks leven. Soms ligt het accent meer op ontmoeting en soms meer op studie en vorming. Zo zijn er bijbel- en gesprekskringen voor jong en oud.

B Leerhuizen
In een leerhuis komen gemeenteleden bij elkaar om te horen en te praten over een bepaald thema. Zo'n gespreksthema ligt vaak dicht bij de praktijk, zoals geloofsopvoeding, geloofsbegeleiding, ethische vraagstukken en het kijken en bespreken van een film.

C Overige activiteiten
We laten het niet bij woorden alleen. Hoofd, hart en handen (of benen) staan hierbij centraal. Dit kan van alles zijn; creatief, actief (wandelen), of een bezoek aan bijv. een museum of kerk.

VenT-2018-2019In het boekje hiernaast kunt u alle informatie over het programma van Vorming en Toerusting vinden.
klik op de afbeelding  en het brengt u bij het uitgebreide programma!

Hierbij bieden we u als Taakgroep Vorming & Toerusting het programma voor het seizoen 2018/2019 aan.

Er vallen een paar dingen op. Ten eerste: er is geen jaarthema gekozen, zoals we andere jaren altijd deden. Dat heeft te maken met het feit dat we het jaar eigenlijk in 2 blokken hebben ingedeeld met een thema voor het najaar en één in het voorjaar. Het tweede dat u misschien ook opvalt is dat het aanbod enigszins
beperkt is. Beide dingen houden verband met elkaar. Het is de bedoeling dat het thema in het najaar "Feest van het koninkrijk" een gemeentebreed project wordt met een zestal themadiensten, gevolgd door een door-de-weekse verdiepingsavond, terwijl er ook een werkboek aan verbonden is. Het is een thema rond het Onze Vader.
Het thema in het voorjaar, "Jezus voor ogen", draait om de 40-dagentijd. Een project met kunstwerken die iets van de kruisweg van Jezus verbeelden. Ook hier zijn weer door-de-weekse avonden aan gekoppeld.
Nieuw zijn ook de zgn. "meeravonden", 4 in getal waarop verschillende vormen van geloofsbeleving, zoals lofprijzing, aanbidding, meditatie, onderwijs over de werking en gaven van de heilige Geest aan de orde komen. Daarnaast blijven een aantal vaste programmapunten op de agenda staan, zoals de vrouwendag (inmiddels voor de vijfde keer), de mannennacht en een kindervoorstelling. Ook de Groene Kerk organiseert weer een aantal interessante en vaak praktische bijeenkomsten.

Al met al toch weer keuze genoeg. Als Taakgroep Vorming & Toerusting hopen we dat u zich kunt vinden in dit programma. In het boekje wordt alles uiteraard  uitgebreider beschreven. Voor de meeste onderdelen zal het mogelijk zijn zich via de website op te geven. Via het kerkblad, de beamer en de afkondigingen wordt verdere informatie gegeven. Ik wens u namens de Taakgroep een gezegend seizoen, waarin we Gods aanwezigheid en de inspiratie door zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest in onze mooie Maranathagemeente duidelijk mogen ervaren.

Bert Hazeleger, voorzitter V&T

Samenstelling Taakgroep

De Taakgroep Vorming & Toerusting bestaat voor het seizoen 2018/2019 uit de volgende leden:
➢Jan Duim - voorzitter
tel. 06-28660291
email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

➢Linda van Ravenswaaij
tel. 06-51498598
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

➢Marco van den Top
Tel: 06-53683882
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

➢Caroliene van den Berg
tel: 0318-516707
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢Reinald Ploeg
tel. 06-27052149
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
➢Anette van Beek
tel. 06-17564858
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BELANGRIJKE PUNTEN

  • Inschrijven: U kunt zich opgeven via de rode aanmeldknop op de website van de kerk. Doet u dit vooral zo duidelijk en volledig mogelijk. Met vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer.
  • Als u een bevestiging van de inschrijving wilt ontvangen, graag even het desbetreffende vakje aanvinken. Voor een aantal activiteiten geeft u zich rechtstreeks op bij de in het boekje genoemde contactpersoon.
  • Wij ontvangen uw inschrijving graag zo vroeg mogelijk, zodat wij een inschatting kunnen maken van de belangstelling per onderdeel. Leg de data waarvoor u zich hebt opgegeven vast in uw agenda en houd daarnaast de afkondigingen voor de dienst en/of de website in de gaten, dan kunt u het bijna niet vergeten.
  • Hebt u zich niet opgegeven, u kunt in principe vrijwel altijd instromen. Gasten zijn altijd welkom, schroomt u niet hen mee te nemen. Eventuele wijzigingen of afgelastingen worden door de Taakgroep Vorming & Toerusting via het kerkblad, afkondigingen en/of via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om op de betreffende dag altijd nog even de website http://www.maranathakerk.net/ te raadplegen.
  • Bent u slecht ter been, maar u wilt toch graag aan een activiteit meedoen, laat het ons even weten zodat wij iets voor u kunnen regelen.
  • Per activiteit vragen wij (indien mogelijk!) een bijdrage van € 2,50 p.p. ter bestrijding van de onkosten. Daarvoor laten wij de bijdrage pot rondgaan, wilt u hiermee rekening houden?
  • Koffie en thee krijgt u gratis!